156408
/utenriksokonomi/statistikker/muh/maaned
156408
Redusert handelsoverskudd
statistikk
2014-04-16T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
muh, Utenrikshandel med varer, import, eksport, handelsbalanse (eksport minus import), fastlandseksport, import utenom skip og oljeplattformer, samhandel (med land, verdensdeler og handelsområder), internasjonale varegrupperinger (for eksempel hs, sitc, bec), varegrupper (for eksempel matvarer, råolje og metaller)Utenrikshandel, Utenriksøkonomi
false

Utenrikshandel med varermars 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Redusert handelsoverskudd

Eksporten av varer beløp seg til 77,7 milliarder kroner, mens importen utgjorde 46,3 milliarder kroner i mars 2014. Dette gav et handelsoverskudd 19,2 prosent mindre enn i mars 2013. Laks og torsk bidro til betydelig fiskeeksport, og det var rekordimport av elektriske biler.

Utenrikshandel med varer1
Millioner kronerEndring i prosentMillioner kroner - hittil i årEndring i prosent - hittil i år
Mars 2014Februar 2014 - Mars 2014Mars 2013 - Mars 2014Mars 2014Mars 2013 - Mars 2014
1Alle tallene er markert med tegnet *. Dette er SSBs standardtegn for foreløpige tall.
2Tallene for skip og oljeplattformer er, grunnet metoden for datainnsamling, ikke fullstendige ved publisering av månedstall. I ettertid vil derfor handelen med disse varene i noen tilfeller kunne medføre større endringer av tallene. For å se betydningen skip og oljeplattformer har for handelen, se tabell 2-4.
Import46 3257,320,5131 4948,2
Skip og oljeplattformer2901 400,0-83,5589-73,4
 
Eksport77 7340,90,6245 0636,8
Råolje23 9097,4-2,075 2938,3
Naturgass21 9604,62,467 7582,5
Naturlige gasskondensater681-47,3-15,42 5591,4
Skip og oljeplattformer273-93,9-88,03 219120,3
Fastlandseksport31 110-0,53,696 2357,2
 
Handelsbalansen31 409-7,2-19,2113 5705,4
Handelsbalansen fastland-15 125-27,0-92,6-34 669-17,1

Handelsoverskuddet for mars 2014 endte på 31,1 milliarder kroner. Dette var 7,4 milliarder lavere enn i mars i fjor. Årsaken var hovedsakelig at importen økte med 20,5 prosent. Det er imidlertid viktig å ta i betraktning at påsken som var i mars i fjor, har innvirkning på tallene. Ser vi på sesongjusterte tall, er importveksten sterkt dempet. Tilsvarende tall for eksporten viser kun mindre utslag.

Små endringer i olje- og gasseksporten

Eksportverdien for råolje endte på 23,9 milliarder kroner i mars. Sammenlignet med fjorårets tredje måned er dette en liten nedgang på 489 millioner, eller 2,0 prosent. Prisen på råolje har i alle måneder til nå i år ligget høyere enn i fjor, og i mars måned 2014 var prisen per fat på 652 kroner. Dette er i overkant av 16 kroner høyere enn på samme tid i 2013. Antall eksporterte fat derimot sank med 1,7 millioner sammenlignet med fjorårets marsmåned, som innebærer en nedgang på 4,4 prosent.

Eksporten av gass beløp seg til 22,0 milliarder kroner i mars i år. Dette utgjør en økning på 519 millioner, eller 2,4 prosent, fra mars 2013. Det ble eksportert 9,8 milliarder standard kubikkmeter naturgass i gassform, som svarer til en vekst på 2,6 prosent fra mars i fjor.

Stor eksport av fisk

Fastlandseksporten endte på 31,1 milliarder kroner i mars i år. Dette er 1,1 milliarder kroner, eller 3,6 prosent mer enn i samme måned i 2013. Det var små endringer i de fleste hovedvaregruppene, men fisk dro eksporttallene opp og mineraloljeprodukter svekket dem.

Fiskeeksporten økte med hele 1,2 milliarder, en oppgang på 25,9 prosent fra mars 2013.

Det ble eksportert fersk laks med hode for nesten 3 milliarder kroner i mars 2014, det vil si en oppgang på omkring 580 millioner fra mars 2013. Prisen på denne typen laks var drøyt 6 kroner høyere enn i mars i fjor - mengden som ble eksportert, var også større. Skreifisket har vært spesielt godt i år – og vi eksporterte fersk villfanget torsk for i overkant av 202 millioner i mars. Dette er 42,4 prosent mer enn i samme måned i fjor.

Eksporten av mineraloljeprodukter gikk ned med 2,2 milliarder kroner, hele 40,3 prosent. Den store nedgangen skyldes imidlertid at verdien av denne eksporten var høy i mars 2013. Når det gjelder andre viktige eksportvarer, som jern og stål samt andre metaller, var det kun små endringer. Eksporten av varer av metaller økte derimot med 196 millioner, opp 37,7 prosent.

Rekordhøy import av elektriske biler

Samlet import var på 46,3 milliarder i mars 2014. Importveksten i ujusterte tall er altså på 7,9 milliarder, eller 20,5 prosent sammenlignet med mars 2013.

I mars 2014 var det spesielt importen i hovedvaregruppen maskiner og transportmidler som økte - med en oppgang på 3,4 milliarder kroner. Det var en sterk vekst i importverdien av kjøretøyer for veg. Personbilimporten alene økte med 1,2 milliarder kroner og endte på 3,8 milliarder. Dette er en rekordhøy verdi som i hovedsak skyldes import av elektriske biler. Importverdien for denne typen biler endte på nesten 1,1 milliarder kroner i mars 2014, mens importverdien i mars i fjor var på kun 140 millioner.

Ellers økte den totale importen av industrimaskiner med 1,1 milliarder fra mars i fjor tll mars i år.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB