329190
/utenriksokonomi/statistikker/muh/maaned
329190
statistikk
2018-03-16T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
muh, Utenrikshandel med varer, import, eksport, handelsbalanse (eksport minus import), fastlandseksport, import utenom skip og oljeplattformer, samhandel (med land, verdensdeler og handelsområder), internasjonale varegrupperinger (for eksempel hs, sitc, bec), varegrupper (for eksempel matvarer, råolje og metaller)Utenrikshandel, Utenriksøkonomi
false

Utenrikshandel med varerfebruar 2018

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Utenrikshandel med varer1
Millioner kronerEndring i prosentMillioner kroner - hittil i årEndring i prosent - hittil i år
Februar 2018Januar 2018 - Februar 2018Februar 2017 - Februar 2018Februar 2018Februar 2017 - Februar 2018
1Alle tallene er markert med tegnet *. Dette er SSBs standardtegn for foreløpige tall.
2Tallene for skip og oljeplattformer er, grunnet metoden for datainnsamling, ikke fullstendige ved publisering av månedstall. I ettertid vil derfor handelen med disse varene i noen tilfeller kunne medføre større endringer av tallene. For å se betydningen skip og oljeplattformer har for handelen, se tabell 1-3.
Eksport72 353-13,14,4155 6006,6
Råolje17 568-9,2-1,236 910-4,9
Naturgass18 843-22,410,443 11317,7
Naturlige gasskondensater76519,529,61 40537,1
Skip og oljeplattformer2--100,0-100,01 545-73,4
Fastlandseksport35 177-6,110,672 62614,1
Fisk7 037-4,9-6,314 432-3,0
 
Import51 029-6,84,5105 7855,6
Skip og oljeplattformer2252-60,9-84,5895-81,9
 
Handelsbalansen21 324-25,24,149 8159,0
Handelsbalansen fastland-15 6016,4-1,3-32 263-2,0

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB