92649
/utenriksokonomi/statistikker/muh/maaned
92649
Rekordstor fiskeeksport
statistikk
2013-11-15T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
muh, Utenrikshandel med varer, import, eksport, handelsbalanse (eksport minus import), fastlandseksport, import utenom skip og oljeplattformer, samhandel (med land, verdensdeler og handelsområder), internasjonale varegrupperinger (for eksempel hs, sitc, bec), varegrupper (for eksempel matvarer, råolje og metaller)Utenrikshandel, Utenriksøkonomi
false

Utenrikshandel med vareroktober 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Rekordstor fiskeeksport

Handelsoverskuddet i oktober endte på 26,7 milliarder kroner. Dette er opp 30,4 prosent fra september, men ned 18 prosent fra oktober i fjor. Fiskeeksporten var på rekordstore 7,1 milliarder kroner, godt over en milliard kroner høyere enn forrige toppnotering fra oktober 2010.

Utenrikshandel med varer1
Millioner kronerEndring i prosentMillioner kroner - hittil i årEndring i prosent - hittil i år
Oktober 2013September 2013 - Oktober 2013Oktober 2012 - Oktober 2013Oktober 2013Oktober 2012 - Oktober 2013
1Alle tallene er markert med tegnet *. Dette er SSBs standardtegn for foreløpige tall.
2Tallene for skip og oljeplattformer er, grunnet metoden for datainnsamling, ikke fullstendige ved publisering av månedstall. I ettertid vil derfor handelen med disse varene i noen tilfeller kunne medføre større endringer av tallene. For å se betydningen skip og oljeplattformer har for handelen, se tabell 2-4.
Import48 8964,5-1,1434 7442,4
Skip og oljeplattformer2518-47,9-28,77 4627,1
 
Eksport75 64312,4-7,8740 267-5,6
Råolje21 7315,6-21,7229 311-12,5
Naturgass19 78720,6-9,3196 858-4,1
Naturlige gasskondensater74530,0-18,46 916-27,8
Skip og oljeplattformer23445 633,3358,74 772-3,9
Fastlandseksport33 03711,24,8302 4110,2
 
Handelsbalansen26 74730,4-18,0305 523-15,0
Handelsbalansen fastland-15 3414,510,8-124 871-7,9

Det ble importert varer for 48,9 milliarder kroner i oktober, en oppgang på 4,5 prosent fra forrige måned, men ned 1,1 prosent fra oktober i fjor. Eksporten endte på 75,6 milliarder kroner. Dette er 12,4 prosent høyere enn forrige måned, men 7,8 prosent lavere enn oktober 2012.

Nedgang i oljeeksporten

Eksportverdien for råolje utgjorde 21,7 milliarder kroner i oktober i år. Det utgjør en nedgang på 21,7 prosent fra oktober i fjor, men opp 5,6 prosent fra forrige måned. Gjennomsnittsprisen for et fat råolje var på 649 kroner. Eksportvolumet i oktober, på 33,5 millioner fat, var drøyt 3 millioner fat høyere enn september i år, men over 10 millioner færre fat enn på samme tid i fjor.

Naturgasseksporten ned

I oktober ble det eksportert naturgass for totalt 19,8 milliarder kroner. Det er ned 9,3 prosent fra oktober 2012, men opp 20,6 prosent fra september 2013. Det ble eksportert 8,9 milliarder standard kubikkmeter naturgass i gassform, noe som er en nedgang på om lag 0,5 milliard kubikkmeter mot oktober i fjor.

Fastlandseksporten øker

Sett bort fra skip, oljeplattformer, råolje, naturgass og kondensater, utgjorde eksporten 33 milliarder kroner i oktober. Det tilsvarer en oppgang på 4,8 prosent fra oktober i fjor, samt en oppgang på 11,2 prosent fra september 2013.

Eksportverdien for fisk økte med hele 1,8 milliarder kroner fra oktober i fjor. Dette er første gang fiskeeksporten endte over 6 milliarder kroner. En av hovedårsakene er at månedlig snittpris for fersk hel laks var over 10 kroner høyere enn på samme tid i fjor.

Den store økningen i eksportverdien for fisk førte til at hovedgruppen matvarer og levende dyr var høyere enn de historisk sett største eksportgruppene, med unntak av gruppen for brenselsstoffer. Eksporten av matvarer og levende dyr endte knappe 1,8 milliarder kroner høyere enn hovedgruppen bearbeidde varer gruppert hovedsakelig etter materiale, og om lag 1 milliard høyere enn hovedgruppen maskiner og transportmidler i oktober.

Gruppen andre industrimaskiner og -utstyr økte med 411 millioner kroner, til 1,8 milliarder kroner sammenlignet med oktober i fjor.

Nedgang kunne sees i gruppen forskjellige ferdige varer, som endte på 601 millioner kroner, ned 319 millioner kroner sammenlignet med ett år tilbake.

Svak nedgang i importen

I alt kom vareimporten på 48,9 milliarder kroner i oktober 2013, 1,1 prosent lavere enn for ett år siden.

Gruppen andre industrimaskiner og -utstyr endte på knapt 3 milliarder kroner, en oppgang på 290 millioner kroner. Samtidig økte importverdien av elektriske maskiner og apparater med 306 millioner kroner – til 2,9 milliarder kroner – sammenliknet med oktober 2012. Hovedgruppen maskiner og transportmidler hadde likevel en nedgang på drøyt 1 milliard kroner sammenlignet med ett år tilbake. Hovedgrunnen er nedgang for gruppen andre transportmidler. Dette er en gruppe som kan bestå av store transaksjoner som kan variere veldig fra måned til måned. Denne gangen var det blant annet relativt stor importverdi for fly i oktober i fjor.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB