329188
/utenriksokonomi/statistikker/muh/maaned
329188
statistikk
2018-04-16T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
muh, Utenrikshandel med varer, import, eksport, handelsbalanse (eksport minus import), fastlandseksport, import utenom skip og oljeplattformer, samhandel (med land, verdensdeler og handelsområder), internasjonale varegrupperinger (for eksempel hs, sitc, bec), varegrupper (for eksempel matvarer, råolje og metaller)Utenrikshandel, Utenriksøkonomi
false

Utenrikshandel med varermars 2018

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Utenrikshandel med varer1
Millioner kronerEndring i prosentMillioner kroner - hittil i årEndring i prosent - hittil i år
Mars 2018Februar 2018 - Mars 2018Mars 2017 - Mars 2018Mars 2018Mars 2017 - Mars 2018
1Alle tallene er markert med tegnet *. Dette er SSBs standardtegn for foreløpige tall.
2Tallene for skip og oljeplattformer er, grunnet metoden for datainnsamling, ikke fullstendige ved publisering av månedstall. I ettertid vil derfor handelen med disse varene i noen tilfeller kunne medføre større endringer av tallene. For å se betydningen skip og oljeplattformer har for handelen, se tabell 1-3.
Eksport78 2328,22,6234 5565,6
Råolje21 30321,324,158 2134,0
Naturgass19 7305,05,962 78613,6
Naturlige gasskondensater0-100,0-100,01 404-7,5
Skip og oljeplattformer2--100,0-100,02 370-66,2
Fastlandseksport37 2005,8-4,0109 7847,2
Fisk8 73924,3-0,923 158-2,2
 
Import63 25323,410,6169 2787,5
Skip og oljeplattformer21-99,7-99,91 025-83,6
 
Handelsbalansen14 979-28,9-21,465 2780,8
Handelsbalansen fastland-26 052-65,4-52,1-58 469-19,9

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB