156414
/utenriksokonomi/statistikker/muh/maaned
156414
Betydelig import i juli
statistikk
2014-08-15T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
muh, Utenrikshandel med varer, import, eksport, handelsbalanse (eksport minus import), fastlandseksport, import utenom skip og oljeplattformer, samhandel (med land, verdensdeler og handelsområder), internasjonale varegrupperinger (for eksempel hs, sitc, bec), varegrupper (for eksempel matvarer, råolje og metaller)Utenrikshandel, Utenriksøkonomi
false
Utenrikshandelstatistikken viser utviklingen i Norges handel med utlandet, målt i verdi og mengdetall. Den gir informasjon om totaltall og landfordelt handel.

Utenrikshandel med varerjuli 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Betydelig import i juli

Importverdien for varer kom opp i 46,3 milliarder kroner, mens eksporten endte på 68,9 milliarder i juli. Dette gav et handelsoverskudd på 22,6 milliarder kroner, 13,2 milliarder lavere enn i samme måned 2013.

Utenrikshandel med varer1
Millioner kronerEndring i prosentMillioner kroner - hittil i årEndring i prosent - hittil i år
Juli 2014Juni 2014 - Juli 2014Juli 2013 - Juli 2014Juli 2014Juli 2013 - Juli 2014
1Alle tallene er markert med tegnet *. Dette er SSBs standardtegn for foreløpige tall.
2Tallene for skip og oljeplattformer er, grunnet metoden for datainnsamling, ikke fullstendige ved publisering av månedstall. I ettertid vil derfor handelen med disse varene i noen tilfeller kunne medføre større endringer av tallene. For å se betydningen skip og oljeplattformer har for handelen, se tabell 2-4.
Import46 2880,67,8312 8145,6
Skip og oljeplattformer227-86,5-92,41 927-60,4
 
Eksport68 8738,4-12,5523 3220,0
Råolje23 59822,4-14,2163 6442,0
Naturgass13 7665,1-28,4129 707-9,5
Naturlige gasskondensater64394,2-21,04 798-5,1
Skip og oljeplattformer272-88,0-94,54 71117,2
Fastlandseksport30 7952,03,3220 4634,6
 
Handelsbalansen22 58529,1-36,8210 508-7,4
Handelsbalansen fastland-15 4661,1-21,2-90 425-12,3

Importen i juli steg med 7,8 prosent, eller 3,4 milliarder kroner, mens eksporten ble redusert med 12,5 prosent tilsvarende 9,2 milliarder kroner fra juli 2013. Det var særlig eksportverdien for sokkelvarene råolje og naturgass som trakk ned julitallene. Fastlandseksporten økte derimot.

Redusert eksport fra sokkelen

I juli endte eksportverdien for råolje på 23,6 milliarder kroner, ned 3,9 milliarder fra juli i fjor. Også antall eksporterte fat var mindre. Gjennomsnittsprisen per fat råolje var i juli 666 kroner. Dette er 8 kroner mer enn i samme måned i fjor, men 17 kroner mindre enn foregående måned. En styrket dollar var med på å dempe verdifallet.

Eksporten av naturgass utgjorde 13,8 milliarder kroner i juli i år, 28,4 prosent lavere enn juli i fjor. Vi eksporterte 7,3 milliarder standard kubikkmeter naturgass i gassform. Verdinedgangen forklares med lavere eksportvolum i kombinasjon med betydelig redusert pris sammenlignet med juli 2013.

Stor etterspørsel etter metallvarer

I juli utgjorde fastlandseksporten 30,8 milliarder kroner, mot 29,8 milliarder i juli i fjor.

Utførselen av bearbeidde varer i juli beløp seg til 5,7 milliarder kroner. Dette innebærer en økning på 10,2 prosent fra juli i fjor. Den samlede eksporten av metallvarer utgjorde alene nesten hele oppgangen her, med en vekst på nærmere 600 millioner kroner og kom totalt opp i 5,0 milliarder.

Fiskeeksporten økte i juli med 372 millioner til 4,8 milliarder. Vi eksporterte mest fisk til Polen og Russland, begge land motttok fisk til en verdi av snaut en halv milliard kroner. Eksporten av fersk hel laks til Russland utgjorde alene over 312 millioner kroner i juli. Restriksjoner mot norsk fisk i Russland vil altså tidligst vise seg i eksporttallene for august.

Betydelig maskinimport

Importverdien i juli beløp seg til 46,3 milliarder kroner. Dette tilsvarer en oppgang fra juli i fjor på 3,4 milliarder.

Innførselen av maskiner og transportmidler var på 18,5 milliarder i juli, hele 1,6 milliarder kroner mer enn i samme måned i fjor. Til tross for redusert bilimport i juli steg innførselen av elbiler. Faktisk hentet vi over 1 700 elbiler i juli – mer enn tre ganger så mange som i juli året før.

Både importen av bearbeidde varer og forskjellige ferdigvarer viste en oppgang sammenlignet med juli i fjor. Innførselsverdien for disse utgjorde henholdsvis 6,5 og 6,9 milliarder kroner.

En flott sommer gjenspeiler seg også i importtallene for juli – med stor innførsel av blant annet solbriller til en verdi av 24,2 millioner kroner – over 80 000 flere par enn i samme måned i fjor. Dette er for øvrig høyeste solbrilleimport siste fem år. Vi hentet dessuten jordbær for mer enn 19 millioner i årets juli måned. Dette innebærer en importvekst på 4 millioner fra juli 2013. Størstedelen av jordbærimporten kommer fra Belgia og Nederland.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB