366644
/utenriksokonomi/statistikker/muh/maaned
366644
statistikk
2020-10-15T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
muh, Utenrikshandel med varer, import, eksport, handelsbalanse (eksport minus import), fastlandseksport, import utenom skip og oljeplattformer, samhandel (med land, verdensdeler og handelsområder), internasjonale varegrupperinger (for eksempel hs, sitc, bec), varegrupper (for eksempel matvarer, råolje og metaller)Utenrikshandel, Utenriksøkonomi
false

Utenrikshandel med varerseptember 2020

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Utenrikshandel med varer1
Milliarder kronerEndring i prosentMilliarder kroner - hittil i årEndring i prosent - hittil i år
September 2020August 2020 - September 2020September 2019 - September 2020September 2020September 2019 - September 2020
1Foreløpige tall er merket med *. Statistikk for handel med skip og oljeplattformer er spesielt utsatt for revisjoner etter første publisering av månedstallene, da informasjonen gjerne tilfaller SSB med et visst tidsetterslep. Se tabell 1-3 under for tidsserier som viser betydningen av handel med skip og oljeplattformer.
Rettet 16. oktober 2020 kl. 11:50
Eksport60,45,9-8,7573,9-13,9
Råolje15,6-15,2-20,9162,6-5,8
Naturgass6,838,38,977,9-41,5
Naturlige gasskondensater0,2-47,5-68,03,1-32,7
Skip og oljeplattformer0,0-99,5-99,94,7-24,3
Fastlandseksport37,814,70,5325,6-7,0
Fisk8,318,5-1,673,90,2
 
Import68,513,31,5557,9-1,5
Skip og oljeplattformer0,0-100,0-100,05,217,0
 
Handelsbalansen-8,0-138,3-534,616,0-84,0
Handelsbalansen fastland-30,6-16,0-4,0-227,0-7,2

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB