156410
/utenriksokonomi/statistikker/muh/maaned
156410
Større fastlandseksport
statistikk
2014-06-16T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
muh, Utenrikshandel med varer, import, eksport, handelsbalanse (eksport minus import), fastlandseksport, import utenom skip og oljeplattformer, samhandel (med land, verdensdeler og handelsområder), internasjonale varegrupperinger (for eksempel hs, sitc, bec), varegrupper (for eksempel matvarer, råolje og metaller)Utenrikshandel, Utenriksøkonomi
false

Utenrikshandel med varermai 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Større fastlandseksport

Fastlandseksporten i mai beløp seg til 32,6 milliarder kroner. Dette er en oppgang på 11,9 prosent sammenlignet med mai 2013. Økt eksport i de fleste varegruppene bidro til oppgangen. Eksporten av både råolje og naturgass gikk derimot ned med henholdsvis 10,5 og 12,6 prosent i samme tidsrom.

Utenrikshandel med varer1
Millioner kronerEndring i prosentMillioner kroner - hittil i årEndring i prosent - hittil i år
Mai 2014April 2014 - Mai 2014Mai 2013 - Mai 2014Mai 2014Mai 2013 - Mai 2014
1Alle tallene er markert med tegnet *. Dette er SSBs standardtegn for foreløpige tall.
2Tallene for skip og oljeplattformer er, grunnet metoden for datainnsamling, ikke fullstendige ved publisering av månedstall. I ettertid vil derfor handelen med disse varene i noen tilfeller kunne medføre større endringer av tallene. For å se betydningen skip og oljeplattformer har for handelen, se tabell 2-4.
Import43 507-1,1-1,5219 2243,8
Skip og oljeplattformer24-99,4-99,61 346-58,3
 
Eksport70 297-6,4-3,3390 8305,2
Råolje20 584-17,3-10,5120 7598,2
Naturgass16 744-8,7-12,6102 840-2,3
Naturlige gasskondensater397-40,7-49,73 624-5,9
Skip og oljeplattformer2--100,0-100,04 03983,1
Fastlandseksport32 5726,311,9159 5687,4
 
Handelsbalansen26 790-13,9-6,1171 6067,0
Handelsbalansen fastland-10 93013,722,1-58 3091,8

Nedgangen i petroleumseksporten bidro til at eksporten som helhet gikk ned med 3,3 prosent, til 70,3 milliarder kroner.

Importen av varer minket med 1,5 prosent, og beløp seg til 43,5 milliarder kroner i mai 2014.

Redusert råolje- og naturgasseksport

Eksportverdien for råolje utgjorde 20,6 milliarder kroner i mai, som innebærer en nedgang på 10,5 prosent sammenlignet med tilsvarende måned i fjor. Reduksjonen skyldes lavere eksportert kvantum - 31 millioner fat ble eksportert i årets femte måned, mot 38 millioner fat i mai 2013. Det lave volumet kan knyttes til planlagt vedlikehold som typisk utføres i sommermånedene. Prisen derimot endte på 659 kroner fatet, som er 61 kroner mer enn i samme måned i fjor.

Naturgass til en verdi av 16,7 milliarder kroner ble eksportert i mai. Dette er en nedgang på 12,6 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Eksportvolumet på naturgass i gassform endte på 8,1 milliarder standard kubikkmeter1. Dette er 5,2 prosent mindre enn i tilsvarende måned i fjor.

Fastlandseksporten opp

Fastlandseksporten styrket seg med 11,9 prosent og beløp seg til 32,6 milliarder kroner i mai. De fleste hovedvaregruppenes eksport steg sammenlignet med samme måned i fjor.

Eksporten for hovedvaregruppen forskjellige ferdigvarer steg mest, opp fra 1,9 milliarder kroner i mai 2013 til 2,4 milliarder kroner i mai året etter. Dette er en økning på noe over en halv milliard kroner. Undergruppen vitenskapelige og tekniske instrument hadde den kraftigste eksportøkningen: 400 millioner kroner mer enn i mai i fjor. Hovedvaregruppen med nest sterkest vekst var kjemiske produkter. Her steg eksporten 434 millioner kroner og endte på 3,5 milliarder i mai 2014. Av undervaregruppene var det kjemiske produkter ikke ellers nevnt i tillegg til medisiner og farmasøytiske produkter som bidro mest til oppgangen. Disse gruppene hadde en eksportoppgang på henholdsvis 279 millioner og 112 millioner kroner.

Ellers steg eksporten av fisk med 216 millioner kroner fra mai 2013 til mai 2014 og beløp seg til 5 milliarder. Økningen skyldes denne gangen hovedsakelig mer eksport av laksefileter. Eksportverdien av raffinerte mineraloljeprodukter økte med 38,9 prosent, til 5,2 milliarder kroner i mai.

Noe lavere import

Det ble importert varer til en verdi av 43,5 milliarder kroner i mai, som innebærer en nedgang på 1,5 prosent sammenlignet med mai 2013.

Hovedvaregruppen kjemiske produkter var den som hadde størst importvekst i mai. En økning på noe over 600 millioner kroner gav en samlet importverdi på 4,6 milliarder kroner. Det var en relativt jevn oppgang i alle varegruppene her, men importen av organiske og uorganiske kjemiske produkter steg mest med henholdsvis 219 millioner og 180 millioner kroner.

Størst nedgang var det i hovedvaregruppen maskiner og transportmidler der importen beløp seg til 16,5 milliarder kroner i mai 2014. Dette er i underkant av 1 milliard kroner, eller 5,6 prosent, lavere enn i mai 2013. Dette fallet skjer til tross for at importen steg i de fleste undervaregruppene, men siden gruppen andre transportmidler hadde et importfall på hele 1,7 milliarder kroner, drar dette hovedgruppen som helhet ned. Det er verd å legge merke til at undergruppen andre transportmidler kan variere mye fra måned til måned ettersom den inneholder varer som skip og luftfartøy.

 

1 Tallet er endret fra millioner til milliarder, 16. juni 2014 kl. 10.08. 

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB