329172
/utenriksokonomi/statistikker/muh/maaned
329172
statistikk
2018-11-15T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
muh, Utenrikshandel med varer, import, eksport, handelsbalanse (eksport minus import), fastlandseksport, import utenom skip og oljeplattformer, samhandel (med land, verdensdeler og handelsområder), internasjonale varegrupperinger (for eksempel hs, sitc, bec), varegrupper (for eksempel matvarer, råolje og metaller)Utenrikshandel, Utenriksøkonomi
false

Utenrikshandel med vareroktober 2018

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Utenrikshandel med varer1
Milliarder kronerEndring i prosentMilliarder kroner - hittil i årEndring i prosent - hittil i år
Oktober 2018September 2018 - Oktober 2018Oktober 2017 - Oktober 2018Oktober 2018Oktober 2017 - Oktober 2018
1Foreløpige tall er merket med *. Statistikk for handel med skip og oljeplattformer er spesielt utsatt for revisjoner etter første publisering av månedstallene, da informasjonen gjerne tilfaller SSB med et visst tidsetterslep. Se tabell 1-3 under for tidsserier som viser betydningen av handel med skip og oljeplattformer.
Eksport99,520,032,2827,717,6
Råolje28,812,264,0227,524,9
Naturgass27,041,435,9207,427,6
Naturlige gasskondensater0,537,379,15,229,1
Skip og oljeplattformer0,0-99,5-93,37,6-20,5
Fastlandseksport43,219,015,3380,110,0
Fisk9,729,710,378,53,8
 
Import64,66,514,3594,38,7
Skip og oljeplattformer0,075,0-97,02,1-87,5
 
Handelsbalansen34,957,285,9233,448,9
Handelsbalansen fastland-21,512,1-13,8-212,1-14,7

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB