366564_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/muh/maaned
366564
statistikk
2020-01-15T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
muh, Utenrikshandel med varer, import, eksport, handelsbalanse (eksport minus import), fastlandseksport, import utenom skip og oljeplattformer, samhandel (med land, verdensdeler og handelsområder), internasjonale varegrupperinger (for eksempel hs, sitc, bec), varegrupper (for eksempel matvarer, råolje og metaller)Utenrikshandel, Utenriksøkonomi
false

Utenrikshandel med varerdesember 2019

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Utenrikshandel med varer1
Milliarder kronerEndring i prosentMilliarder kroner - hittil i årEndring i prosent - hittil i år
Desember 2019November 2019 - Desember 2019Desember 2018 - Desember 2019Desember 2019Desember 2018 - Desember 2019
1Foreløpige tall er merket med *. Statistikk for handel med skip og oljeplattformer er spesielt utsatt for revisjoner etter første publisering av månedstallene, da informasjonen gjerne tilfaller SSB med et visst tidsetterslep. Se tabell 1-3 under for tidsserier som viser betydningen av handel med skip og oljeplattformer.
Eksport84,43,55,9903,9-9,4
Råolje28,21,264,8247,8-5,2
Naturgass16,959,8-36,6170,6-35,7
Naturlige gasskondensater0,0-93,3-71,05,7-14,9
Skip og oljeplattformer0,2-55,4417,66,7-20,0
Fastlandseksport39,0-7,09,3473,03,9
Fisk9,3-9,915,7104,18,3
 
Import58,8-7,610,1755,66,4
Skip og oljeplattformer0,723,7598,06,8141,2
 
Handelsbalansen25,642,7-2,7148,3-48,3
Handelsbalansen fastland-19,19,6-8,4-275,7-9,4