205706
/utenriksokonomi/statistikker/muh/maaned
205706
Fortsatt lavt handelsoverskudd
statistikk
2015-11-16T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
muh, Utenrikshandel med varer, import, eksport, handelsbalanse (eksport minus import), fastlandseksport, import utenom skip og oljeplattformer, samhandel (med land, verdensdeler og handelsområder), internasjonale varegrupperinger (for eksempel hs, sitc, bec), varegrupper (for eksempel matvarer, råolje og metaller)Utenrikshandel, Utenriksøkonomi
false
Utenrikshandelstatistikken viser utviklingen i Norges handel med utlandet, målt i verdi og mengdetall. Den gir informasjon om totaltall og landfordelt handel.

Utenrikshandel med vareroktober 2015

Fra 16.november 2015 kl 10.00 er statistikken for utenrikshandel med varer oppdatert med reviderte eksporttall for råolje i perioden 2013, 2014 og 2015 januar-september.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt lavt handelsoverskudd

Handelsoverskuddet endte på 20,6 milliarder kroner i oktober 2015. Dette er en oppgang fra september, men sammenliknet med oktober i fjor er nedgangen på betydelige 38,5 prosent.

Utenrikshandel med varer1
Millioner kronerEndring i prosentMillioner kroner - hittil i årEndring i prosent - hittil i år
Oktober 2015September 2015 - Oktober 2015Oktober 2014 - Oktober 2015Oktober 2015Oktober 2014 - Oktober 2015
1Alle tallene er markert med tegnet *. Dette er SSBs standardtegn for foreløpige tall.
2Tallene for skip og oljeplattformer er, grunnet metoden for datainnsamling, ikke fullstendige ved publisering av månedstall. I ettertid vil derfor handelen med disse varene i noen tilfeller kunne medføre større endringer av tallene. For å se betydningen skip og oljeplattformer har for handelen, se tabell 2-4.
Import53 4263,82,4508 2698,8
Skip og oljeplattformer2230-36,1-27,925 107148,5
 
Eksport74 0019,5-13,6708 516-6,7
Råolje18 08723,1-27,0171 794-30,1
Naturgass19 43610,7-14,0188 7215,3
Naturlige gasskondensater247-62,9-66,24 573-34,9
Skip og oljeplattformer2175.37,87 22519,6
Fastlandseksport35 8482,1-3,1336 2034,7
 
Handelsbalansen20 57527,4-38,5200 247-31,4
Handelsbalansen fastland-17 347-8,5-16,8-146 959-8,1

Fra oktober i fjor gikk eksporten ned 13,6 prosent til 74 milliarder kroner mens importen økte med 2,4 prosent til 53,4 milliarder.

Lavere eksportverdier for varer fra kontinentalsokkelen er hovedårsaken til reduksjonen i handelsoverskuddet i oktober på 12,9 milliarder kroner. Av andre varer økte importverdien omtrent like mye som fastlandseksporten gikk tilbake.

Nedgang for både råolje og naturgass

Vi eksporterte råolje for 18,1 milliarder kroner i oktober, en nedgang på 27 prosent fra tilsvarende måned i fjor. Nedgangen skyldes lavere pris, volumet derimot har gått noe opp. Råoljeprisen var 405 kronet per i fat i oktober i år mot 565 kroner i fjor, noe som gir en nedgang på 160 kroner per fat. Det ble utført 44,6 millioner fat med råolje i oktober, 2 prosent mer enn i oktober 2014.

Eksporten av naturgass beløp seg til 19,4 milliarder kroner i oktober. Dette er en nedgang på 14 prosent, eller 3,2 milliarder kroner fra samme måned i fjor. Det ble eksportert 10,1 milliarder standard kubikkmeter naturgass i gassform i årets tiende måned - en økning på 3 prosent fra i fjor.

Noe lavere fastlandseksport

Fastlandseksporten gikk ned med 1,1 milliard og endte på 35,8 milliarder kroner i oktober. Blant de viktigste hovedvaregruppene viste matvarer og kjemiske produkter vekst, mens det var reduksjon for maskiner og transportmidler, bearbeide varer og brenselsstoffer.

For hovedgruppen kjemiske produkter, steg eksporten med 14,7 prosent til 4,8 milliarder kroner. Her viste to undergrupper stor vekst, mens de andre undergruppene kun hadde mindre endringer. Organiske kjemiske produkter gikk mest opp, med 17 prosent, til 1,6 milliarder kroner.

I gruppen matvarer holder utførselen av fisk seg fortsatt høy, og endte på 7,9 milliarder kroner i oktober. Dette er en oppgang på 6,6 prosent sammenlignet med fjoråret. Eksporten av fersk hel laks er viktigste bidragsfaktoren. Her økte verdien med nesten 700 millioner kroner, til 3,6 milliarder kroner. Både prisen og mengden bidro til denne verdioppgangen.

Blant maskingruppene i oktober var det nedgang på over 25 prosent for maskiner for spesielle industrier samt elektriske maskiner og apparater. I hovedgruppen bearbeidde varer viste jern og stål og andre metaller redusert eksport. Samlet eksportverdi var her 4,3 milliarder kroner, en nedgang 14,9 prosent fra oktober i fjor. Ellers ble det eksportert raffinerte mineraloljeprodukter for 2,8 milliarder kroner, også her en tilbakegang på rundt 14 prosent.

Økt import av ferdigvarer og maskiner

I oktober endte importen på 53,4 milliarder kroner. Dette utgjør en økning på 2,4 prosent fra oktober i fjor.

Importen i hovedvaregruppen forskjellige ferdig varer gikk opp fra 8,3 milliarder kroner til 9,3 milliarder kroner i oktober 2015. Vi importerte mer vitenskapelige og tekniske instrumenter i tillegg til forskjellige ferdige varer ellers. Maskiner og transportmidler, vår største hovedvaregruppe på importsiden, hadde en oppgang på 2,9 prosent til 20,2 milliarder kroner oktober i år. Veksten var størst for undergruppen kjøretøy for vei. Prisen på importerte personbiler var høyere, mens antall biler var gått noe ned til 19 104 i oktober 2015.

Importen av kjemiske produkter sett under ett var høyere i oktober i år, med en større oppgang for undergruppene kjemiske produkter ellers i tillegg til medisinske og farmasøytiske produkter.

Revisjon av eksporttall for råolje i perioden 2013, 2014 og 2015Åpne og lesLukk

Fra 16.november 2015 kl 10:00 er statistikken for utenrikshandel med varer oppdatert med reviderte eksporttall for råolje i perioden 2013, 2014 og 201501-09.

En oversikt som viser omfanget av revisjonene er tilgjengelig i tabellen.

 

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB