Økning i november for detaljhandelen

Publisert:

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk opp med 1,0 prosent fra oktober til november 2019, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en nedgang på 0,7 prosent fra september til oktober.

Den langsiktige trenden i detaljomsetningsindeksen viser en jevn stigning i første halvdel av 2019, men med en relativt flat utvikling de siste månedene.

Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2015=100

Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner sesongjustert Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner trend
Jan. 2013 99.5 98.2
Feb. 2013 98.9 98.4
Mar. 2013 98.6 98.6
Apr. 2013 97.3 98.6
Mai 2013 100.1 98.7
Juni 2013 99.2 98.7
Juli 2013 98.3 98.7
Aug. 2013 98.7 98.7
Sep. 2013 99.1 98.6
Okt. 2013 98.3 98.6
Nov. 2013 98.4 98.7
Des. 2013 98.8 98.8
Jan. 2014 99.0 99.1
Feb. 2014 99.5 99.4
Mar. 2014 100.2 99.7
Apr. 2014 100.7 100.0
Mai 2014 99.8 100.1
Juni 2014 100.9 100.2
Juli 2014 99.0 100.2
Aug. 2014 99.9 100.2
Sep. 2014 100.3 100.2
Okt. 2014 100.1 100.2
Nov. 2014 99.9 100.2
Des. 2014 100.7 100.3
Jan. 2015 100.0 100.5
Feb. 2015 100.8 100.6
Mar. 2015 100.8 100.6
Apr. 2015 103.5 100.6
Mai 2015 98.8 100.5
Juni 2015 100.1 100.4
Juli 2015 100.4 100.3
Aug. 2015 100.9 100.3
Sep. 2015 100.1 100.4
Okt. 2015 100.8 100.4
Nov. 2015 100.3 100.4
Des. 2015 100.1 100.3
Jan. 2016 100.8 100.1
Feb. 2016 99.8 99.9
Mar. 2016 99.0 99.7
Apr. 2016 98.9 99.5
Mai 2016 99.9 99.4
Juni 2016 99.9 99.4
Juli 2016 99.1 99.6
Aug. 2016 99.7 99.7
Sep. 2016 99.8 99.9
Okt. 2016 101.0 100.1
Nov. 2016 100.2 100.3
Des. 2016 98.2 100.5
Jan. 2017 100.0 100.7
Feb. 2017 101.3 101.0
Mar. 2017 101.3 101.3
Apr. 2017 101.1 101.5
Mai 2017 102.7 101.7
Juni 2017 102.5 101.7
Juli 2017 102.4 101.8
Aug. 2017 101.9 101.8
Sep. 2017 101.3 101.8
Okt. 2017 101.6 101.9
Nov. 2017 102.9 102.0
Des. 2017 102.3 102.2
Jan. 2018 101.8 102.4
Feb. 2018 102.6 102.5
Mar. 2018 102.4 102.6
Apr. 2018 102.9 102.7
Mai 2018 105.3 102.7
Juni 2018 102.2 102.8
Juli 2018 102.4 102.7
Aug. 2018 102.9 102.7
Sep. 2018 102.4 102.6
Okt. 2018 102.4 102.6
Nov. 2018 102.9 102.5
Des. 2018 101.3 102.4
Jan. 2019 103.0 102.4
Feb. 2019 101.7 102.5
Mar. 2019 102.4 102.6
Apr. 2019 104.3 102.8
Mai 2019 103.0 103.0
Juni 2019 102.5 103.1
Juli 2019 103.3 103.2
Aug. 2019 103.3 103.2
Sep. 2019 103.3 103.2
Okt. 2019 102.6 103.1
Nov. 2019 103.6 103.1

Mange bransjer hadde oppgang i det sesongjusterte omsetningsvolumet i november, men den klart største bidragsyteren var elektronikkbutikkene. Matbutikker og klesbutikker bidro også til økningen denne måneden. Salg av sportsutstyr og fritidsbåter hadde derimot en nedgang og bidro til å dempe den samlede oppgangen.

Noe av økningen i november for de ulike næringene og spesielt elektronikk kan skyldes en vridning av julehandelen fra desember til november, og store handledager som Black Friday.

Sesongjustert volum for detaljhandelsbedriftene gikk opp med 0,2 prosent i tremånedersperioden september - november 2019, sammenlignet med juni – august samme år.

Nedgang både i Norge og eurosonen i oktober

Tall fra Eurostat, statistikkontoret i EU, viste en nedgang i det sesongjusterte omsetningsvolumet for detaljhandelen på 0,6 prosent fra september til oktober i år, samlet for landene i eurosonen. I Norge i samme periode var det en nedgang på 0,7 prosent.

Kontakt