243582
/utenriksokonomi/statistikker/muh/maaned
243582
Stadig lavere eksportverdi
statistikk
2016-11-15T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
muh, Utenrikshandel med varer, import, eksport, handelsbalanse (eksport minus import), fastlandseksport, import utenom skip og oljeplattformer, samhandel (med land, verdensdeler og handelsområder), internasjonale varegrupperinger (for eksempel hs, sitc, bec), varegrupper (for eksempel matvarer, råolje og metaller)Utenrikshandel, Utenriksøkonomi
false
Utenrikshandelstatistikken viser utviklingen i Norges handel med utlandet, målt i verdi og mengdetall. Den gir informasjon om totaltall og landfordelt handel.

Utenrikshandel med vareroktober 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stadig lavere eksportverdi

I oktober 2016 ble det utført varer for 62,1 milliarder kroner. Dette er nesten 16 prosent mindre enn i samme måned i fjor. Importen beløp seg til 51,7 milliarder kroner, 3,6 prosent lavere enn i oktober 2015. Handelsoverskuddet svekket seg med nesten 50 prosent.

Utenrikshandel med varer1
Millioner kronerEndring i prosentMillioner kroner - hittil i årEndring i prosent - hittil i år
Oktober 2016September 2016 - Oktober 2016Oktober 2015 - Oktober 2016Oktober 2016Oktober 2015 - Oktober 2016
1Alle tallene er markert med tegnet *. Dette er SSBs standardtegn for foreløpige tall.
2Tallene for skip og oljeplattformer er, grunnet metoden for datainnsamling, ikke fullstendige ved publisering av månedstall. I ettertid vil derfor handelen med disse varene i noen tilfeller kunne medføre større endringer av tallene. For å se betydningen skip og oljeplattformer har for handelen, se tabell 1-3.
Eksport62 0697,1-15,9601 841-14,2
Råolje17 83619,6-1,4145 615-15,0
Naturgass13 10272,0-32,2126 940-30,3
Naturlige gasskondensater43239,8-5,03 326-27,1
Skip og oljeplattformer276-66,1-56,64 729-38,5
Fastlandseksport30 623-12,2-14,4321 231-4,4
Fisk9 0586,715,072 19825,0
 
Import51 708-4,8-3,6502 567-1,6
Skip og oljeplattformer2803-73,682,512 806-49,4
 
Handelsbalansen10 361183,6-48,699 274-48,1
Handelsbalansen fastland-20 282-23,9-16,1-168 530-13,0

Norsk vareeksport har hatt en nedadgående trend de siste tolv månedene. Dette gir seg utslag i et stadig lavere handelsoverskudd, som hittil i år er nesten 50 prosent lavere enn i samme periode i fjor.

Handelsoverskuddet endte på i underkant av 100 milliarder kroner for de første ti månedene av året. Reduksjonen er hovedsakelig forårsaket av fallet i olje- og gasseksporten, men også fastlandseksporten bidrar til nedgangen. Utførselen av sistnevnte svekket seg med 14,4 prosent i oktober sammenlignet med fjoråret og beløp seg til 30,6 milliarder kroner. 

Lavere eksportverdi for naturgass tross for høyere volum

Naturgasseksporten var på 13,1 milliarder kroner i oktober. Dette er 32,2 prosent lavere enn i samme måned i fjor da vi eksporterte for 19,3 milliarder kroner. Det ble utført 10,7 milliarder standard kubikkmeter gass i gassform. Fallet i eksportverdien av naturgass kommer til tross for en volumøkning på 6 prosent sammenlignet med tilsvarende måned i fjor.

Råoljeeksporten i oktober beløp seg til 17,8 milliarder kroner, en nedgang på 1,4 prosent sammenlignet med fjoråret. Det ble utført 44,6 millioner fat med råolje, 2 prosent mindre enn i fjor. Den gjennomsnittlige prisen per fat råolje endte på 400 kroner fatet, som er omtrent 2,5 kroner mer enn på samme tid i fjor. 

Andre vesentlige tolvmånedersendringer

  • Importen av raffinerte mineraloljeprodukter var på 1,7 milliarder kroner. Dette er mer enn 68 prosent høyere enn i fjor.
  • Det ble importert biler og andre motorkjøretøyer for rekordhøye 4,2 milliarder kroner. Det ble innført flere enn 20 000 slike kjøretøy, som er det nest høyeste antallet noensinne i en enkelt måned.
  • Fiskeeksporten endte på 9,1 milliarder kroner, opp 15 prosent fra samme måned i fjor. Høy laksepris er hovedårsaken til økningen, eksportvolumet gikk ned.
  • Utførselen av andre transportmidler økte med 36,2 prosent og beløp seg til 906 millioner kroner. Det var utførselen av skip som bidro til å trekke opp denne kategorien.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB