243574
/utenriksokonomi/statistikker/muh/maaned
243574
Svært lavt handelsoverskudd
statistikk
2016-06-16T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
muh, Utenrikshandel med varer, import, eksport, handelsbalanse (eksport minus import), fastlandseksport, import utenom skip og oljeplattformer, samhandel (med land, verdensdeler og handelsområder), internasjonale varegrupperinger (for eksempel hs, sitc, bec), varegrupper (for eksempel matvarer, råolje og metaller)Utenrikshandel, Utenriksøkonomi
false
Utenrikshandelstatistikken viser utviklingen i Norges handel med utlandet, målt i verdi og mengdetall. Den gir informasjon om totaltall og landfordelt handel.

Utenrikshandel med varermai 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svært lavt handelsoverskudd

Handelsoverskuddet endte på 6,6 milliarder kroner i mai, etter et fall fra 21,5 milliarder samme måned i fjor. Nedgang i eksportverdi fra olje- og gass utgjorde nær 9 milliarder kroner. Generelt svakere eksport av fastlandsvarer samt høyere import var også utslagsgivende.

Utenrikshandel med varer1
Millioner kronerEndring i prosentMillioner kroner - hittil i årEndring i prosent - hittil i år
Mai 2016April 2016 - Mai 2016Mai 2015 - Mai 2016Mai 2016Mai 2015 - Mai 2016
1Alle tallene er markert med tegnet *. Dette er SSBs standardtegn for foreløpige tall.
2Tallene for skip og oljeplattformer er, grunnet metoden for datainnsamling, ikke fullstendige ved publisering av månedstall. I ettertid vil derfor handelen med disse varene i noen tilfeller kunne medføre større endringer av tallene. For å se betydningen skip og oljeplattformer har for handelen, se tabell 2-4.
Import49 636-0,97,4243 149-5,6
Skip og oljeplattformer2317-47,9-63,93 282-84,9
 
Eksport56 204-7,5-16,9296 466-15,7
Råolje14 435-3,4-21,465 794-23,6
Naturgass10 933-9,4-31,468 894-26,8
Naturlige gasskondensater123-60,4-89,51 463-44,2
Skip og oljeplattformer2110-82,7266,71 041-60,4
Fastlandseksport30 604-6,8-4,9159 274-4,0
 
Handelsbalansen6 567-38,5-69,453 317-43,2
Handelsbalansen fastland-18 716-12,3-42,3-80 593-15,4
Figur 1. Handelsbalansen
Figur 2. Handelsbalansen fastland
Figur 3. Eksport av råolje, naturgass og naturlige gasskondensater
Figur 4. Fastlandseksport
Figur 5. Eksport av råolje

* = foreløpige tall

Vareeksporten var på 56,2 milliarder kroner i mai, nær 17 prosent mindre enn i samme måned i fjor. Importen av varer økte med 7,4 prosent og utgjorde i mai 49,6 milliarder. Handelsoverskuddet har ikke vært så lavt siden 1999, når en ser bort fra april 2015 da import av en oljerigg ga spesielt utslag i handelsbalansen. Også handelsbalansen for fastlandet viser et betydelig underskudd.

Lavere olje- og gassinntekter

Verdien av eksportert naturgass falt og endte på 10,4 milliarder kroner – vel 30 prosent lavere enn i mai i fjor. Reduserte priser var årsaken. I alt ble det eksportert 8,9 milliarder standard kubikkmeter naturgass i gassform, 0,9 milliarder mer enn året før.

Eksportverdien av råolje utgjorde i mai 14,4 milliarder kroner. Det innebærer et fall fra 18,4 milliarder kroner i samme måned året før. Nedgangen skyldes alene lavere oljepriser. Til tross for bedring av råoljeprisene de seneste måneder lå prisene per fat i mai fortsatt 107 kroner lavere enn 12 måneder før.

Det ble eksportert 39,3 millioner fat råolje i mai 2016, mot 38,7 millioner fat i samme måned året før. Denne volumøkningen klarte altså ikke å oppveie prisnedgangen.

Det ble eksportert naturlige gasskonsentrater i mai for kun 123 millioner kroner, en verdinedgang på hele 1,0 milliarder sammenlignet med et år tidligere, da eksportverdien var spesielt høy.

Redusert fastlandseksport

Fastlandseksporten falt i mai til 30,6 milliarder kroner. Dette er nær 5 prosent under verdien i samme måned året før og 6,8 prosent lavere enn i april 2016. Bortsett fra eksport av fisk var det nedgang for de fleste hovedvaregruppene sammenlignet med mai i fjor.

Størst reduksjon i eksportverdi hadde hovedgruppen maskiner og transportmidler: nær 25 prosent nedgang til 5,9 milliarder kroner. Det var mindre eksport i alle maskingruppene, spesielt for industrimaskiner, hvor verdien til sammen gikk ned med 1,6 milliarder kroner. I tillegg ble varer i undergruppen elektriske maskiner redusert med 28,6 prosent sammenlignet med mai i 2015.

Eksporten av raffinerte mineraloljeprodukter, som varierer mye fra én måned til en annen, endte på 2,6 milliarder kroner i mai. Dette er et fall på nærmere 20 prosent fra samme måned et år tilbake.

Lakseprisene trekker stadig opp fiske-eksportinntektene

Utførselsverdien av fisk fortsatte å stige. I mai ble det eksportert fisk for 6,5 milliarder kroner, en økning på rundt 30 prosent fra mai i fjor. Verdien var likevel nesten 640 millioner kroner lavere i mai enn i måneden før. Som tidligere, er økningen drevet av utviklingen i lakseprisene. Fersk hel laks hadde en snittpris i mai på 60 kroner kiloet, mot 38 kroner året før. Eksportverdien for hel fersk laks økte med 42,9 prosent til 3,9 milliarder kroner, mens volumet derimot sank med nær 9 prosent.

Økt bilimport

Det ble importert varer for 49,6 milliarder kroner i mai. Det er 7,4 prosent mer enn i samme måned året før.

Hovedvaregruppen maskiner og transportmidler økte med nær 1,8 milliarder kroner til 19,5 milliarder. Det var importvekst for gruppen kjøretøy for vei. I mai økte importen i denne gruppen med nesten 17 prosent, til 6,0 milliarder kroner. Av dette stod personbiler for mer enn halvparten av verdien. Det var, som i månedene før, fortsatt stor import av industrimaskiner, og innførselen utgjorde 6,4 milliarder kroner i mai – nær 16 prosent mer enn i samme måned året før.

I motsatt retning trakk mineralolje og mineraloljeprodukter med et fall i importen på nær 60 prosent til 1,2 milliarder kroner. Det var spesielt mindre importverdi av dieselolje, i hovedsak på grunn av et redusert volum. Verdien av importerte malmer og avfall av metall gikk også ned og endte i mai på 1,2 milliarder kroner – et fall på nesten 40 prosent fra i fjor. Prisnedgang var her utslagsgivende fordi det faktisk ble importert 27 prosent mer malmer og avfall av metall i mai enn i samme måned 2015.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB