205708
/utenriksokonomi/statistikker/muh/maaned
205708
Lavere handelsoverskudd
statistikk
2015-12-15T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
muh, Utenrikshandel med varer, import, eksport, handelsbalanse (eksport minus import), fastlandseksport, import utenom skip og oljeplattformer, samhandel (med land, verdensdeler og handelsområder), internasjonale varegrupperinger (for eksempel hs, sitc, bec), varegrupper (for eksempel matvarer, råolje og metaller)Utenrikshandel, Utenriksøkonomi
false
Utenrikshandelstatistikken viser utviklingen i Norges handel med utlandet, målt i verdi og mengdetall. Den gir informasjon om totaltall og landfordelt handel.

Utenrikshandel med varernovember 2015

Fra 16. november 2015 kl 10.00 er statistikken for utenrikshandel med varer oppdatert med reviderte eksporttall for råolje i perioden 2013, 2014 og 2015, januar til september.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lavere handelsoverskudd

Eksporten utgjorde 68 milliarder kroner i november og gikk ned 6,9 prosent fra november 2014. Dette skyldes lavere inntekter fra sokkelvarer, delvis motvirket av økte verdier fra fastlandseksporten. Importen steg 12,6 prosent til 52,6 milliarder og handelsoverskuddet ble ytterligere redusert.

Utenrikshandel med varer1
Millioner kronerEndring i prosentMillioner kroner - hittil i årEndring i prosent - hittil i år
November 2015Oktober 2015 - November 2015November 2014 - November 2015November 2015November 2014 - November 2015
1Alle tallene er markert med tegnet *. Dette er SSBs standardtegn for foreløpige tall.
2Tallene for skip og oljeplattformer er, grunnet metoden for datainnsamling, ikke fullstendige ved publisering av månedstall. I ettertid vil derfor handelen med disse varene i noen tilfeller kunne medføre større endringer av tallene. For å se betydningen skip og oljeplattformer har for handelen, se tabell 2-4.
Import52 640-1,812,6562 6249,5
Skip og oljeplattformer2975122,6577,126 298156,6
 
Eksport68 003-8,0-6,9776 647-6,7
Råolje14 009-22,5-24,0185 803-29,7
Naturgass19 364-0,4-9,0208 0853,8
Naturlige gasskondensater4805,5-3,85 053-32,9
Skip og oljeplattformer2128-26,9-63,87 35615,1
Fastlandseksport34 022-4,84,6370 3504,7
 
Handelsbalansen15 363-24,2-41,6214 024-32,8
Handelsbalansen fastland-17 642-1,2-25,1-165 975-10,6

Lavere priser for råolje, naturgass og bearbeidede petroleumsprodukter er hovedårsaken til at den samlede eksportverdien går ned. En svakere kronekurs og vekst i verdier fra fastlandseksporten dempet fallet. Det var først og fremst varegruppene fisk, kjemiske produkter og maskiner som bidro til oppgangen i fastlandseksporten.

Importverdien steg hele 12,6 prosent, der varegruppene maskiner, transportmidler og raffinerte mineraloljeprodukter økte mest.

Handelsoverskuddet endte på 15,4 milliarder kroner i november 2015. Det er en nedgang på 24,2 prosent fra oktober i år og hele 41,6 prosent fra november i 2014.

Nedgang i olje- og naturgasspriser

Oljeprisen har falt kraftig og eksportverdien for råolje endte på 14 milliarder kroner i november 2015. Dette er en nedgang på 24,0 prosent fra november 2014. Målt i norske kroner har oljeprisen falt fra 519 til 388 kroner fatet i denne perioden. Antall fat gikk noe opp, og eksportvolumet i november var 36,1 millioner fat, som er en økning på 1,4 prosent fra november i fjor.

Naturgasseksporten utgjorde 19,4 milliarder kroner og var 9,0 prosent lavere enn november i fjor.

Eksportvolumet av naturgass i gassform gikk opp 6,1 prosent til 10,1 milliarder standard kubikkmeter. Nedgangen i eksportverdien skyldes endringen i prisene som lå 13,7 prosent lavere enn i november 2014.

Vekst i eksportverdiene fra fastlandet

Sammenlignet med november i fjor gikk fastlandseksporten opp 4,6 prosent til 34 milliarder kroner. Størst oppgang var det i eksportverdien for undergruppen fisk, som økte med 12,0 prosent til 7,2 milliarder kroner. Eksporten av fersk hel laks var hovedårsaken til dette. Her økte verdien med 17,9 prosent, til 3,4 milliarder kroner. Både prisen og volumet bidro til veksten. For hovedgruppen kjemiske produkter, steg eksporten med 12,2 prosent til 4,1 milliarder kroner. Oppgang var det også i hovedgruppen maskiner og transportmidler som økte med 10,2 prosent til 7,7 milliarder kroner. Det var særlig vekst undergruppene kraftmaskiner og -utstyr og andre industrimaskiner og -utstyr, som gikk opp henholdsvis 30,8 og 16,6 prosent.

I motsatt retning trakk varegruppene for bearbeidede petroleumsprodukter. Både volum og prisnedgang førte til at eksportverdien for flytende propan og butan ble nærmere halvert fra november i fjor og endte på 709 millioner kroner i november. Eksporten av raffinerte mineraloljeprodukter økte i volum, men lavere priser trakk ned og eksportverdien utgjorde 2,6 milliarder. Dette er en nedgang på 15,8 prosent fra november i 2014.

Økt importverdi for maskiner og transportmidler

Importverdien økte med 12,6 prosent fra november i fjor og endte på 52,6 milliarder kroner i november 2015.

Størst vekst var det i hovedgruppen maskiner og transportmidler. Samlet sett økte importverdien for denne gruppen med 18,1 prosent fra november i fjor til 21,3 milliarder kroner. Flere undergrupper bidro til veksten: Maskiner for spesielle industrier gikk opp 31,6 prosent til 2,5 milliarder kroner, telekommunikasjonsapparater økte med 30,6 prosent til 2,7 milliarder, kjøretøy for veg med 16,9 prosent til 5,7 milliarder og gruppen andre transportmidler mer en doblet seg og endte på 2 milliarder kroner. Det var også stor oppgang i importen av raffinerte mineraloljeprodukter, som grunnet økt importvolum gikk opp 56,5 prosent til 2,3 milliarder kroner.

Revisjon av eksporttall for råolje i perioden 2013, 2014 og 2015Åpne og lesLukk

Fra 16.november 2015 kl 10:00 er statistikken for utenrikshandel med varer oppdatert med reviderte eksporttall for råolje i perioden 2013, 2014 og 201501-09.

En oversikt som viser omfanget av revisjonene er tilgjengelig i tabellen.

 

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB