360790
/utenriksokonomi/statistikker/ur/kvartal
360790
statistikk
2019-09-04T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Nasjonalregnskap og konjunkturer;Utenriksøkonomi
no
ur, Utenriksregnskap, driftsbalanse, direkteinvesteringer, drifts- og kapitalregnskap, finansregnskap, investeringer i utlandet, utenlandske investeringer, transaksjoner, beholdninger, fordringer, gjeld, porteføljeinvesteringer, finansinvesteringer, omvurderinger, driftsbalansen overfor utlandet, rente- og stønadsbalansen, reinvestert fortjeneste, nettofordringer, import, eksport, landfordelt utenriksregnskap, varebalanse, tjenestebalanse, formuesinntekter, primærinntekter, UR, nettofinansinvesteringNasjonalregnskap, Utenriksregnskap, Fordringer og gjeld overfor utlandet , Nasjonalregnskap og konjunkturer, Utenriksøkonomi
false

Utenriksregnskap2. kvartal 2019

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Publiseringen av tilbakegående serier som følge av hovedrevisjonen 2019 vil publiseres samtidig med publiseringen av nasjonalregnskapets årlige inntekts- og kapitalregnskap den 4. desember 2019. Da vil også reviderte serier omtales.

Landfordelte tall ble publisert i Statistikkbank-tabell 10173 og 10174 og i vedleggstabell 4 den 2. oktober 2019.

Utenriksregnskap. Millioner kroner
2. kvartal 20183. kvartal 20184. kvartal 20181. kvartal 20192. kvartal 2019
Driftsbalansen overfor utlandet59 27184 34940 30173 08230 587
Vare- og tjenestebalansen35 29757 19354 16847 94110 152
Rente- og stønadsbalansen23 97427 156-13 86725 14120 435
Kapitaloverføringer til utlandet, netto17211 055128
Nettofinansinvesteringer, driftsregnskap59 13484 14240 16372 03730 459
 
Direkteinvesteringer59 377-5 15993 253-41 15259 376
Porteføljeinvesteringer56 05067 507145 140-122 35451 071
Andre finansinvesteringer18 6724 728-205 542160 5119 004
Internasjonale reserver-313-7 624-5 09827 3591 171
Nettofinansinvesteringer, finansregnskap133 78659 45227 75324 364120 622
 
Statistisk avvik-74 65224 69012 41047 673-90 163

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB