400190_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/maaned
400190
statistikk
2020-03-27T08:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksenfebruar 2020

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Detaljomsetningsindeksen. Prosentvis endring
Volumindeks. Sesongjustert1Volumindeks. Kalenderjustert2
Månedsendring3-måneders endring12-måneders endring
Februar 2020 / Januar 2020Desember 2019 - Februar 2020 / September 2019 - November 2019Februar 2020 / Februar 2019
1I tillegg til kalenderjustert er denne også justert for sesongmønsteret som er gjennom året.
2Korrigert for antall virkedager og sammensetningen av dem, samt for offentlige fri- og helligdager i Norge.
3For nærmere beskrivelse av næringene, se G, 47 her: https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6
47 Detaljhandel, unntatt motorvogner32,0-0,92,0
47.1 Butikkh. med bredt vareutvalg0,60,20,9
47.2 Spesialforr. nær.- og nytelsesmidl.-0,20,42,1
47.3 Detaljh. drivstoff til motorvogner0,2-1,9-1,9
47.4 Butikkh. med IKT-utstyr-0,4-1,110,1
47.5 Butikkh. med andre husholdningsvarer3,0-1,51,4
47.6 Butikkh. med bøker, musikkart. etc.20,6-7,213,5
47.7 Annen butikkhandel1,3-0,92,4
47.9 Detaljh. utenom utsalgssted1,20,15,7