243588
/utenriksokonomi/statistikker/muh/maaned
243588
Svak eksportutvikling
statistikk
2016-03-16T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
muh, Utenrikshandel med varer, import, eksport, handelsbalanse (eksport minus import), fastlandseksport, import utenom skip og oljeplattformer, samhandel (med land, verdensdeler og handelsområder), internasjonale varegrupperinger (for eksempel hs, sitc, bec), varegrupper (for eksempel matvarer, råolje og metaller)Utenrikshandel, Utenriksøkonomi
false

Utenrikshandel med varerfebruar 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svak eksportutvikling

I februar utgjorde eksporten av varer 59,2 milliarder kroner og gikk ned 14,2 prosent sammenlignet med februar i fjor. Reduksjonen er drevet av utviklingen i olje og gassprisene, som målt i norske kroner har falt over 30 prosent de siste tolv månedene.

Utenrikshandel med varer1
Millioner kronerEndring i prosentMillioner kroner - hittil i årEndring i prosent - hittil i år
Februar 2016Januar 2016 - Februar 2016Februar 2015 - Februar 2016Februar 2016Februar 2015 - Februar 2016
1Alle tallene er markert med tegnet *. Dette er SSBs standardtegn for foreløpige tall.
2Tallene for skip og oljeplattformer er, grunnet metoden for datainnsamling, ikke fullstendige ved publisering av månedstall. I ettertid vil derfor handelen med disse varene i noen tilfeller kunne medføre større endringer av tallene. For å se betydningen skip og oljeplattformer har for handelen, se tabell 2-4.
Import49 70414,59,893 1212,7
Skip og oljeplattformer236451,036 300,0604-42,5
 
Eksport59 156-2,0-14,2119 504-16,6
Råolje12 3909,0-25,323 759-23,7
Naturgass14 993-15,9-26,432 827-26,2
Naturlige gasskondensater80-85,7-73,9641-6,0
Skip og oljeplattformer246-6,1-93,096-93,1
Fastlandseksport31 6473,61,962 181-5,2
 
Handelsbalansen9 452-44,2-60,126 383-49,8
Handelsbalansen fastland-17 693-40,0-24,5-30 336-26,1

Nedgangen ble i noe grad korrigert av at fastlandseksporten gikk opp fra februar 2015, med 1,9 prosent til 31,6 milliarder kroner.

I samme periode økte importverdien med 9,8 prosent og endte på 49,7 milliarder kroner. Samlet sett ga dette en handelsbalanse på 9,5 milliarder kroner i februar og et fall i handelsoverskuddet på 60,1 prosent.

Lavere olje og gassinntekter

Naturgasseksporten utgjorde 15,0 milliarder kroner i februar, og gikk ned 26,4 prosent fra tilsvarende periode i fjor. Prisene på naturgass i gassform har falt 31,3 prosent de siste tolv månedene, mens eksportvolumet i februar var 9,9 milliarder standard kubikkmeter og økte med 4,3 prosent.

Betydelig nedgang har det også vært i eksportverdien for råolje som endte på 12,4 milliarder kroner og dermed falt 25,3 prosent fra februar i fjor. Oljeprisen gikk noe opp fra januar i år, men de siste tolv månedene har prisen gått ned 36 prosent, fra 447 til 285 kroner fatet. I samme periode økte eksportvolumet med 16,8 prosent og utførselen i februar var på 43,4 millioner fat.

Økt eksportverdi for fisk

Eksporten av fastlandsvarer utgjorde 31,6 milliarder kroner i februar og gikk opp 1,9 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Størst vekst var det i eksportverdien for fisk som økte med hele 35,4 prosent til 6,9 milliarder kroner. Eksporten av fersk hel laks bidro mest. Med en prisoppgang på hele 13,0 kroner kiloen økte eksportverdien med nærmere 30 prosent til 3,3 milliarder kroner. Oppgang var det også for kjemiske produkter der eksportverdien for undergruppen organiske kjemiske produkter steg med 37,5 prosent til 1,2 milliarder kroner.

I motsatt retning trakk eksporten av metaller. Der undergruppene metaller, unntatt jern og stål, og varer av metaller gikk tilbake hhv. 13,3 og 38 prosent til 3,3 milliarder kroner og 850 millioner kroner. Nedgang var det også i hovedvaregruppen maskiner og transportmidler som ble redusert med 12,5 prosent og endte på 6,6 milliarder kroner.

Oppgang i importen av maskiner og transportmidler

Importverdien i februar økte med 9,8 prosent fra februar i fjor og utgjorde 49,7 milliarder kroner.

Størst økning var det i hovedvaregruppen maskiner og transportmidler der importverdien gikk opp 19,7 prosent til 19,8 milliarder kroner. Flere undergrupper bidro til veksten: Kjøretøy for veg økte med 26,4 prosent til 6,2 milliarder kroner. Gruppen andre transportmidler, der importen av jernbanevoger og deler til luftfartøy gikk opp, nærmere tredoblet seg og endte på 1,6 milliarder.

Vekst var det også i hovedvaregruppen forskjellige ferdigvarer. Samlet sett gikk denne gruppen opp 10,2 prosent fra februar i fjor til 8,9 milliarder kroner. Undergruppen forskjellige ferdigvarer, der deler til stridsvogner bidro mest, økte med 24,4 prosent til 2,6 milliarder kroner. Stor økning var det også i importverdien i undergruppene møbler og klær, som økte med hhv. 10,5 og 6,6 prosent til 1,4 og 1,8 milliarder kroner.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB