230321_not-searchable
/valg/statistikker/folkavs_kostra/aar
230321
Halvparten av folkeavstemningene ble avholdt i Sør-Trøndelag
statistikk
2015-06-22T10:00:00.000Z
Valg
no
folkavs_kostra, Lokale folkeavstemninger, lokaldemokrati, stemmeberettigede, valgdeltagelseFolkeavstemninger , Valg
false
Oversikt over alle avholdte lokale folkeavstemninger i norske kommuner og fylker i perioden fra 1970 og fremover. Det ble avholdt seks folkeavstemninger i 2014.

Lokale folkeavstemninger2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Halvparten av folkeavstemningene ble avholdt i Sør-Trøndelag

Det ble avholdt seks lokale folkeavstemninger i 2014. De handlet om kommunesammenslåing og målform, og halvparten av dem foregikk i Sør-Trøndelag. I alt 10 139 stemmeberettigede kunne delta i avstemningene, og frammøtet var 54 prosent sett under ett.

Antall lokale folkeavstemninger i norske kommuner fire siste år, etter tema
2011201220132014
Folkeavstemninger
Totalt13856
Alkohol1000
Målform2324
Territorielle8012
Krets og identitet2000
Miljø0500
Andre tema0020

Statistisk sentralbyrå har registrert i alt 727 lokale folkeavstemninger om ulike temaer i tidsrommet 1970 til 2014. Valgdeltakelsen har variert og normalt vært lavere enn ved stortingsvalg og kommune- og fylkestingsvalg.

Folkeavstemning om kommunesammenslåing i Sør-Trøndelag

I kommunene Bjugn og Ørlandet stemte man om kommunene skulle slå seg sammen. Valgdeltagelsen var på 54 prosent i Ørland og 65 prosent i Bjugn. Resultatet av de to folkeavstemningene ga et klart flertall, 63 prosent, for sammenslåing i Ørland. I Bjugn ble det et tilsvarende klart flertall mot sammenslåing. Her stemte 64 prosent av de stemmeberettigede mot en sammenslåing. Resultatet av avstemningene gjorde at planene om å slå de to kommunene sammen ble stoppet.

Flest folkeavstemninger om målform

Av de lokale folkeavstemningene som er registrert siden 1970, har 44 prosent omhandlet målform. I 2014 hadde fire av avstemningene dette som tema. I Hol i Buskerud, Sandnes i Rogaland, Kvinesdal i Vest-Agder og Skaun i Sør-Trøndelag ble det avholdt folkeavstemning om skifte av skriftspråk i skolekretser. Resultatet ble flertall for nynorsk som skriftmål ved Holet skole i Hol og Kvinlog skole i Kvinesdal. Ved Malheim skole i Sandnes og Jåren-Råbygda skole i Skaun ble det flertall for bokmål som skriftspråk.

I Kvinesdal var valgdeltagelsen høy til å være avstemning om målform. Her valgte 55 prosent å avgi stemme i folkeavstemningen. Deltagelsen var lavest i Sandnes der 26 prosent av de stemmeberettigede deltok.