252018_not-searchable
/valg/statistikker/folkavs_kostra/aar
252018
17 lokale folkeavstemninger i 2015
statistikk
2016-06-09T10:00:00.000Z
Valg
no
folkavs_kostra, Lokale folkeavstemninger, lokaldemokrati, stemmeberettigede, valgdeltagelseFolkeavstemninger , Valg
false
Oversikt over alle avholdte lokale folkeavstemninger i norske kommuner og fylker i perioden fra 1970 og fremover. Det ble avholdt 17 lokale folkeavstemninger i 2015.

Lokale folkeavstemninger2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

17 lokale folkeavstemninger i 2015

Det ble avholdt 17 lokale folkeavstemninger i 2015. Det er det høyeste antallet siden 2004. 16 av de 17 folkeavstemningene handlet om kommunesammenslåing, mens det i den siste ble stemt over etableringen av en ny nasjonalpark i Lofoten.

Antall lokale folkeavstemninger i norske kommuner fire siste år, etter tema
2012201320142015
Folkeavstemninger
Totalt85617
Alkohol0000
Målform3240
Territorielle01216
Krets og identitet0000
Miljø5001
Andre tema0200

Statistisk sentralbyrå har registrert i alt 744 lokale folkeavstemninger om ulike temaer i tidsrommet 1970 til 2015. Sett i ett historisk perspektiv har flest folkeavstemninger handlet om målform, men i fjor handlet de fleste om kommunesammenslåing. I alt 68 400 stemmeberettigede kunne delta i fjorårets avstemninger. Av disse møtte totalt sett 57,7 prosent opp for å avgi sin stemme.

Folkeavstemning om kommunesammenslåing i 16 kommuner

Det var folkeavstemning om kommunesammenslåing i 16 kommuner i 2015. Flest folkeavstemninger fant sted i Vestfold, Nordland og Oppland. I Vestfold og Nordland ble det av holdt fire folkeavstemninger, mens det ble avholdt tre i Oppland. I avstemningene om kommunesammenslåinger sett under ett var valgdeltagelsen 57,8 prosent.

I 14 av avstemningene tok man stilling til konkrete alternativer til fremtidig kommunestruktur eller om kommunen burde opprettholdes som i dag. Det ble flertall for å opprettholde kommunens nåværende grenser i 11 kommuner. I to kommuner ble det flertall for kommunesammenslåing, Tjøme i Vestfold for sammenslåing med Nøtterøy og Rissa i Sør-Trøndelag. I Leksvik i Nord- Trøndelag var folket delt eksakt på midten, 948 personer stemte for sammenslåing med Rissa og 948 stemte mot.

Høyest valgdeltagelse var det i Åseral i Vest-Agder. Her deltok 71,8 prosent av de 726 stemmeberettigede. Av de som deltok stemte 60 prosent for at Åseral skulle forbli en selvstendig kommune. Resultatet ble tatt til følge og planene om kommunesammenslåing ble lagt til side. Av folkeavstemningene som omhandlet kommunesammenslåing, hadde avstemningen i Herøy i Nordland lavest oppslutning. Her deltok 49,1 prosent av de 1389 stemmeberettigede, 80 prosent stemte nei på spørsmålet om kommunen burde slå seg sammen med andre kommuner. Resultatet ble også her tatt til følge.

Nasjonalpark i Lofoten

Folkeavstemningen om etablering av Lofotodden nasjonalpark ble avholdt i Moskenes. Initiativet til folkeavstemningen kom fra befolkningen i kommunen. Valgdeltagelsen var 45,5 prosent. Av de som deltok i folkeavstemningen stemte 58 prosent nei til at Moskenes og Flakstad kommune skal søke om å opprette Lofotodden nasjonalpark. I dette tilfellet ble valgresultatet ikke tatt til følge siden kommunestyret likevel vedtok å søke om å opprette nasjonalpark.