329174
/utenriksokonomi/statistikker/muh/maaned
329174
statistikk
2018-12-17T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
muh, Utenrikshandel med varer, import, eksport, handelsbalanse (eksport minus import), fastlandseksport, import utenom skip og oljeplattformer, samhandel (med land, verdensdeler og handelsområder), internasjonale varegrupperinger (for eksempel hs, sitc, bec), varegrupper (for eksempel matvarer, råolje og metaller)Utenrikshandel, Utenriksøkonomi
false

Utenrikshandel med varernovember 2018

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Utenrikshandel med varer1
Milliarder kronerEndring i prosentMilliarder kroner - hittil i årEndring i prosent - hittil i år
November 2018Oktober 2018 - November 2018November 2017 - November 2018November 2018November 2017 - November 2018
1Foreløpige tall er merket med *. Statistikk for handel med skip og oljeplattformer er spesielt utsatt for revisjoner etter første publisering av månedstallene, da informasjonen gjerne tilfaller SSB med et visst tidsetterslep. Se tabell 1-3 under for tidsserier som viser betydningen av handel med skip og oljeplattformer.
Eksport88,6-11,212,3915,817,0
Råolje19,4-32,73,0246,822,8
Naturgass25,7-5,627,2233,327,7
Naturlige gasskondensater1,2128,841,26,331,4
Skip og oljeplattformer0,1-41,1-94,87,8-26,2
Fastlandseksport42,3-1,911,4421,59,9
Fisk9,6-1,010,988,24,5
 
Import62,4-4,7-26,5657,64,1
Skip og oljeplattformer0,0-99,6-100,02,4-88,9
 
Handelsbalansen26,2-23,6-529,0258,271,4
Handelsbalansen fastland-20,19,151,6-233,6-3,2

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB