243704
/utenriksokonomi/statistikker/muh/maaned
243704
Beskjedent handelsoverskudd
statistikk
2016-10-17T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
muh, Utenrikshandel med varer, import, eksport, handelsbalanse (eksport minus import), fastlandseksport, import utenom skip og oljeplattformer, samhandel (med land, verdensdeler og handelsområder), internasjonale varegrupperinger (for eksempel hs, sitc, bec), varegrupper (for eksempel matvarer, råolje og metaller)Utenrikshandel, Utenriksøkonomi
false
Utenrikshandelstatistikken viser utviklingen i Norges handel med utlandet, målt i verdi og mengdetall. Den gir informasjon om totaltall og landfordelt handel.

Utenrikshandel med varerseptember 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Beskjedent handelsoverskudd

I september endte handelsoverskuddet på lave 3,2 milliarder kroner. Vareeksporten beløp seg til 57,5 milliarder kroner, mens importen utgjorde 54,3 milliarder kroner. Det svake resultatet i september forklares av stor import av skip samt svært beskjeden naturgasseksport.

Utenrikshandel med varer1
Millioner kronerEndring i prosentMillioner kroner - hittil i årEndring i prosent - hittil i år
September 2016August 2016 - September 2016September 2015 - September 2016September 2016September 2015 - September 2016
1Alle tallene er markert med tegnet *. Dette er SSBs standardtegn for foreløpige tall.
2Tallene for skip og oljeplattformer er, grunnet metoden for datainnsamling, ikke fullstendige ved publisering av månedstall. I ettertid vil derfor handelen med disse varene i noen tilfeller kunne medføre større endringer av tallene. For å se betydningen skip og oljeplattformer har for handelen, se tabell 1-3.
Eksport57 481-2,6-15,9533 069-15,1
Råolje14 913-8,31,3127 282-16,9
Naturgass7 393-27,8-58,3108 214-33,5
Naturlige gasskondensater309115,224,92 894-29,6
Skip og oljeplattformer2119-84,93 866,74 541-39,6
Fastlandseksport34 74610,1-2,4290 138-3,4
Fisk8 51823,831,563 19126,7
 
Import54 2793,91,6449 230-1,7
Skip og oljeplattformer23 028128,5729,611 379-54,3
 
Handelsbalansen3 201-52,6-78,583 839-51,0
Handelsbalansen fastland-16 50514,85,4-147 712-12,2

Handelsoverskuddet i september var hele 78,5 prosent lavere enn på samme tid i 2015. Vareimporten var 1,6 prosent høyere, mens utførselen av varer falt med 15,9 prosent sett i forhold til september i fjor. Også fastlandseksporten ble redusert i samme periode, med 2,4 prosent, og endte på 34,7 milliarder kroner. Den høye importverdien i september i år er knyttet til innførsel av skip til en samlet verdi av 3,0 milliarder kroner. Det er vanlig at importverdien for skip varierer mye fra måned til måned.

Vedlikehold reduserte eksporten av naturgass

I september utgjorde verdien av naturgasseksporten 7,4 milliarder kroner, et fall på 58,3 prosent fra tilsvarende periode i 2015. Særlig et lavt eksportvolum for naturgass, hovedsakelig knyttet til vedlikehold, forårsaket verdinedgangen. Det ble kun utført 5,7 milliarder standard kubikkmeter gass i gassform – ned 34,0 prosent. Samtidig falt gassprisene noe.

Eksportverdien for råolje endte i september på 14,9 milliarder kroner, 186 millioner kroner mer enn tilsvarende måned i fjor. Oppgangen var resultatet av en volumøkning på 7,0 prosent fra september 2015, til 40,3 millioner fat råolje. Gjennomsnittsprisen per fat råolje var 370 kroner, om lag 21 kroner lavere enn for 12 måneder siden.

Andre vesentlige tolvmånedersendringer

• Lakseeksporten beløp seg til 5,8 milliarder kroner i september, opp 37,3 prosent, hovedsakelig grunnet sterk prisvekst.

• Metalleksporten endte på 4,7 milliarder kroner i september – ned nesten 350 millioner.

• Utførselen av maskiner for spesielle industrier samt andre industrimaskiner falt samlet sett med 1,1 milliarder kroner til 2,7 milliarder kroner.

• Innførselen av maskiner for spesielle industrier samt andre industrimaskiner ble også redusert med 6,4 prosent og endte på 4,6 milliarder kroner.

• I september var verdien av personbilimporten rekordhøy med 4,1 milliarder kroner.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB