205710
/utenriksokonomi/statistikker/muh/maaned
205710
Oljebremsen svekker handelsoverskuddet
statistikk
2016-01-15T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
muh, Utenrikshandel med varer, import, eksport, handelsbalanse (eksport minus import), fastlandseksport, import utenom skip og oljeplattformer, samhandel (med land, verdensdeler og handelsområder), internasjonale varegrupperinger (for eksempel hs, sitc, bec), varegrupper (for eksempel matvarer, råolje og metaller)Utenrikshandel, Utenriksøkonomi
false
Utenrikshandelsstatistikken viser utviklingen i Norges handel med utlandet, målt i verdi og mengdetall. Den gir informasjon om totaltall og landfordelt handel.

Utenrikshandel med varerdesember 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Oljebremsen svekker handelsoverskuddet

Importverdien for varer endte på 50,9 milliarder kroner, mens eksporten utgjorde 69,1 milliarder i desember. Handelsoverskuddet ble dermed 18,1 milliarder kroner, 11,2 milliarder lavere enn samme måned i 2014. Redusert innkomst fra sokkelvarene forklarer nedgangen, mens vekst i fastlandseksporten dempet fallet.

Utenrikshandel med varer1
Millioner kronerEndring i prosentMillioner kroner - hittil i årEndring i prosent - hittil i år
Desember 2015November 2015 - Desember 2015Desember 2014 - Desember 2015Desember 2015Desember 2014 - Desember 2015
1Alle tallene er markert med tegnet *. Dette er SSBs standardtegn for foreløpige tall.
2Tallene for skip og oljeplattformer er, grunnet metoden for datainnsamling, ikke fullstendige ved publisering av månedstall. I ettertid vil derfor handelen med disse varene i noen tilfeller kunne medføre større endringer av tallene. For å se betydningen skip og oljeplattformer har for handelen, se tabell 2-4.
Import50 945-3,19,0614 0919,5
Skip og oljeplattformer2116-88,1-80,326 416143,7
 
Eksport69 0581,5-9,1847 744-6,7
Råolje13 267-5,3-27,5199 833-29,3
Naturgass19 8392,5-14,3227 9061,9
Naturlige gasskondensater4805,5-3,85 157-36,3
Skip og oljeplattformer2747347,3-22,38 60817,1
Fastlandseksport35 0933,16,3406 2395,1
 
Handelsbalansen18 11417,0-38,1233 653-32,8
Handelsbalansen fastland-15 73610,4-19,9-181 436-11,2

Selv om fastlandseksporten i desember steg med 6,3 prosent eller 2,1 milliarder kroner, ble sokkelvarene redusert med 20,9 prosent, tilsvarende 8,8 milliarder kroner, og dro dermed ned den totale eksportverdien. Oljebremsen gjør seg gjeldende gjennom lave oljepriser og påfølgende usikkerhet i sokkelnæringen. En svak krone demper verdinedgangen, mens norske eksportører høster av valutaeffekten. Vareimporten på sin side økte med 9,0 prosent tilsvarende 4,2 milliarder kroner i desember.

Mot en ny oljehverdag

I desember endte eksportverdien for råolje på 13,3 milliarder kroner, ned 5,0 milliarder fra desember i fjor. Antall eksporterte fat var noe lavere, mens snittprisen per fat råolje var 335 kroner i desember. Snittprisen per fat råolje var 98 kroner lavere enn i desember 2014 og hele 341 kroner lavere enn i desember 2013. Råoljeprisen er altså mer enn halvert på to år, og det er ingen garanti for at den vil returnere til et høyt nivå.

Eksportverdien for naturgass utgjorde i desember 19,8 milliarder kroner. Vi sendte fra oss 10,6 milliarder standard kubikkmeter naturgass i gassform. Til tross for noe høyere eksportvolum i år dempet redusert pris volumeffekten sammenlignet med desember 2014.

Stor etterspørsel etter kraftmaskiner

Fastlandseksporten endte på 35,1 milliarder kroner i desember, mot 33,0 milliarder i fjor.

Utførselen av hovedvaregruppen maskiner og transportmidler i desember beløp seg til 8,4 milliarder kroner, opp 4,3 prosent fra desember i fjor. Høy utførsel av kraftmaskiner og -utstyr dro opp eksportverdien i desember. Samtidig steg utførselen av kjemiske produkter med 21,1 prosent og endte på 4,6 milliarder.

I negativ retning trakk eksporten av flytende propan og butan som falt fra 1,7 milliarder i desember 2014 til 1,2 milliarder kroner i desember i år. Utførselen av bearbeidde varer dro også ned eksportverdien i desember, til dels grunnet lavere priser og volum for metaller samt jern og stål.

Eventyrlig fiskeeksport

I desember steg fiskeeksporten med nær 900 millioner til 7,1 milliarder kroner. Utførselen av laks steg med 738 millioner kroner alene. Sammen med frossen makrell og klippfisk av torsk til en samlet verdi over 96 millioner kroner dekket disse tre fiskeslagene nesten hele oppgangen i desember. Både eksportvolumet og prisen på fersk hel laks viste betydelig oppgang sammenlignet med desember i fjor. Torskeeksporten viste tilsvarende utvikling, med vekst både i volum og pris. Polen og Frankrike mottok mest fisk målt både i volum og verdi, med henholdsvis 769 millioner og 725 millioner kroner.

Elbilene ruller frem

I desember beløp importverdien seg til 50,9 milliarder kroner, opp 4,2 milliarder sett i forhold til samme måned året før.

Innførselen av hovedvaregruppen maskiner og transportmidler steg mest og kom opp i 21,8 milliarder i desember, 2,8 milliarder kroner mer enn samme måned et år tilbake. Importen av kjøretøy for vei økte med nær 1,0 milliard, og ikke siden oktober 2014 har vi mottatt flere personbiler. Det var særlig andelen av elektriske biler som steg. Andre transportmidler utgjorde 2,3 milliarder i desember, men store enkelttransaksjoner, som for skip og fly, påvirker i stor grad denne undergruppen.

Mens importen av bearbeidde varer var på samme nivå, steg innførselen av forskjellige ferdigvarer sett i forhold til desember 2014. Importverdien utgjorde 8,2 milliarder kroner og resulterte i at vi blant annet mottok flere vitenskapelige instrumenter, prefabrikerte bygninger samt klær og sko enn i desember året før. I motsatt retning trakk innførselen av kjemiske produkter og raffinerte mineraloljeprodukter med nedgang i importverdien.

Vintersport

Vintersesongen er i gang igjen, og skiimporten indikerer gode muligheter for kvalitetstid i løypene. Vi mottok nesten 19 000 par alpinski og like mange langrennsski i desember. Dette var nesten tredobbelt så mange alpinski som i desember i 2014, men 13 000 færre par langrennsski. Størstedelen av skiimporten i desember stammer fra Tsjekkia og Ukraina.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB