Lokale folkeavstemninger2014

Innhold

Arkiv for Lokale folkeavstemninger - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
8. juli 2020 2019 2019
4. juli 2019 2018 2018
5. juni 2018 2017 2017
6. juli 2017 2016 2016
9. juni 2016 2015 17 lokale folkeavstemninger i 2015
22. juni 2015 2014 Halvparten av folkeavstemningene ble avholdt i Sør-Trøndelag
3. juni 2014 2013 Stemte om olympiade, skatt, målform og kommunegrenser
21. mars 2013 2012 Stemte om vindmølleparker og målform
27. mars 2012 2011 13 lokale folkeavstemninger i valgåret
24. mars 2011 2010 16 lokale folkeavstemninger i fjor
25. mars 2010 2009-2010 Fire lokale folkeavstemninger i 2009
14. desember 2009 2008 Over 650 lokale folkeavstemninger