205988
/utenriksokonomi/statistikker/muh/maaned
205988
Minste eksportverdi siden 2010
statistikk
2016-02-15T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
muh, Utenrikshandel med varer, import, eksport, handelsbalanse (eksport minus import), fastlandseksport, import utenom skip og oljeplattformer, samhandel (med land, verdensdeler og handelsområder), internasjonale varegrupperinger (for eksempel hs, sitc, bec), varegrupper (for eksempel matvarer, råolje og metaller)Utenrikshandel, Utenriksøkonomi
false
Utenrikshandelstatistikken viser utviklingen i Norges handel med utlandet, målt i verdi og mengdetall. Den gir informasjon om totaltall og landfordelt handel.

Utenrikshandel med varerjanuar 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Minste eksportverdi siden 2010

I januar eksporterte vi varer til en verdi av 60,4 milliarder kroner - 18,7 prosent mindre enn i samme måned i fjor. Lavere olje- og gasspriser er hovedårsaken til nedgangen, men reduksjon i fastlandseksporten bidro også betydelig. Samtidig gikk importen ned 4,2 prosent til 43,5 milliarder kroner.

Utenrikshandel med varer1
Millioner kronerEndring i prosent
Januar 2016Desember 2015 - Januar 2016Januar 2015 - Januar 2016
1Alle tallene er markert med tegnet *. Dette er SSBs standardtegn for foreløpige tall.
2Tallene for skip og oljeplattformer er, grunnet metoden for datainnsamling, ikke fullstendige ved publisering av månedstall. I ettertid vil derfor handelen med disse varene i noen tilfeller kunne medføre større endringer av tallene. For å se betydningen skip og oljeplattformer har for handelen, se tabell 2-4.
Import43 493-14,6-4,2
Import av skip og oljeplattformer2312169,0-70,3
 
Eksport60 354-12,6-18,7
Råolje11 369-14,3-21,8
Naturgass17 835-10,1-26,0
Naturlige gasskondensater561395,650,4
Skip og oljeplattformer214-98,1-98,1
Fastlandseksport30 575-12,9-11,4
 
Handelsbalansen16 861-6,9-41,6
Handelsbalansen fastland-12 606-19,928,2

Ikke siden august 2010 har eksportverdien vært mindre. Fra desember 2015 har eksporten falt med 12,6 prosent, mens nedgangen sammenlignet med januar i fjor er på hele 18,7 prosent. Importverdien gikk også tilbake og utgjorde 43,5 milliarder kroner. Samlet sett førte dette til at handelsoverskuddet falt 41,6 prosent og endte på 16,9 milliarder kroner i årets januar. 

Laveste oljeinntekter på 16 år

Verdien av råoljeeksporten beløp seg til 11,4 milliarder kroner i årets første måned. Dette er de laveste registrerte oljeinntektene siden juni 1999 da eksportverdien var nede i 9,8 milliarder kroner. Sammenlignet med fjoråret har eksportverdien blitt redusert med 21,8 prosent. Det kraftige prisfallet er årsaken til nedgangen – eksportvolumet har faktisk økt. Prisen har gått ned med 25,6 prosent siden fjorårets første måned og endte på 276 kroner fatet. Det ble eksportert 41,2 millioner fat råolje i januar i år, mot 39,2 millioner fat i tilsvarende måned i fjor. Dette utgjør en økning på 5,1 prosent. 

Eksporten av naturgass endte på 17,8 milliarder kroner i januar, ned 26,0 prosent fra samme måned i fjor. Det var lavere priser som forårsaket også denne nedgangen. Utførselen av naturgass i gassform endte på 10,6 milliarder standard kubikkmeter. Som for oljens del innebærer dette en oppgang fra januar 2015, på 8,7 prosent. 

Nedgang i fastlandseksporten

Eksporten av fastlandsvarer utgjorde 30,6 milliarder kroner i januar 2016. Dette er en nedgang på 11,4 prosent siden januar i fjor.

Størst reduksjon var det i hovedgruppen maskiner og transportmidler som gikk ned 35,5 prosent og endte på 6,4 milliarder kroner. Tilbakegangen blir ekstra stor fordi eksporten i januar 2015 var særlig omfattende: Flere store utførsler skjedde akkurat i januar 2015. Eksportverdien for raffinerte mineraloljeprodukter gikk tilbake 34,2 prosent til 2,1 milliarder kroner. Dette skyldes både pris- og volumnedgang. 

Ellers gikk eksporten av bearbeidede varer ned 15,0 prosent og utgjorde 5,6 milliarder kroner. Det var undergruppen metaller, unntatt jern og stål som falt mest: ned 685 millioner kroner til 3,2 milliarder. Lavere aluminiumspriser er den viktigste årsaken. 

Lakseeventyret fortsetter

I motsatt retning trakk eksportverdien for fisk, som økte fra 5,5 milliarder kroner i januar 2015 til 6,6 milliarder i årets første måned, dette utgjør en vekst på 19,3 prosent. Oppgangen skyldes i stor grad høye laksepriser. I januar måned var gjennomsnittlig pris for fersk hel laks over 55 kroner kiloet, dette er mer enn 10 kroner høyere enn i tilsvarende periode i fjor. Eksportverdien for fersk hel laks utgjorde mer enn 60 prosent av norsk fiskeeksport i januar måned. 

Redusert importverdi tross økende bilimport

Importverdien gikk ned med 4,2 prosent fra januar i fjor og endte på 43,5 milliarder i januar 2016. 

Størst fall var det i hovedvaregruppen ikke spiselige råvarer, som gikk ned med 26,6 prosent til 2,6 milliarder kroner. Det var undergruppen malmer og avfall av metaller, med en reduksjon i importverdien på 918 millioner kroner, som stod for nesten alt dette. Tilbakegang var det også i hovedvaregruppen maskiner og transportmidler. Dette skyldes en reduksjon i flere av undergruppene for maskinvarer, mens importverdien av personbiler økte og trakk i motsatt retning. 

Ellers var importen av brenselsstoffer også mindre enn i fjor. Her gikk importverdien ned med 34,2 prosent til 1,5 milliarder kroner. Undergruppen raffinerte mineraloljer minket mest med 39 prosent til 1,1 milliarder kroner. 

Størst økning var det i hovedgruppen forskjellige ferdigvarer: Samlet sett gikk denne gruppen opp 4,8 prosent fra januar i fjor til 7,9 milliarder kroner. Undergruppen klær og tilbehør bidro mest, her økte importverdien med 113 millioner kroner til 1,8 milliarder. Veksten skyldes dyrere klær som følge av lavere kroneverdi. Importvolumet gikk derimot ned.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB