243584
/utenriksokonomi/statistikker/muh/maaned
243584
Økning i oljeeksporten
statistikk
2016-12-15T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
muh, Utenrikshandel med varer, import, eksport, handelsbalanse (eksport minus import), fastlandseksport, import utenom skip og oljeplattformer, samhandel (med land, verdensdeler og handelsområder), internasjonale varegrupperinger (for eksempel hs, sitc, bec), varegrupper (for eksempel matvarer, råolje og metaller)Utenrikshandel, Utenriksøkonomi
false
Utenrikshandelstatistikken viser utviklingen i Norges handel med utlandet, målt i verdi og mengdetall. Den gir informasjon om totaltall og landfordelt handel.

Utenrikshandel med varernovember 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økning i oljeeksporten

Handelsoverskuddet i november økte med 14,8 prosent sammenlignet med november i fjor. Oppgangen drives av større eksportvolum for råolje og lavere importverdi for maskiner og transportmidler.

Utenrikshandel med varer1
Millioner kronerEndring i prosentMillioner kroner - hittil i årEndring i prosent - hittil i år
November 2016Oktober 2016 - November 2016November 2015 - November 2016November 2016November 2015 - November 2016
1Alle tallene er markert med tegnet *. Dette er SSBs standardtegn for foreløpige tall.
2Tallene for skip og oljeplattformer er, grunnet metoden for datainnsamling, ikke fullstendige ved publisering av månedstall. I ettertid vil derfor handelen med disse varene i noen tilfeller kunne medføre større endringer av tallene. For å se betydningen skip og oljeplattformer har for handelen, se tabell 1-3.
Eksport68 0324,20,8673 181-12,5
Råolje17 761-0,428,1163 377-11,8
Naturgass15 85320,8-16,7142 812-29,0
Naturlige gasskondensater371-14,1-22,73 697-26,7
Skip og oljeplattformer2900-71,7166,38 7318,7
Fastlandseksport33 1477,8-1,9354 565-4,1
Fisk8 810-2,922,881 02024,8
 
Import52 9230,4-2,6556 411-1,5
Skip og oljeplattformer2965-39,3-36,214 546-45,8
 
Handelsbalansen15 10919,714,8116 770-42,9
Handelsbalansen fastland-18 8107,61,2-187 301-11,4

Eksporten av varer utgjorde 68,0 milliarder kroner i november, som innebærer en oppgang på 0,8 prosent fra november i fjor. I samme periode gikk fastlandseksporten tilbake 1,9 prosent og endte på 33,1 milliarder kroner.

Importverdien var 52,9 milliarder kroner og falt 2,6 prosent sammenlignet med november i fjor. Størst nedgang var det for importen av maskiner og transportmidler.

Handelsoverskuddet i november utgjorde dermed 15,1 milliarder kroner. Det er en oppgang fra samme måned i fjor på 14,8 prosent. Hittil i år er likevel handelsoverskuddet 42,9 prosent lavere enn tilsvarende periode i fjor.

Større eksportvolum av råolje

Eksporten av råolje utgjorde 17,8 milliarder kroner i november og økte 28,1 prosent sammenlignet med november i fjor. Oppgangen er i all hovedsak drevet av utviklingen i eksportvolumet. Antall eksporterte fat var 47,1 millioner i november og steg 24,2 prosent fra november i fjor. I samme periode gikk også oljeprisen opp 3,1 prosent til 377 kroner fatet. 

På den annen side falt naturgasseksporten og endte på 15,9 milliarder kroner – 16,7 prosent lavere enn i november i fjor. Reduserte priser var årsaken. Eksportvolumet for naturgass i gassform utgjorde 10,2 milliarder standard kubikkmeter og var om lag uendret fra fjoråret. 

Andre vesentlige tolvmånedersendringer

• Redusert eksportvolum av raffinerte mineraloljeprodukter førte til at eksportverdien ble mer enn halvert fra i fjor og endte på 1,4 milliarder kroner. 

• Utførselen av industrimaskiner utgjorde 3,1 milliarder kroner og falt 26,6 prosent fra november i fjor. Særlig anleggsmaskiner og -utstyr bidro til denne nedgangen. 

• Fiskeeksporten endte på 8,8 milliarder kroner, opp 22,8 prosent fra samme måned i fjor. Høy laksepris er hovedårsaken til økningen, mens eksportvolumet gikk ned. 

• Importen av maskiner og transportmidler utgjorde 20,7 milliarder kroner og falt 10,1 prosent sammenlignet med november i fjor. 

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB