156418
/utenriksokonomi/statistikker/muh/maaned
156418
Nest høyeste importverdi
statistikk
2014-10-15T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
muh, Utenrikshandel med varer, import, eksport, handelsbalanse (eksport minus import), fastlandseksport, import utenom skip og oljeplattformer, samhandel (med land, verdensdeler og handelsområder), internasjonale varegrupperinger (for eksempel hs, sitc, bec), varegrupper (for eksempel matvarer, råolje og metaller)Utenrikshandel, Utenriksøkonomi
false
Statistikken viser utviklingen i Norges handel, målt i verdi og mengdetall og gir totaltall og landfordelt handel. I september 2014 økte eksporten og importen merkbart.

Utenrikshandel med varerseptember 2014

Innhold

Publisert:

Oppdatert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nest høyeste importverdi

Importen i september beløp seg til 50,1 milliarder kroner og var dermed den nest høyeste som noensinne er målt. Eksporten økte også og endte på 71,7 milliarder kroner, 7,7 prosent mer enn i samme måned i fjor. Eksportoppgang for blant annet råolje og fisk bidro til økningen.

Utenrikshandel med varer1
Millioner kronerEndring i prosentMillioner kroner - hittil i årEndring i prosent - hittil i år
September 2014August 2014 - September 2014September 2013 - September 2014September 2014September 2013 - September 2014
1Alle tallene er markert med tegnet *. Dette er SSBs standardtegn for foreløpige tall.
2Tallene for skip og oljeplattformer er, grunnet metoden for datainnsamling, ikke fullstendige ved publisering av månedstall. I ettertid vil derfor handelen med disse varene i noen tilfeller kunne medføre større endringer av tallene. For å se betydningen skip og oljeplattformer har for handelen, se tabell 2-4.
Import50 11212,25,0408 6705,5
Skip og oljeplattformer2692-54,8-39,04 734-33,2
 
Eksport71 7367,87,7661 844-0,1
Råolje23 9924,318,2210 6432,0
Naturgass13 9466,7-13,6156 722-10,7
Naturlige gasskondensater755107,531,85 917-4,4
Skip og oljeplattformer21-95,0-87,55 43621,1
Fastlandseksport33 0429,911,6283 1274,9
 
Handelsbalansen21 623-1,014,4253 174-8,0
Handelsbalansen fastland-16 379-25,23,5-120 810-9,3

Importen i årets september økte med 12,2 prosent og er kun overgått av mars 2011 da vi importerte varer til en verdi av 57,2 milliarder kroner. Veksten i importen skyldes i stor grad økt import av maskiner og innsatsfaktorer til industrien og forskjellige prosjekter. Til tross for importøkningen styrket handelsoverskuddet seg og utgjorde 21,6 milliarder kroner i september, som er 14,4 prosent mer enn i samme måned i fjor.

Større eksport av råolje

Råoljeeksporten økte med 18,2 prosent og endte på 24 milliarder kroner i september. Denne veksten kommer til tross for den markante nedgangen i oljeprisen den siste tiden. Prisen på råolje endte på 618 kroner fatet i september. Det innebærer en nedgang på 53 kroner sammenlignet med tilsvarende måned i fjor. Det ble eksportert 39 millioner fat i september, som er over 8,5 millioner flere fat enn samme måned i fjor. Råoljeeksporten i fjorårets september var imidlertid liten på grunn av vedlikehold.

Naturgass til en verdi av 13,9 milliarder kroner ble eksportert i årets niende måned. Dette er 13,6 prosent mindre enn i tilsvarende måned i fjor. Det ble eksportert 7,4 milliarder standard kubikkmeter naturgass i gassform.

Nesten tredoblet lakseeksport til Hviterussland etter Russlands handelsboikott

Fastlandseksporten beløp seg til 33 milliarder kroner i september og utgjorde 11,6 prosent mer enn i samme måned i fjor.

Fiskeeksporten beløp seg til 5,9 milliarder kroner og innebar en økning på 16,3 prosent. Makrelleksporten økte mest. Eksporten av fryst hel makrell steg fra 304 millioner til 720 millioner kroner, en økning på 137,2 prosent på ett år.

Utførselen av fersk hel laks beløp seg til 2,5 milliarder kroner i september 2014. Dette er 3,1 prosent mer enn i samme måned i fjor. Oppgangen skyldes høyere pris på laks i september 2014 sammenlignet med fjoråret. I etterkant av eksportbegrensningene til Russland har eksporten til Hviterussland økt kraftig. Fra august til september steg eksporten dit av fersk hel laks fra 27 millioner til 75 millioner kroner.

Eksportverdien for hovedvaregruppen bearbeidde varer steg med i underkant av 800 millioner kroner til 6,3 milliarder. Det var undergruppen metaller unntatt jern og stål som steg mest, med over 900 millioner kroner. Både volum og pris har her steget. Dette forklares i stor grad av høyere aluminiumspris.

Det ble eksportert raffinerte mineraloljeprodukter til en verdi av 3,4 milliarder kroner i september, 2,6 prosent mindre enn i samme måned i fjor.

Økt import av maskiner og transportutstyr

Septemberimporten beløp seg til 50,1 milliarder kroner. Mer import av diverse maskiner og innsatsfaktorer til norsk industri og store prosjekter forklarer mye av veksten.

Importen innenfor de fleste hovedvaregruppene økte. Innførselen av maskiner og transportmidler steg mest, fra 17,7 milliarder kroner i september 2013 til 18,8 milliarder ett år senere. Dette er en økning på 6,4 prosent. Undergruppen maskiner for spesielle industrier økte mest, med nesten 340 millioner kroner og utgjorde totalt 2,2 milliarder kroner. Også importen i undergruppen elektriske maskiner og apparater steg mye, med 265 millioner til 2,7 milliarder kroner.

Importen innenfor gruppen bearbeidde varer økte med 825 millioner kroner og beløp seg til 7,8 milliarder. Undergruppen jern og stål steg mest, opp 44,1 prosent til 1,7 milliarder kroner.

Importen i hovedvaregruppen brenselsstoff og smøreoljer minket mest, ned 1,5 milliarder sammenlignet med tilsvarende måned i fjor til 2,5 milliarder kroner totalt. Lavere mineraloljeimport forårsaket mesteparten av fallet.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB