92296_tabell_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/maaned
92296_tabell
statistikk
2013-04-04T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
false

Varehandelsindeksenfebruar 2013

Innhold