Liten økning i detaljhandelen

Publisert:

Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk opp med 0,5 prosent fra desember 2019 til januar 2020, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en nedgang på 2,1 prosent fra november til desember.

Den langsiktige trenden i detaljomsetningsindeksen viser nå at detaljhandelen nådde et toppunkt midt i 2019, men at det har vært en jevn nedgang etter dette.

Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2015=100

Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner sesongjustert Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner trend
Jan. 2014 99.0 99.1
Feb. 2014 99.5 99.4
Mars 2014 100.2 99.7
April 2014 100.7 100.0
Mai 2014 99.8 100.2
Juni 2014 100.9 100.2
Juli 2014 99.0 100.2
Aug. 2014 99.9 100.2
Sep. 2014 100.3 100.2
Okt. 2014 100.1 100.2
Nov. 2014 100.0 100.2
Des. 2014 100.7 100.4
Jan. 2015 100.0 100.5
Feb. 2015 100.8 100.6
Mars 2015 100.9 100.7
April 2015 103.5 100.6
Mai 2015 98.7 100.5
Juni 2015 100.2 100.4
Juli 2015 100.4 100.3
Aug. 2015 100.9 100.3
Sep. 2015 100.1 100.4
Okt. 2015 100.8 100.4
Nov. 2015 100.3 100.5
Des. 2015 100.2 100.4
Jan. 2016 100.8 100.2
Feb. 2016 99.9 99.9
Mars 2016 99.0 99.7
April 2016 98.9 99.5
Mai 2016 99.9 99.4
Juni 2016 99.9 99.4
Juli 2016 99.1 99.5
Aug. 2016 99.6 99.7
Sep. 2016 99.8 99.9
Okt. 2016 100.9 100.1
Nov. 2016 100.1 100.3
Des. 2016 98.3 100.5
Jan. 2017 100.1 100.8
Feb. 2017 101.4 101.0
Mars 2017 101.3 101.3
April 2017 101.2 101.6
Mai 2017 102.6 101.7
Juni 2017 102.5 101.7
Juli 2017 102.3 101.7
Aug. 2017 101.9 101.7
Sep. 2017 101.2 101.8
Okt. 2017 101.5 101.9
Nov. 2017 102.8 102.1
Des. 2017 102.6 102.3
Jan. 2018 101.9 102.5
Feb. 2018 102.6 102.6
Mars 2018 102.4 102.7
April 2018 103.0 102.8
Mai 2018 105.2 102.8
Juni 2018 102.1 102.8
Juli 2018 102.4 102.7
Aug. 2018 102.9 102.6
Sep. 2018 102.3 102.5
Okt. 2018 102.2 102.5
Nov. 2018 102.8 102.5
Des. 2018 101.7 102.5
Jan. 2019 103.2 102.5
Feb. 2019 101.8 102.6
Mars 2019 102.4 102.7
April 2019 104.3 102.8
Mai 2019 102.9 103.0
Juni 2019 102.4 103.1
Juli 2019 103.2 103.2
Aug. 2019 103.3 103.2
Sep. 2019 103.2 103.0
Okt. 2019 102.3 102.7
Nov. 2019 103.3 102.4
Des. 2019 101.1 102.1
Jan. 2020 101.6 101.9

Det var først og fremst salg i byggevareforretninger og apotek som bidro til veksten i det sesongjusterte omsetningsvolumet i januar. Butikker med salg av møbler bidro også til økningen i denne perioden. Sportsutstyr og dagligvarer hadde derimot nedgang i omsetningsvolumet og bidro dermed til å dempe den totale oppgangen i indeksen. Nedgangen i omsetningsvolumet til sportsbutikkene kan ses i sammenheng med at det har vært en mild og snøfattig vinter i deler av landet. Dette kan ha ført til dårligere salg av vintersportsutstyr.

Sesongjustert volum for detaljhandelsbedriftene gikk ned med 0,9 prosent i tremånedersperioden november 2019 – januar 2020, sammenlignet med august 2019 – oktober 2019.

Nedgang både i Norge og eurosonen i desember

Tall fra Eurostat, statistikkontoret i EU, viste en nedgang i det sesongjusterte omsetningsvolumet for detaljhandelen på 1,6 prosent fra november til desember i 2019, samlet for landene i eurosonen. Tall for Norge viste en nedgang på 2,1 prosent i denne perioden.