92296_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/maaned
92296
Fortsatt vekst i detaljhandelen
statistikk
2013-04-04T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksenfebruar 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt vekst i detaljhandelen

Sesongjusterte tall viser at omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk opp med 0,5 prosent fra januar til februar 2013. Oppgangen kommer etter en vekst på 1,0 prosent fra desember til januar.

Detaljomsetningsindeksen, 2005=100
Februar 2013Endring i prosent
Januar 2013 - Februar 2013Februar 2012 - Februar 2013Desember 2011 / Februar 2012 - Desember 2012 / Februar 2013
 
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks sesongjustert125,90,5
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Volumindeks sesongjustert130,50,5
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks ujustert104,8-0,90,0
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Volumindeks ujustert107,9-0,6-0,1
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Verdiindeks ujustert112,7-1,7-0,3
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Verdiindeks ujustert112,0-1,4-0,4
Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2006-2013

Salg av sportsutstyr bidro sterkt til veksten i februar. Det var også en økning i omsetningen av mat og drikke i spesialforretninger. Salget i dagligvareforretningene er på samme nivå som i de tre foregående månedene, viser sesongjusterte tall for omsetningsvolumet.