243580
/utenriksokonomi/statistikker/muh/maaned
243580
Stigende import
statistikk
2016-09-15T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
muh, Utenrikshandel med varer, import, eksport, handelsbalanse (eksport minus import), fastlandseksport, import utenom skip og oljeplattformer, samhandel (med land, verdensdeler og handelsområder), internasjonale varegrupperinger (for eksempel hs, sitc, bec), varegrupper (for eksempel matvarer, råolje og metaller)Utenrikshandel, Utenriksøkonomi
false
Utenrikshandelstatistikken viser utviklingen i Norges handel med utlandet, målt i verdi og mengdetall. Den gir informasjon om totaltall og landfordelt handel.

Utenrikshandel med vareraugust 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stigende import

I august ble det importert varer til en verdi av 52,2 milliarder kroner. Dette er nesten 11 prosent mer enn i samme måned i fjor. Eksporten derimot gikk tilbake med over 13 prosent og endte på 59 milliarder kroner. Dermed holder handelsoverskuddet seg stadig lavt, på 6,8 milliarder kroner.

Utenrikshandel med varer1
Millioner kronerEndring i prosentMillioner kroner - hittil i årEndring i prosent - hittil i år
August 2016Juli 2016 - August 2016August 2015 - August 2016August 2016August 2015 - August 2016
1Alle tallene er markert med tegnet *. Dette er SSBs standardtegn for foreløpige tall.
2Tallene for skip og oljeplattformer er, grunnet metoden for datainnsamling, ikke fullstendige ved publisering av månedstall. I ettertid vil derfor handelen med disse varene i noen tilfeller kunne medføre større endringer av tallene. For å se betydningen skip og oljeplattformer har for handelen, se tabell 2-4.
Import52 24413,810,9394 935-2,1
Skip og oljeplattformer21 31867,363,18 277-66,2
 
Eksport59 006-0,9-13,1475 702-15,0
Råolje16 264-1,3-0,3112 369-18,9
Naturgass10 238-14,7-42,2100 820-30,5
Naturlige gasskondensater144-66,9-78,22 597-32,8
Skip og oljeplattformer279024,0-79,14 416-41,3
Fastlandseksport31 5715,27,2255 500-3,5
 
Handelsbalansen6 763-50,5-67,580 767-48,3
Handelsbalansen fastland-19 355-28,1-14,8-131 158-14,9

Handelsoverskuddet i august lå 67,5 prosent lavere enn på samme tid i fjor. Hovedårsakene til nedgangen er betydelig import av de fleste typer varer samt liten eksport av naturgass. Eksporten av råolje er kun marginalt lavere enn i fjor. Fastlandseksporten økte med 7,2 prosent til 31,6 milliarder kroner og bidro dermed isolert sett til å trekke handelsoverskuddet opp. 

Mindre eksport av naturgass

Verdien av naturgasseksporten beløp seg til 10,2 milliarder kroner i august. Dette er et fall på 42,2 prosent fra samme måned i fjor da vi eksporterte for 17,7 milliarder kroner. I løpet av august ble det utført 7,5 milliarder standard kubikkmeter gass i gassform. Dette er 16,9 prosent mindre enn i august i fjor. Årsaken til den lave eksporten av naturgass er vedlikehold i løpet av august.

Råoljeeksporten i august endte på 16,3 milliarder kroner, som bare er 57 millioner kroner mindre enn i samme måned i fjor. Det ble utført 44,8 millioner fat råolje - en oppgang på 4,8 prosent fra august 2015. Gjennomsnittsprisen er anslått til 363 kroner per fat, som er 19 kroner mindre enn for 12 måneder siden.

Økt verdi for fastlandseksporten

I august ble det eksportert fastlandsvarer til en verdi av 31,6 milliarder kroner - en økning på 7,2 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

Eksporten av fisk økte med 32,9 prosent i samme periode og beløp seg til 6,9 milliarder kroner. Oppgangen kan i stor grad tilskrives høyere laksepriser i år. Det ble eksportert fersk hel laks for 4,2 milliarder kroner i august, mens verdien i fjor var på 2,9 milliarder kroner.

Hovedvaregruppen maskiner og transportmidler viste kraftig fall i august, her gikk eksporten ned med 17,6 prosent og beløp seg til 7,7 milliarder kroner. Nedgangen skyldes et høyt nivå for undervaregruppen andre transportmidler i 2015. Her falt eksporten med 60 prosent og beløp seg til 1,6 milliarder kroner. I undergruppen elektriske maskiner og apparater steg eksportverdien nesten 150 prosent til 2,1 milliarder kroner. Den store økningen her skyldes utførsel av varer til flere store prosjekter denne måneden.

Økt import

Importen i august økte med 10,9 prosent og endte på 52,2 milliarder kroner. Kun to av ti hovedvaregrupper hadde en nedgang i importen - i tillegg var nedgangen i hver av disse gruppene under 100 millioner, som er relativt beskjedent. 

Maskiner og transportmidler var, med en importvekst på 18,4 prosent, den hovedvaregruppen som steg mest i august. Av undergruppene her var det importen av andre transportmidler og kjøretøy for vei som forårsaket det meste av økningen. Disse undergruppene steg med henholdsvis 2 milliarder og 1,1 milliarder - til 3,9 milliarder og 5,1 milliarder kroner.

Det var bare innenfor hovedvaregruppene kjemiske produkter samt brenselsstoffer at importen var mindre enn i august i fjor. Importverdien for disse gruppene minket med respektive 1,7 prosent og 4,1 prosent og endte på henholdsvis 5,3 og 2 milliarder kroner. 

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB