Lavere investeringer i detaljhandelen

Publisert:

Etter en liten nedgang i 1. kvartal fortsetter fallet i investeringsaktiviteten med 6,9 prosent i 2. kvartal 2019, viser sesongjusterte tall.

De økte investeringene i detaljhandelen i siste halvdel av 2018 er nå erstattet av et tilsvarende fall i første halvdel av 2019. Selv om trenden til investeringene i detaljhandelen har vært nedadgående de siste to kvartalene, har den de siste årene vært på et relativt stabilt nivå og hatt en utvikling med mindre svingninger enn tidligere.

Figur 1. Investeringsindeks for detaljhandel, sesongjustert og trend. 2005=100

Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner sesongjustert Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner trend
1. kv. 2005 94.3 90.2
2. kv. 2005 84.4 90.6
3. kv. 2005 99.4 99.3
4. kv. 2005 116.4 115.3
1. kv. 2006 120.1 118.1
2. kv. 2006 108.2 110.3
3. kv. 2006 104.7 104.2
4. kv. 2006 104.4 105
1. kv. 2007 108.8 108.7
2. kv. 2007 110.3 108.7
3. kv. 2007 103.2 105
4. kv. 2007 103.4 101
1. kv. 2008 99.1 107.3
2. kv. 2008 126.7 116.2
3. kv. 2008 112.8 113.7
4. kv. 2008 100.2 102.6
1. kv. 2009 96.6 93.2
2. kv. 2009 82.2 86.4
3. kv. 2009 84.1 80.2
4. kv. 2009 72.5 73.8
1. kv. 2010 70.8 73.5
2. kv. 2010 84.1 79
3. kv. 2010 81 87.4
4. kv. 2010 99.6 95.3
1. kv. 2011 91.8 89.6
2. kv. 2011 67 72.1
3. kv. 2011 67.2 65.5
4. kv. 2011 68.8 69
1. kv. 2012 73.9 73.6
2. kv. 2012 80.8 82.6
3. kv. 2012 95 88.8
4. kv. 2012 75.9 88.6
1. kv. 2013 87.5 87.7
2. kv. 2013 87.7 85.3
3. kv. 2013 75.2 77.1
4. kv. 2013 70.4 70.2
1. kv. 2014 67.7 66.8
2. kv. 2014 63.9 65.1
3. kv. 2014 67.4 66.8
4. kv. 2014 69.9 68.9
1. kv. 2015 71.4 74.1
2. kv. 2015 85 83.7
3. kv. 2015 86.7 83.5
4. kv. 2015 69.9 73.5
1. kv. 2016 71.2 71.9
2. kv. 2016 79.1 74.3
3. kv. 2016 68.3 74.3
4. kv. 2016 79.7 78.6
1. kv. 2017 83 80
2. kv. 2017 66.3 74.8
3. kv. 2017 75.2 74
4. kv. 2017 75 73.1
1. kv. 2018 66.5 69.6
2. kv. 2018 71.8 69.1
3. kv. 2018 70.6 73.5
4. kv. 2018 79 76.3
1. kv. 2019 73.8 74.2
2. kv. 2019 68.7 70.5

De ujusterte tallene viser at investeringene for 2. kvartal 2019 ligger 5,4 prosent lavere enn tilsvarende kvartal året før.

Nedgangen ble drevet av lavere investeringer i biler og andre transportmidler og i nybygg og rehabilitering, som ble redusert med henholdsvis 29 prosent og 26 prosent sammenliknet med samme kvartal i fjor. Investeringer i maskiner og inventar, som utgjør to tredeler av de totale investeringene, bidro positivt med en økning på 4,4 prosent i samme periode.

Figur 2. Investeringer i detaljhandel etter type driftsmiddel i prosent av totale investeringer i 2. kvartal 2019

Prosent
Maskiner og inventar 67
Biler og andre transportmidler 8
Nybygg og rehabilitering 25

Påsken kan påvirke de sesongjusterte tallene

Det er viktig å være klar over at det er større usikkerhet enn normalt i de sesongjusterte indeksene for 1. og 2. kvartal grunnet ulik plassering av påsken fra år til år. Rutinen for sesongjustering tar hensyn til påskeplassering, men det kan være vanskelig å korrigere for alle effektene av denne høytiden.

Kontakt