159617_not-searchable
/valg/statistikker/folkavs_kostra/aar
159617
Stemte om olympiade, skatt, målform og kommunegrenser
statistikk
2014-06-03T10:00:00.000Z
Valg
no
folkavs_kostra, Lokale folkeavstemninger, lokaldemokrati, stemmeberettigede, valgdeltagelseFolkeavstemninger , Valg
false
SSB publiserer informasjon om resultatene av lokale folkeavstemninger i 2013.

Lokale folkeavstemninger2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stemte om olympiade, skatt, målform og kommunegrenser

Det ble avholdt fem lokale folkeavstemninger i 2013. I alt 501 035 stemmeberettigede kunne delta i avstemningene, og frammøtet var 66 prosent sett under ett. Avstemningene handlet om olympiade 2022, målform, eiendomsskatt og kommuneinndeling.

Antall lokale folkeavstemninger i norske kommuner fire siste år, etter tema
2010201120122013
Folkeavstemninger
Totalt161385
Alkohol0100
Målform9232
Territorielle2801
Krets og identitet2200
Miljø3050
Andre tema0002
Figur 1. Antall lokale folkeavstemninger, etter kategori. 2000-2013

Statistisk sentralbyrå har registrert i alt 721 lokale folkeavstemninger om ulike temaer i tidsrommet 1970 til 2013. Valgdeltakelsen har variert, og normalt vært lavere enn ved stortingsvalg og kommune- og fylkestingsvalg. Den samla valgdeltakelsen i 2013 er den høyeste som er registrert siden 1970, noe som primært skyldes høy deltakelse ved den lokale folkeavstemningen i Oslo.

Olympiske leker i Oslo

Den desidert største folkeavstemningen i 2013 var om Oslo skal søke om å få arrangere olympiske vinterleker i 2022. Saken engasjerte Oslos innbyggere og 327 000 personer avgav sin stemme. Det utgjorde vel 66 prosent av de stemmeberettigede. Om lag 175 000 av dem som avgav sin stemme, var for at Oslo skal søke om å arrangere olympiske leker, mens rundt 142 000 var imot. Knappe 9 500 av de godkjente stemmene var blanke. Det ga et flertall for ja-alternativet på 53,6 prosent.

Målform i Sauherad og Sel

I Telemark (Sauherad) og Oppland (Sel) ble det gjennomført folkeavstemninger om skriftspråk i grunnskolen. Resultatene ble behandlet av kommunestyret innen utgangen av kalenderåret, og i begge kommunene ble utfallet av avstemningene tatt til følge. Dermed ble det vedtak om bokmål som skriftspråk i grunnskolen i Sauherad og vedtak om å opprettholde nynorsk som skriftspråk for to skolekretser i Sel. Det er tradisjonelt lav valgdeltakelse i målformavstemninger, noe som også var tilfelle ved disse avstemningene. I Sauherad var valgdeltakelsen under 15 prosent, mens den i Sel kommune var noe høyere med 36 prosent av de stemmeberettigede.

I Arendal ble det i 2013 gjennomført en lokal folkeavstemning om overføring av Løddesøl krets til Froland kommune. Det var innbyggerne i Løddesøl krets som hadde anledning til å stemme og deltakelsen var stor, over 75 prosent av de stemmeberettigede avgav stemme, og et knapt flertall stemte for overføring.

I Lødingen kommune i Nordland stemte man over innføring av eiendomsskatt. Også denne avstemningen hadde relativt høy valgdeltakelse, med 66 prosent av de stemmeberettigede. Et stort flertall, 76 prosent, gikk imot eiendomsskatt.

Flest målformavstemninger

Av de 721 lokale folkeavstemningene som har blitt registrert siden 1970, har 43 prosent omhandlet målform og 25 prosent alkohol. Ser vi på nyere tid, har antall alkoholavstemninger gått betydelig ned. I perioden etter 2000 har kun 2 prosent av avstemningene omhandlet alkohol. I denne perioden har målformavstemningene holdt stand og faktisk økt noe, mens territorielle spørsmål, altså om sammenslåinger av kommuner, regulering av kommunegrenser og kommune-/fylkestilhørighet, er blitt mer dominerende og utgjør nå 26 prosent av avstemningene. Også miljøspørsmål er blitt noe vanligere temaer på 2000-tallet.