92647
/utenriksokonomi/statistikker/muh/maaned
92647
Økt import og eksport
statistikk
2013-10-15T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
muh, Utenrikshandel med varer, import, eksport, handelsbalanse (eksport minus import), fastlandseksport, import utenom skip og oljeplattformer, samhandel (med land, verdensdeler og handelsområder), internasjonale varegrupperinger (for eksempel hs, sitc, bec), varegrupper (for eksempel matvarer, råolje og metaller)Utenrikshandel, Utenriksøkonomi
false

Utenrikshandel med varerseptember 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økt import og eksport

I september ble det eksportert varer til en verdi av 67,4 milliarder kroner, mens det ble importert for 45,7 milliarder – en økning på henholdsvis 3,5 og 6,1 prosent. Dette gav et overskudd i handelsbalansen på 21,7 milliarder kroner, 1,7 prosent lavere enn i fjor.

Utenrikshandel med varer
Millioner kronerEndring i prosentMillioner kroner - hittil i årEndring i prosent - hittil i år
September 2013August 2013 - September 2013September 2012 - September 2013September 2013September 2012 - September 2013
1Tallene for skip og oljeplattformer er, grunnet metoden for datainnsamling, ikke fullstendige ved publisering av månedstall. I ettertid vil derfor handelen med disse varene i noen tilfeller kunne medføre større endringer av tallene. For å se betydningen skip og oljeplattformer har for handelen, se tabell 2-4.
Import45 6814,86,1384 8142,6
Skip og oljeplattformer1729-32,6-40,86 6787,0
 
Eksport67 368-7,43,5664 617-5,3
Råolje20 588-20,14,7207 580-11,4
Naturgass16 402-0,115,1177 071-3,5
Naturlige gasskondensater5731,72,36 176-28,7
Skip og oljeplattformer13-99,3-95,24 424-9,5
Fastlandseksport29 8020,8-2,6269 366-0,4
 
Handelsbalansen21 686-25,6-1,7279 804-14,3
Handelsbalansen fastland-15 150-17,0-34,9-108 770-10,4

I løpet av årets tre første kvartal falt eksporten 5,3 prosent, til 664,6 milliarder kroner. Importen økte med 2,6 prosent, til 384,8 milliarder kroner. Dette reduserte handelsoverskuddet til 279,8 milliarder kroner, en nedgang på 14,3 prosent. Nedgangen skyldes hovedsakelig lavere eksport av råolje og naturgass, som gikk ned henholdsvis 11,4 og 3,5 prosent, til 207,6 milliarder og 177,1 milliarder kroner.

Lav olje- og gasseksport grunnet vedlikehold

I september beløp eksporten av råolje seg til 20,6 milliarder kroner. Dette er en oppgang på 4,7 prosent sammenlignet med samme måned i fjor, men er også det laveste nivået siden den gang. Den lave produksjonen i september skyldes – i år som i fjor – vedlikehold. Det ble eksportert 30,2 millioner fat råolje til en pris av 681 kroner fatet.

Eksporten av naturgass endte på 16,4 milliarder kroner, en økning på 15,1 prosent i forhold til september 2012. Dette er likevel den nest laveste eksportverdien de siste 12 månedene. Det ble eksportert 7,3 milliarder standard kubikkmeter naturgass i gassform, mot 6,4 milliarder samme måned i fjor.

Høyere eksport av laks

I årets tre første kvartal gikk fastlandseksporten ned 0,4 prosent, til 269,4 milliarder kroner, sammenlignet med samme periode i fjor. For september beløp eksporten av fastlandsvarer seg til 29,8 milliarder kroner, en nedgang på 2,6 prosent fra samme måned i fjor.

Fiskeeksporten endte i september på 5,1 milliarder kroner, noe som er en økning på 28,3 prosent i forhold til september 2012. For årets tre første kvartal har fiskeeksportverdien steget fra 35,7 milliarder til 40,4 milliarder kroner, en økning på 4,6 milliarder kroner. Årsaken til oppgangene skyldes høyere laksepris i 2013 sammenlignet med i 2012.

I hovedvaregruppen bearbeidde varer steg eksporten 7,7 prosent til 5,6 milliarder kroner i september. Undergruppene jern og stål samt varer av metaller økte mest, med henholdsvis 162 millioner og 256 millioner kroner, til 1,1 milliarder og 791 millioner kroner. Eksporten av metaller unntatt jern og stål falt med 61 millioner kroner, til 2,9 milliarder kroner.

Eksporten av raffinerte mineraloljeprodukter beløp seg til 3,7 milliarder kroner i september, en nedgang på 1,6 milliarder kroner sammenlignet med fjorårets september.

Høyere import

I løpet av september økte importen til 45,7 milliarder kroner, opp 6,1 prosent sammenlignet med fjoråret. For årets tre første kvartal har importen økt med 2,6 prosent, til 384,8 milliarder kroner.

Mesteparten av oppgangen i importen skyldes en økt innførsel av metaller og varer av metaller, henholdsvis 256 millioner og 227 millioner kroner. Importen av hovedvaregruppen maskiner og transportmidler steg i september med 634 millioner kroner, til 17,1 milliarder kroner sammenlignet med samme måned i fjor.

Av undergruppene er det kjøretøy for vei og andre industrimaskiner som stiger mest. Gruppene gikk opp henholdsvis 656 millioner og 529 millioner kroner, til 5,1 milliarder og 2,6 milliarder kroner. For kjøretøyer for vei er det særlig importen av elektriske biler som trekker opp. I september ble det importert omkring 1 500 elektriske biler, mot 600 biler i 2012 Verdien av disse var 478 millioner kroner i september 2013, mot 111 millioner kroner året før. Dette utgjør en verdiøkning på 330 prosent.

Importen av matvarer økte fra 2,5 milliarder til 3 milliarder kroner i løpet av september, en økning på 18,8 prosent. Oppgangen skyldes at nesten alle undergruppene stiger. Undergruppene forskjellige matvarer, dyrefor samt grønnsaker og frukt stiger mest med henholdsvis 146 millioner, 123 millioner og 86 millioner kroner.

Oppdaterte naturgassverdier for juli og augustÅpne og lesLukk

Verdier for naturgass i gassform er oppdatert med endelige priser for 1. og 2. kvartal 2013. Med bakgrunn i dette er også verdiene for juli og august justert i henhold til oppdatert prisbane.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB