92653
/utenriksokonomi/statistikker/muh/maaned
92653
Svekket handelsbalanse
statistikk
2014-01-15T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
muh, Utenrikshandel med varer, import, eksport, handelsbalanse (eksport minus import), fastlandseksport, import utenom skip og oljeplattformer, samhandel (med land, verdensdeler og handelsområder), internasjonale varegrupperinger (for eksempel hs, sitc, bec), varegrupper (for eksempel matvarer, råolje og metaller)Utenrikshandel, Utenriksøkonomi
false

Utenrikshandel med varerdesember 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svekket handelsbalanse

Handelsbalansen endte på 33,4 milliarder kroner i desember 2013, ned 8,1 prosent fra desember 2012. Vareimporten økte blant annet på grunn av import av fly. I tillegg til lakseeksport bidro økt oljeeksport positivt til handelsbalansen, mens lavere gasseksport trakk i motsatt retning.

Utenrikshandel med varer1
Millioner kronerEndring i prosentMillioner kroner - hittil i årEndring i prosent - hittil i år
Desember 2013November 2013 - Desember 2013Desember 2012 - Desember 2013Desember 2013Desember 2012 - Desember 2013
1Alle tallene er markert med tegnet *. Dette er SSBs standardtegn for foreløpige tall.
2Tallene for skip og oljeplattformer er, grunnet metoden for datainnsamling, ikke fullstendige ved publisering av månedstall. I ettertid vil derfor handelen med disse varene i noen tilfeller kunne medføre større endringer av tallene. For å se betydningen skip og oljeplattformer har for handelen, se tabell 2-4.
Import45 919-0,520,0529 2364,3
Skip og oljeplattformer21 33514,4224,810 10720,0
 
Eksport79 343-0,56,3899 746-3,8
Råolje26 80417,818,9278 871-9,1
Naturgass22 8183,8-7,1241 650-4,2
Naturlige gasskondensater569-25,6-10,08 249-23,5
Skip og oljeplattformer277024,639,76 38011,4
Fastlandseksport28 381-15,67,6364 5961,2
 
Handelsbalansen33 424-0,5-8,1370 510-13,4
Handelsbalansen fastland-16 203-42,9-41,1-154 533-11,1

Den totale vareeksporten i desember 2013 beløp seg til 79,3 milliarder kroner, 6,3 prosent høyere enn i desember 2012. Vareimporten var på 45,9 milliarder, og økte blant annet på grunn av import av fire fly til 2 milliarder kroner. Den svekkede kronekursen påvirker også importverdiene og trekker handelsbalansen ned ved å gjøre importen dyrere.

Dyrere dollar påvirket oljeeksporten

Eksporten av råolje beløp seg til 26,8 milliarder kroner i desember 2013. Økningen i eksportverdien fra desember 2012 var på nesten 4,3 milliarder kroner, eller 18,9 prosent. Oljeprisen per fat steg fra 617 til 684 kroner fatet. Høyere pris målt i dollar samt en dyrere dollarkurs i desember 2013 sammenliknet med 2012, påvirket denne oppgangen. Samtidig økte også den eksporterte mengden. Det ble eksportert nesten 39,2 millioner fat olje i desember 2013 mot 36,5 millioner fat i desember året før.

Lavere gasseksport enn i desember 2012

Eksportverdien for naturgass gikk ned med i overkant av 1,7 milliarder kroner, -7,1 prosent, sett i forhold til desember 2012. Gasseksporten for desember 2013 var på 22,8 milliarder kroner.

Det ble eksportert 9,7 milliarder standard kubikkmeter naturgass i gassform i desember 2013, 771 millioner kubikkmeter færre enn i samme måned i fjor.

Høy fiskeeksport også denne måneden

Fastlandseksporten endte på 28,4 milliarder kroner i desember, og viste dermed en økning på 2,0 milliarder kroner, eller 7,6 prosent, sammenlignet med samme måned i 2012.

Fiskeeksporten var høy også i desember måned, om enn noe lavere enn i oktober og november 2013. Fiskeeksporten endte på i overkant av 6,1 milliarder kroner, og var nesten 1,9 milliarder høyere enn i desember 2012. Det ble eksportert rundt 77,6 tusen tonn fersk hel laks til en verdi av 3,7 milliarder kroner i desember 2013. Denne rekordverdien skyldes en gjennomsnittlig lakespris på 48 kroner i desember måned, men også noe høyere eksportert mengde.

Når det gjelder mineraloljeprodukter, falt eksporten med nesten 1,5 milliarder i desember 2013 sammenliknet med 2012. For samme periode økte eksporten av jern og stål med rundt 140 millioner, mens eksporten av andre metaller var på samme nivå.

Fly og elektriske biler bidro til økt import

Importen av varer utgjorde til sammen 45,9 milliarder kroner i desember 2013, en økning på 7,6 milliarder, eller 20 prosent, sammenlignet med 2012.

Varegruppen ’maskiner og transportmidler’ sto for den største oppgangen fra desember 2012 til 2013, på rundt 5,3 milliarder kroner. ’Andre transportmidler’ bidro til omtrent halvparten av oppgangen her, ved import av de nevnte flyene til 2 milliarder kroner. Bilimporten økte med nesten 600 millioner sammenlignet med desember 2012, og endte på rundt 3,1 milliarder. Importen av el-biler sto for 500 millioner av denne økningen.

Desemberimporten av industrimaskiner i 2013 var omtrent uendret sammenlignet med året før, bortsett fra ’andre industrimaskiner’ som økte med neste 360 millioner kroner. Det samme gjaldt malmimporten, som var på omtrent samme nivå som i desember 2012, i underkant av 100 millioner lavere.

Det ble noen nye rekordnoteringer for forbrukerelektronikk også i 2013. Importen av mobiltelefoner var 170 millioner høyere enn desember i 2012. Verdien i desember 2013, på nesten 888 millioner kroner, var rekordhøy. Det samme gjaldt importen av bærbare PC’er, der nettbrett også inngår, med en rekordverdi på 788 millioner kroner, drøyt 42 millioner mer enn i desember 2012.

Eksporttallene for fisk er oppjustertÅpne og lesLukk

Eksporttallene for fisk er oppjustert med 487 millioner for perioden januar til november 2013.

Dette er eksport av fisk som norske fartøyer har fanget utenfor norsk tollgrense - såkalt direktelanding av fisk.

Endringene vil kunne gi større utslag på enkeltvarenummer.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB