156402
/utenriksokonomi/statistikker/muh/maaned
156402
Fortsatt stor eksport av fisk
statistikk
2014-05-15T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
muh, Utenrikshandel med varer, import, eksport, handelsbalanse (eksport minus import), fastlandseksport, import utenom skip og oljeplattformer, samhandel (med land, verdensdeler og handelsområder), internasjonale varegrupperinger (for eksempel hs, sitc, bec), varegrupper (for eksempel matvarer, råolje og metaller)Utenrikshandel, Utenriksøkonomi
false

Utenrikshandel med varerapril 2014

Innhold

Publisert:

Oppdatert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Ved en feil ble ikke årstabeller i Statistikkbanken oppdatert med nye tall for 2012 og 2013 ved frigivning av månedstallene for april 2014. Disse ble oppdatert 16. mai kl. 13:00.

Fortsatt stor eksport av fisk

Handelsoverskuddet i april var på 31,6 milliarder kroner. Dette var en liten nedgang på 0,3 prosent fra mars, men en økning på 31,6 prosent fra april i 2013. Fiskeeksporten endte på 5,6 milliarder kroner, over 1,2 milliarder mer enn på samme tid i fjor.

Utenrikshandel med varer1
Millioner kronerEndring i prosentMillioner kroner - hittil i årEndring i prosent - hittil i år
April 2014Mars 2014 - April 2014April 2013 - April 2014April 2014April 2013 - April 2014
1Alle tallene er markert med tegnet *. Dette er SSBs standardtegn for foreløpige tall.
2Tallene for skip og oljeplattformer er, grunnet metoden for datainnsamling, ikke fullstendige ved publisering av månedstall. I ettertid vil derfor handelen med disse varene i noen tilfeller kunne medføre større endringer av tallene. For å se betydningen skip og oljeplattformer har for handelen, se tabell 2-4.
Import43 189-7,1-5,9174 9294,7
Skip og oljeplattformer2--100,0-100,0676-69,5
 
Eksport74 805-4,37,0320 3187,2
Råolje24 8824,128,2100 17413,1
Naturgass18 338-16,5-9,186 0960,0
Naturlige gasskondensater669-1,924,23 2275,4
Skip og oljeplattformer230339,6203,03 752135,4
Fastlandseksport30 614-2,63,1127 0686,4
 
Handelsbalansen31 615-0,331,6145 38910,3
Handelsbalansen fastland-12 57516,022,3-47 185-4,1

Det ble importert varer for 43,2 milliarder kroner i april, noe som var en nedgang på henholdsvis 7,1 prosent fra forrige måned, og 5,9 prosent fra april i fjor. Eksporten endte på 74,8 milliarder kroner, noe som er en oppgang på 7 prosent fra april 2013, men nedgang 4,3 prosent fra mars. Ved tolkning av endringstall mot april i fjor må en være oppmerksom på at påsken i år falt i april, og mars i fjor.

Oppgang i oljeeksporten

Eksportverdien for råolje utgjorde 24,9 milliarder kroner i april i år. Dette var 4,1 prosent høyere enn i mars, og en økning på 28,2 prosent sammenlignet med april i fjor. Utviklingen kan blant annet forklares ved en økning i eksportert volum opp til 38,4 millioner fat i april, mot 33 millioner fat i april i fjor, og 36,7 millioner fat forrige måned. Gjennomsnittsprisen på et fat råolje var 648 kroner i april, ned 4 kroner fra mars, men opp 60 kroner sammenlignet med april 2013.

Nedgang i naturgasseksporten

Det ble eksportert naturgass for 18,3 milliarder kroner i april, ned henholdsvis 16,5 prosent fra forrige måned og 9,1 prosent fra april i fjor. Nedgangen kan forklares ved både en pris og volumnedgang for naturgass i gassform. Det ble eksportert 8,3 milliarder kubikkmeter naturgass i gassform, en nedgang på 1,4 milliarder kubikkmeter fra mars i år, og 0,7 milliarder kubikkmeter fra april i fjor.

Fastlandseksporten øker

Eksporten, med unntak av skip, oljeplattformer, råolje, naturgass og kondensater, utgjorde 30,6 milliarder kroner i april. Dette var en nedgang på 2,6 prosent fra mars, men en oppgang på 3,1 prosent fra april 2013.

Eksportverdien for fisk økte med 28,8 prosent mot april i fjor og endte på 5,6 milliarder kroner. Økningen kan først og fremst forklares med en volumøkning og vedvarende høy pris på fersk hel laks. Det ble eksportert om lag 70 000 tonn fersk hel laks i april, over 20 prosent mer enn i april i fjor. Den gjennomsnittlige kiloprisen var på 45,3 kroner i april 2014.

Varegruppen metaller unntatt jern og stål økte med 269 millioner, til 3,3 milliarder kroner mot fjorårets april, mens eksporten av kraftmaskiner og utstyr økte med 268 millioner til 844 millioner kroner.

Eksporten av elektriske maskiner og apparater gikk ned 418 millioner kroner til 930 millioner, mens raffinerte mineraloljeprodukter falt med 829 millioner til 3,1 milliarder kroner, sammenlignet med april i fjor.

Nedgang i importen

I alt kom vareimporten på 43,2 milliarder kroner i april 2014, 5,9 prosent lavere enn for ett år siden.

Hovedgruppen brenselstoffer, smøreoljer, elektrisk strøm var 1,5 milliarder kroner lavere enn på samme tid i fjor. Det ble importert råolje for 1,5 milliarder mot 2,5 milliarder i fjor, mens importen av elektrisk strøm falt med 620 millioner, eller 91 prosent, sammenlignet med april i fjor. Import av kjøretøy for veg var 12 prosent lavere enn i april 2013,og over en milliard kroner lavere enn

rekordmåneden mars. Importverdien i april endte på 4,6 milliarder kroner. Det ble importert drøyt 15 000 biler i april mot ca. 18 500 i mars, og knappe 18 400 i april i fjor. Importen av organiske kjemiske produkter endte på 461 millioner kroner, mot 872 millioner kroner i april 2013.

I gruppen andre industrimaskiner og – utstyr, økte importen med 374 millioner til 2,8 milliarder. Elektriske maskiner og apparater økte med 10,2 prosent til 2,3 milliarder.

Revisjon av utenrikshandelsstatistikken for 2012 og 2013 Åpne og lesLukk

Fra 15. mai klokken 10:00 er ssb.no oppdatert med endelige tall for 2013 og korrigerte endelige tall 2012, se  tabell 14 med de viktigste endringene.

Tallene er også oppdatert i Statistikkbanken .

I nasjonalregnskapet og utenriksregnskapet blir revisjonene av utenrikshandelsstatistikken for 2012 og 2013 tatt inn henholdsvis ved publiseringen i november og mai 2014.

Bruk av landingspunkt som bestemmelsesland for eksport av naturgassÅpne og lesLukk

Grunnet mangelfull landinformasjon endrer vi publiseringen av landfordelte tall for eksport av naturgass.

Fra og med 2013 publiserer SSB derfor en landfordeling basert på rørledningens landingspunkt.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB