156404
/utenriksokonomi/statistikker/muh/maaned
156404
Rekordhøyt handelsoverskudd
statistikk
2014-02-18T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
muh, Utenrikshandel med varer, import, eksport, handelsbalanse (eksport minus import), fastlandseksport, import utenom skip og oljeplattformer, samhandel (med land, verdensdeler og handelsområder), internasjonale varegrupperinger (for eksempel hs, sitc, bec), varegrupper (for eksempel matvarer, råolje og metaller)Utenrikshandel, Utenriksøkonomi
false

Utenrikshandel med varerjanuar 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Rekordhøyt handelsoverskudd

Handelsoverskuddet endte på 48,8 milliarder kroner i januar 2014, det høyeste som er målt i en enkeltmåned noensinne. Eksporten var på 90,2 milliarder kroner, mens importen endte på 41,4 milliarder, en oppgang og nedgang fra januar 2013 på henholdsvis 16,5 og 3,8 prosent.

Utenrikshandel med varer1
Millioner kronerEndring i prosent
Januar 2014Desember 2013 - Januar 2014Januar 2013 - Januar 2014
1Alle tallene er markert med tegnet *. Dette er SSBs standardtegn for foreløpige tall.
2Tallene for skip og oljeplattformer er, grunnet metoden for datainnsamling, ikke fullstendige ved publisering av månedstall. I ettertid vil derfor handelen med disse varene i noen tilfeller kunne medføre større endringer av tallene. For å se betydningen skip og oljeplattformer har for handelen, se tabell 2-4.
Rettelse kun i tabelldesign, tall er uendret. 19. februar 2014.
Import41 390-9,9-3,8
Import av skip og oljeplattformer2274-79,5-73,0
 
Eksport90 17813,716,5
Råolje29 1128,638,0
Naturgass24 7948,74,2
Naturlige gasskondensater5842,7-53,4
Skip og oljeplattformer21 747126,9297,0
Fastlandseksport33 94119,610,1
 
Handelsbalansen48 78846,041,8
Handelsbalansen fastland-7 174-55,7-35,7

Eksporten i årets første måned steg med 12,8 milliarder kroner sammenlignet med fjorårets januar. Den høye veksten skyldes kombinasjonen av mye eksport av olje og gass, samtidig som fastlandseksporten økte kraftig. Fastlandseksporten beløp seg til 33,9 milliarder i januar i år. Det er nytt rekordnivå, med en økning på 10,1 prosent fra januar i fjor.

Økt pris og kvantum for olje

Verdien av råoljeeksporten endte på 29,1 milliarder kroner i januar 2014, en økning på 8 milliarder kroner sammenlignet med tilsvarende måned i fjor. Økningen i verdien skyldes både økt pris og økt kvantum. Prisen gikk opp fra 632 kroner fatet i januar 2013 til 671 kroner fatet i januar i år. Det er en oppgang på 39 kroner fatet. Økningen i oljeprisen skyldes i stor grad at olje handles i utenlandsk valuta, og at den norske kronen har tapt seg i verdi fra januar 2013. Det ble eksportert 43,4 millioner fat råolje i januar, mot 33,4 millioner fat i samme måned i fjor. Det utgjør en økning på nesten 30 prosent, og er det høyeste nivået siden oktober 2012.

Liten endring i gasseksporten

Verdien av gasseksporten var på 24,8 milliarder kroner i januar 2014, opp 4,2 prosent fra januar i fjor, da vi eksporterte gass for 22,7 milliarder kroner. Det ble eksportert 9,4 milliarder standard kubikkmeter naturgass i gassform i januar 2014, en nedgang på 764 millioner kubikkmeter fra samme måned i fjor.

Stor oppgang i fiskeeksporten

Fastlandseksporten beløp seg til 33,9 milliarder kroner i januar 2014. Dette er det høyeste registrerte beløpet noensinne. Til sammenligning var fastlandseksporten i januar i fjor på 30,8 milliarder kroner.

Det ble eksportert fisk til en verdi av 5,8 milliarder kroner i årets første måned, mot 4,7 milliarder kroner i tilsvarende måned i fjor. Dette er en økning på 24,2 prosent. Oppgangen skyldes i hovedsak økt eksportverdi av fersk hel laks, som gikk opp 846 millioner kroner og beløp seg til 3 milliarder kroner. Veksten i eksportverdien av laks skyldes økt pris på laks. Fra januar 2013 til januar 2014 økte prisen på fersk hel laks med 40 prosent, fra 35 til 49 kroner kiloet.

Markant økning i eksportverdi i de fleste hovedvaregruppene

De fleste hovedvaregruppene hadde en markant økning i eksportverdi i januar 2014 sammenlignet med januar 2013. Størst oppgang var det for hovedvaregruppen 'maskiner og transportmidler', som økte fra 6,2 milliarder kroner til 7,9 milliarder kroner, en økning på over 28 prosent. Mesteparten av økningen skyldes mer eksport innenfor undergruppen 'andre transportmidler', som igjen skyldes utførsel av flere skip i januar.

En annen hovedgruppe som økte mye i årets januar var 'bearbeidede varer'. Eksportverdien innenfor denne hovedgruppen økte med 647 millioner kroner og endte på 6,1 milliarder kroner i årets januar. Det var en bred oppgang i denne gruppen, siden alle unntatt én av undergruppene steg. Oppgangen var imidlertid spesielt sterk innenfor 'varer av metaller' og 'metaller'. Disse gruppene økte med henholdsvis 127 millioner og 414 millioner kroner.

Hovedvaregruppen 'forskjellige ferdigvarer' beløp seg til 2,1 milliarder kroner, mot 1,9 milliarder kroner i januar 2013. Dette er en økning på 162 millioner kroner. Det var særlig eksporten av 'vitenskapelige og tekniske instrumenter' som trakk opp. Denne undergruppen utgjorde 1,1 milliarder kroner av eksporten innenfor hovedgruppen, og økte med 126 millioner kroner.

Lavere import

Importen beløp seg til 41,4 milliarder kroner i januar 2014, en nedgang på 1,6 milliarder fra januar 2013. Nedgangen var størst innenfor hovedvaregruppene 'maskiner og transportmidler' og 'ikke-spiselige råvarer'. Disse gruppene falt med henholdsvis 1,4 milliarder kroner og 733 millioner kroner, til et nivå på 15,1 milliarder kroner og 2,3 milliarder kroner. For 'maskiner og transportmidler' var det undergruppene 'andre transportmidler' og 'kjøretøy for vei' som trakk mest ned. Disse gruppene falt med henholdsvis 1,9 milliarder og 112 millioner kroner.

Hovedvaregruppene 'forskjellige ferdigvarer' og 'bearbeidede varer' beløp seg til henholdsvis 6,7 milliarder og 6,6 milliarder kroner. Det utgjør en økning på henholdsvis 218 millioner kroner og 907 millioner kroner. For 'bearbeidede varer' var det spesielt importen av 'varer av metaller' og 'metaller' som trakk opp. Disse undergruppene økte med henholdsvis 398 millioner kroner og 332 millioner kroner.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB