Sportsbutikker bidro til økning i detaljhandelen i februar

Publisert:

Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk opp med 2,0 prosent fra januar til februar 2020, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en økning på 0,5 prosent fra desember 2019 til januar 2020.

Den langsiktige trenden i detaljomsetningsindeksen viser nå at detaljhandelen nådde et toppunkt sommeren 2019, etterfulgt av en negativ utvikling utover høsten og en utflating de siste månedene. Denne utflatingen blir sannsynligvis midlertidig ettersom effektene av koronaviruset forventes å påvirke omsetningen i detaljhandelen for alvor fra og med mars.

Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2015=100

Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner sesongjustert Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner trend
Jan. 2014 99.0 99.1
Feb. 2014 99.6 99.4
Mar. 2014 100.1 99.7
Apr. 2014 100.7 100.0
Mai 2014 99.8 100.2
Juni 2014 100.9 100.2
Juli 2014 99.0 100.2
Aug. 2014 99.9 100.2
Sep. 2014 100.3 100.2
Okt. 2014 100.1 100.2
Nov. 2014 99.9 100.2
Des. 2014 100.8 100.4
Jan. 2015 100.0 100.5
Feb. 2015 100.8 100.6
Mar. 2015 100.9 100.7
Apr. 2015 103.5 100.6
Mai 2015 98.7 100.5
Juni 2015 100.1 100.3
Juli 2015 100.4 100.3
Aug. 2015 100.9 100.3
Sep. 2015 100.1 100.3
Okt. 2015 100.8 100.4
Nov. 2015 100.3 100.4
Des. 2015 100.2 100.3
Jan. 2016 100.8 100.1
Feb. 2016 99.7 99.8
Mar. 2016 99.0 99.6
Apr. 2016 98.9 99.4
Mai 2016 99.9 99.4
Juni 2016 99.9 99.4
Juli 2016 99.1 99.5
Aug. 2016 99.6 99.7
Sep. 2016 99.8 99.9
Okt. 2016 100.9 100.1
Nov. 2016 100.2 100.3
Des. 2016 98.3 100.5
Jan. 2017 100.1 100.8
Feb. 2017 101.3 101.0
Mar. 2017 101.4 101.3
Apr. 2017 101.1 101.6
Mai 2017 102.6 101.7
Juni 2017 102.5 101.7
Juli 2017 102.3 101.7
Aug. 2017 101.9 101.8
Sep. 2017 101.2 101.8
Okt. 2017 101.6 101.9
Nov. 2017 102.9 102.1
Des. 2017 102.6 102.3
Jan. 2018 102.0 102.5
Feb. 2018 102.5 102.6
Mar. 2018 102.4 102.7
Apr. 2018 102.9 102.7
Mai 2018 105.3 102.8
Juni 2018 102.1 102.8
Juli 2018 102.4 102.7
Aug. 2018 102.9 102.6
Sep. 2018 102.4 102.6
Okt. 2018 102.3 102.5
Nov. 2018 102.9 102.5
Des. 2018 101.7 102.4
Jan. 2019 103.2 102.4
Feb. 2019 101.5 102.5
Mar. 2019 102.4 102.6
Apr. 2019 104.3 102.7
Mai 2019 102.9 102.9
Juni 2019 102.4 103.1
Juli 2019 103.2 103.2
Aug. 2019 103.3 103.2
Sep. 2019 103.3 103.0
Okt. 2019 102.4 102.9
Nov. 2019 103.4 102.8
Des. 2019 101.1 102.7
Jan. 2020 101.6 102.7
Feb. 2020 103.6 102.8

De fleste bransjene hadde økning i sesongjustert omsetningsvolum i februar. Den største bidragsyteren til veksten var salg av sportsutstyr og fritidsbåter som hadde en meget sterk måned, og sto for en stor andel av den samlede veksten. Salg av byggevarer, klær, elektronikk og dagligvarer bidro også til økningen i denne perioden. Økningen i omsetningsvolumet til sportsbutikkene kan ses i sammenheng med at februar ble preget av salg, samt at de foregående månedene har vært svake for denne bransjen blant annet som følge av snøfattig vinter i deler av landet. Dette bidro til betydelig vekst i omsetningsvolumet i februar.

Sesongjustert volum for detaljhandelsbedriftene gikk ned med 0,9 prosent i tremånedersperioden desember 2019 – februar 2020, sammenlignet med september 2019 – november 2019.

Økning både i Norge og eurosonen i januar

Tall fra Eurostat, statistikkontoret i EU, viste en økning i det sesongjusterte omsetningsvolumet for detaljhandelen på 0,6 prosent fra desember 2019 til januar 2020, samlet for landene i eurosonen. Tall for Norge viste en økning på 0,5 prosent i denne perioden.