435878_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/maaned
435878
statistikk
2021-03-30T08:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksenfebruar 2021

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Utvidelse av statistikken og navnebytte: 28. april 2021 utvides statistikken fra kun å dekke næring 47 Detaljhandel, unntatt motorvogner til også å dekke næring 45 Handel med og reparasjoner av motorvogner og næring 46 Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner. Statistikken vil dermed dekke hele næringshovedområde G Varehandel, reparasjon av motorvogner. Samtidig med utvidelsen endrer statistikken navn fra Detaljomsetningsindeksen til Varehandelsindeksen. Les mer om endringene her.

Detaljomsetningsindeksen. Prosentvis endring
Volumindeks. Sesongjustert1Volumindeks. Kalenderjustert2
Månedsendring3-måneders endring12-måneders endring
Februar 2021 / Januar 2021Desember 2020 - Februar 2021 / September 2020 - November 2020Februar 2021 / Februar 2020
1I tillegg til kalenderjustert er denne også justert for sesongmønsteret som er gjennom året.
2Korrigert for antall virkedager og sammensetningen av dem, samt for offentlige fri- og helligdager i Norge.
3For nærmere beskrivelse av næringene, se G, 47 her: https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6
47 Detaljhandel, unntatt motorvogner3-0,3-3,76,1
47.1 Butikkh. med bredt vareutvalg-2,1-2,310,3
47.2 Spesialforr. nær.- og nytelsesmidl.-3,80,56,0
47.3 Detaljh. drivstoff til motorvogner0,3-7,5-9,0
47.4 Butikkh. med IKT-utstyr1,60,6-5,9
47.5 Butikkh. med andre husholdningsvarer-1,7-5,33,3
47.6 Butikkh. med bøker, musikkart. etc.-7,4-7,4-1,6
47.7 Annen butikkhandel5,4-10,3-7,5
47.9 Detaljh. utenom utsalgssted7,812,863,2