400190_tabell_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/maaned
400190_tabell
statistikk
2020-03-27T08:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
false

Varehandelsindeksenfebruar 2020

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Detaljomsetningsindeksen. Prosentvis endringfullscreen-iconDetaljomsetningsindeksen. Prosentvis endringexcel-iconDetaljomsetningsindeksen. Prosentvis endringcsv-iconDetaljomsetningsindeksen. Prosentvis endring
Tabell 2Detaljomsetning. Månedlig volumindeks etter næring, sesongjustert. 2015=100fullscreen-iconDetaljomsetning. Månedlig volumindeks etter næring, sesongjustert. 2015=100excel-iconDetaljomsetning. Månedlig volumindeks etter næring, sesongjustert. 2015=100csv-iconDetaljomsetning. Månedlig volumindeks etter næring, sesongjustert. 2015=100
Tabell 3Detaljomsetning. 3-måneders volumindeks etter næring, sesongjustert. 2015=100fullscreen-iconDetaljomsetning. 3-måneders volumindeks etter næring, sesongjustert. 2015=100excel-iconDetaljomsetning. 3-måneders volumindeks etter næring, sesongjustert. 2015=100csv-iconDetaljomsetning. 3-måneders volumindeks etter næring, sesongjustert. 2015=100
Tabell 4Detaljomsetning. Månedlig volumindeks etter næring, kalenderjustert. 2015=100fullscreen-iconDetaljomsetning. Månedlig volumindeks etter næring, kalenderjustert. 2015=100excel-iconDetaljomsetning. Månedlig volumindeks etter næring, kalenderjustert. 2015=100csv-iconDetaljomsetning. Månedlig volumindeks etter næring, kalenderjustert. 2015=100
Tabell 5Detaljomsetningsindeksen i verdi. Eksklusiv merverdiavgift. 2015=100fullscreen-iconDetaljomsetningsindeksen i verdi. Eksklusiv merverdiavgift. 2015=100excel-iconDetaljomsetningsindeksen i verdi. Eksklusiv merverdiavgift. 2015=100csv-iconDetaljomsetningsindeksen i verdi. Eksklusiv merverdiavgift. 2015=100
Tabell 6Detaljomsetning. Årlig volumindeks etter næring, ujustert. 2015=100fullscreen-iconDetaljomsetning. Årlig volumindeks etter næring, ujustert. 2015=100excel-iconDetaljomsetning. Årlig volumindeks etter næring, ujustert. 2015=100csv-iconDetaljomsetning. Årlig volumindeks etter næring, ujustert. 2015=100
Tabell 7Detaljomsetning. Årlig verdiindeks etter næring, ujustert. 2015=100fullscreen-iconDetaljomsetning. Årlig verdiindeks etter næring, ujustert. 2015=100excel-iconDetaljomsetning. Årlig verdiindeks etter næring, ujustert. 2015=100csv-iconDetaljomsetning. Årlig verdiindeks etter næring, ujustert. 2015=100

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken