Detaljhandelen falt i desember

Publisert:

Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk ned med hele 2,0 prosent fra november til desember 2019, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en oppgang på 1,0 prosent fra oktober til november.

Den langsiktige trenden i detaljomsetningsindeksen viser nå at detaljhandelen nådde et toppunkt midt i 2019, med en nedgang i siste halvdel av året.

Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2015=100

Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner sesongjustert Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner trend
Jan. 2013 99.5 98.2
Feb. 2013 98.9 98.4
Mar. 2013 98.6 98.6
Apr. 2013 97.4 98.6
Mai 2013 100.1 98.6
Juni 2013 99.2 98.7
Juli 2013 98.3 98.7
Aug. 2013 98.7 98.7
Sep. 2013 99.1 98.6
Okt. 2013 98.2 98.6
Nov. 2013 98.4 98.7
Des. 2013 98.8 98.8
Jan. 2014 99.0 99.1
Feb. 2014 99.5 99.4
Mar. 2014 100.1 99.7
Apr. 2014 100.8 100.0
Mai 2014 99.8 100.2
Juni 2014 100.9 100.2
Juli 2014 99.0 100.2
Aug. 2014 99.9 100.2
Sep. 2014 100.3 100.2
Okt. 2014 100.1 100.2
Nov. 2014 99.9 100.2
Des. 2014 100.7 100.4
Jan. 2015 100.0 100.5
Feb. 2015 100.8 100.6
Mar. 2015 100.9 100.6
Apr. 2015 103.5 100.6
Mai 2015 98.8 100.5
Juni 2015 100.1 100.3
Juli 2015 100.4 100.3
Aug. 2015 100.9 100.3
Sep. 2015 100.1 100.4
Okt. 2015 100.8 100.4
Nov. 2015 100.3 100.5
Des. 2015 100.1 100.3
Jan. 2016 100.8 100.1
Feb. 2016 99.8 99.9
Mar. 2016 99.0 99.7
Apr. 2016 98.9 99.5
Mai 2016 99.9 99.4
Juni 2016 99.9 99.4
Juli 2016 99.1 99.5
Aug. 2016 99.6 99.7
Sep. 2016 99.8 99.9
Okt. 2016 100.9 100.1
Nov. 2016 100.1 100.3
Des. 2016 98.3 100.5
Jan. 2017 100.1 100.7
Feb. 2017 101.3 101.0
Mar. 2017 101.3 101.3
Apr. 2017 101.2 101.5
Mai 2017 102.6 101.7
Juni 2017 102.5 101.7
Juli 2017 102.4 101.7
Aug. 2017 101.9 101.7
Sep. 2017 101.2 101.8
Okt. 2017 101.5 101.9
Nov. 2017 102.8 102.1
Des. 2017 102.6 102.3
Jan. 2018 101.9 102.4
Feb. 2018 102.6 102.6
Mar. 2018 102.4 102.7
Apr. 2018 103.0 102.7
Mai 2018 105.3 102.8
Juni 2018 102.1 102.8
Juli 2018 102.4 102.7
Aug. 2018 102.9 102.6
Sep. 2018 102.4 102.5
Okt. 2018 102.3 102.5
Nov. 2018 102.8 102.4
Des. 2018 101.8 102.4
Jan. 2019 103.1 102.5
Feb. 2019 101.7 102.5
Mar. 2019 102.3 102.6
Apr. 2019 104.3 102.8
Mai 2019 102.9 103.0
Juni 2019 102.4 103.1
Juli 2019 103.3 103.2
Aug. 2019 103.3 103.2
Sep. 2019 103.3 103.0
Okt. 2019 102.3 102.8
Nov. 2019 103.3 102.5
Des. 2019 101.2 102.3

Det sesongjusterte omsetningsvolumet til dagligvarebutikker var uendret fra november til desember i 2019, mens det var en liten vekst i netthandel. For de fleste andre næringer var det nedgang i denne perioden. Byggevarer og møbler var blant næringene som bidro til nedgangen denne måneden. Det samme gjaldt salg av sportsutstyr og fritidsbåter, samt klesbutikker og elektronikk.

Det har vært en viss vridning av julehandelen fra desember til november i de senere årene, blant annet som følge av store handledager som Black Friday og økt netthandel. Det betyr at det kan være fornuftig å se november og desember i sammenheng når man skal vurdere julehandelen. Kalenderjusterte tall for november-desember 2019 mot tilsvarende tomånedersperiode i 2018, viser uendret omsetningsvolum for detaljhandelen. Ser vi på desember alene så viser tallene en volumnedgang på 0,7 prosent fra 2018 til 2019.

Endring av handlemønsteret i førjulstiden

Med inntoget av nye handledager som Black Friday, og mer netthandel, har det de siste årene foregått en endring i det observerte handlemønsteret i førjulstiden. Endringen fører til at en større del av julehandelen skjer i november. Dette fenomenet er fortsatt relativt nytt og fanges løpende opp av sesongjusteringsrutinen som brukes i produksjon av detaljomsetningsindeksen. Effekten ser ut til å være økende for de siste årene, noe som gjør at selv om deler av veksten tas som en del av sesongeffekter vil den resterende veksten være en del av den underliggende økningen som observeres. Denne endringen av sesongmønsteret medfører at sesongjusterte tall kan være noe mer usikre for månedene som er berørt av disse endringene.

Marginal vekst for detaljhandelen i 2019

Årsveksten fra 2018 til 2019 for det kalenderjusterte omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene viste en liten oppgang på 0,1 prosent. I 2017 og 2018 var tilsvarende årsvekst henholdsvis 2,2 og 0,8 prosent. Som i de foregående to årene bidro økt netthandel til den samlede veksten i 2019. Veksten her på 4,1 prosent var imidlertid lavere enn i de to foregående årene da veksten var drøyt 13 prosent per år.

Dagligvarer bidro også til årsveksten i 2019, mens butikkhandel med klær var blant næringene som bidro mest til å dempe den totale årsveksten. Omsetningsvolumet gikk også ned for andre året på rad for detaljhandel med drivstoff til motorvogner. Dette kan blant annet ses i sammenheng med flere elbiler og nyere mer drivstoffgjerrige biler.

1 Næringsbidragene beregnes ved å multiplisere næringens prosentvise endring med næringens andel av totalen.

Figur 2. Næringenes bidrag til endringsraten 2019/2018. Detaljhandel, unntatt salg av motorvogner¹

Prosent Prosent
Detaljhandel utenom utsalgssted 5
Annen butikkhandel i spesialforretninger -0.7
Butikkhandel med bøker, musikkartikler og andre fritidsartikler i spesialforretninger -1.5
Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger 0.1
Butikkhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger -2.5
Detaljhandel med drivstoff til motorvogner -1.2
Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger 1.8
Butikkhandel med bredt vareutvalg 0.3
I alt 0.1

Oppgang både i Norge og eurosonen i november

Tall fra Eurostat, statistikkontoret i EU, viste en oppgang i det sesongjusterte omsetningsvolumet for detaljhandelen på 1,0 prosent fra oktober til november i 2019, samlet for landene i eurosonen. Den samme oppgangen var det i Norge i den perioden.