366628
/utenriksokonomi/statistikker/muh/maaned
366628
statistikk
2020-03-16T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
muh, Utenrikshandel med varer, import, eksport, handelsbalanse (eksport minus import), fastlandseksport, import utenom skip og oljeplattformer, samhandel (med land, verdensdeler og handelsområder), internasjonale varegrupperinger (for eksempel hs, sitc, bec), varegrupper (for eksempel matvarer, råolje og metaller)Utenrikshandel, Utenriksøkonomi
false

Utenrikshandel med varerfebruar 2020

Innhold

Publisert:

Oppdatert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Sesongjusterte tall for februar 2020 i statistikkbanktabell 08864 og i vedleggstabell 1, 2 og 4 er oppdatert 19. mars 2020.

Utenrikshandel med varer1
Milliarder kronerEndring i prosentMilliarder kroner - hittil i årEndring i prosent - hittil i år
Februar 2020Januar 2020 - Februar 2020Februar 2019 - Februar 2020Februar 2020Februar 2019 - Februar 2020
1Foreløpige tall er merket med *. Statistikk for handel med skip og oljeplattformer er spesielt utsatt for revisjoner etter første publisering av månedstallene, da informasjonen gjerne tilfaller SSB med et visst tidsetterslep. Se tabell 1-3 under for tidsserier som viser betydningen av handel med skip og oljeplattformer.
Eksport75,5-5,6-1,3155,5-4,7
Råolje24,01,734,547,723,0
Naturgass12,7-20,0-37,728,6-34,5
Naturlige gasskondensater0,7-15,136,61,5197,5
Skip og oljeplattformer0,0360,0-89,20,0-90,0
Fastlandseksport38,0-4,21,477,6-2,9
Fisk9,0-5,217,418,515,3
 
Import57,2-5,6-8,1117,8-4,1
Skip og oljeplattformer0,757,4117,01,1-9,6
 
Handelsbalansen18,3-5,728,537,7-6,7
Handelsbalansen fastland-18,59,824,3-39,06,1

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB