92987_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vroms/kvartal
92987
Salget av motorkjøretøyer opp 4 prosent
statistikk
2013-02-25T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
vroms, Omsetning i varehandel, detaljhandel, engroshandel, butikkhandel, bilverksteder, omsetning etter næring (for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer), omsetning per innbygger, netthandelVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
false

Omsetning i varehandel4. kvartal 2012, foreløpige tall

Fra og med 4. kvartal 2015 vil nye kvartalstall for omsetning i varehandel kun publiseres i Statistikkbanken.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Salget av motorkjøretøyer opp 4 prosent

Salg og vedlikehold av motorkjøretøyer økte med 4 prosent fra 3. til 4. kvartal i fjor, viser sesongjusterte tall. Den sesongjusterte omsetningsindeksen til engroshandelsbedriftene viser en økning på 4,6 prosent i samme periode.

Varehandel omsetningsindeks, 2005=100. Foreløpige tall
4. kvartal 20113. kvartal 20124. kvartal 2012Endring i prosent
4. kvartal 2011 - 4. kvartal 20123. kvartal 2012 - 4. kvartal 2012
Handel med og reparasjon av motorvogner. Verdiindeks ujustert143,6140,7154,17,39,5
Handel med og reparasjon av motorvogner. Verdiindeks sesongjustert139,2143,4149,14,0
Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner. Verdiindeks ujustert137,0125,9145,26,015,3
Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner. Verdiindeks sesongjustert127,6129,3135,24,6
Varehandel, omsetningsindeks. Sesongjustert. 1. kvartal 2005-4. kvartal 2012

Omsetningen knyttet til salg og vedlikehold av motorvogner er vel 7 prosent høyere enn for ett år siden, viser ujusterte tall for 4. kvartal 2012. Tilsvarende tall for engroshandelsbedriftene viser en vekst på 6 prosent.

Foreløpige tall for næring 45 og 46Åpne og lesLukk

De foreløpige tallene publiseres kun som kvartalsvise verdiindekser for næring 45 og 46 totalt. Ved neste publisering 12. mars 2013 vil det foreligge termintall i millioner kroner på mer detaljert nivå. Se også termintall ved å gå til statistikkens arkiv.