92639
/utenriksokonomi/statistikker/muh/maaned
92639
Utenrikshandelen faller fortsatt
statistikk
2013-06-17T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
muh, Utenrikshandel med varer, import, eksport, handelsbalanse (eksport minus import), fastlandseksport, import utenom skip og oljeplattformer, samhandel (med land, verdensdeler og handelsområder), internasjonale varegrupperinger (for eksempel hs, sitc, bec), varegrupper (for eksempel matvarer, råolje og metaller)Utenrikshandel, Utenriksøkonomi
false

Utenrikshandel med varermai 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Utenrikshandelen faller fortsatt

I mai beløp eksporten av varer seg til 72,9 milliarder kroner, mens importen endte på 42,8 milliarder kroner. Både eksporten og importen falt med henholdsvis 11,2 og 3,6 prosent sammenlignet med mai 2012.

Utenrikshandel med varer
Millioner kronerEndring i prosentMillioner kroner - hittil i årEndring i prosent - hittil i år
Mai 2013April 2013 - Mai 2013Mai 2012 - Mai 2013Mai 2013Mai 2012 - Mai 2013
1Tallene for skip og oljeplattformer er, grunnet metoden for datainnsamling, ikke fullstendige ved publisering av månedstall. I ettertid vil derfor handelen med disse varene i noen tilfeller kunne medføre større endringer av tallene. For å se betydningen skip og oljeplattformer har for handelen, se tabell 2-4.
Import42 773-6,1-3,6209 8012,2
Skip og oljeplattformer1373.-57,42 586-32,6
 
Eksport72 8591,4-11,2369 921-11,7
Råolje23 58919,3-16,6112 871-20,6
Naturgass19 223-11,5-3,9103 181-10,4
Naturlige gasskondensater78946,5-17,83 851-35,5
Skip og oljeplattformer111313,0-90,51 650-46,4
Fastlandseksport29 145-1,9-7,8148 370-2,6
 
Handelsbalansen30 08614,3-20,1160 121-24,9
Handelsbalansen fastland-13 25516,2-11,4-58 84419,6

Handelsbalansen for mai endte dermed på 30,1 milliarder kroner. Dette var 20,1 prosent lavere enn tilsvarende periode i fjor. Råoljeeksporten gikk tilbake mest, men også fastlandseksporten falt klart.

Fall for eksporten av olje

Verdien av råoljeeksporten beløp seg til 23,6 milliarder kroner i mai, dette var verdinedgang på 16,6 prosent fra i fjor. Både volum- og prisendringer lå bak reduksjonen. Det ble eksportert 5,4 millioner færre fat olje enn i mai 2012, og totalt 39,2 millioner fat i mai 2013. Prisen per fat råolje falt med nesten 32 kroner i samme tidsperiode, og endte på 601 kroner fatet.

Eksporten av naturgass gikk også ned litt, med 3,9 prosent, til totalt på 19,2 milliarder kroner i mai. Det ble eksportert 8,6 milliarder standard kubikkmeter naturgass i gassform samme måned, dette var tilnærmet likt med fjoråret.

Økt eksport av fisk

Eksporten av gruppen matvarer og levende dyr økte med 24,5 prosent mot fjorårets mai. Oppgangen skyldes høyere laksepriser som dro opp verdien av fiskeeksporten betydelig, til 4,8 milliarder kroner totalt.

Den totale fastlandseksporten endte på 29,1 milliarder kroner i mai, dette var en nedgang på 7,8 prosent mot i fjor. Alle hovedvaregruppene, bortsett fra matvarer, gikk ned.

Størst var fallet i gruppen raffinerte mineraloljeprodukter, der eksporten ble redusert med nesten 20 prosent mot samme måned i fjor og endte på totalt 3,8 milliarder kroner. Maskiner og transportmidler var 13 prosent lavere enn i fjor. Undergruppene andre transportmidler og elektriske maskiner bidro mest til nedgangen. Bearbeidde varer beløp seg til 5,8 milliarder kroner, ned 415 millioner kroner mot fjoråret. Eksporten av alle metalltyper falt i verdi. Jern og stål som falt mest, 19,8 prosent mot mai 2012.

Også lavere import

Importen i mai beløp seg til 42,8 milliarder kroner, en nedgang på 1,6 milliarder kroner eller 3,6 prosent mot samme periode i fjor. Nedgangen var fordelt over flere varegrupper.

Importen av brenselsstoffer falt med 1,3 milliarder kroner, tilsvarende 32,5 prosent, fra mai 2011 til mai 2012. Gruppen beløp seg til 2,7 milliarder kroner. Bearbeidde varer ble redusert med 13,5 prosent, til 6,4 milliarder kroner, i den samme perioden.

Av oppganger markerte gruppene maskiner og transportmidler samt ikke-spiselige råvarer seg. Disse to gruppene endte på henholdsvis 16,8 milliarder kroner og 2, 9 milliarder kroner i mai 2012, en oppgang på 2,9 prosent og 13,5 prosent fra mai 2011.

Endringer i produksjonsfylke for fastlandeksportenÅpne og lesLukk

Til denne publiseringen er det gjort en hovedrevisjon tilbake til 2008 av variabelen produksjonsfylke (gjelder bare eksporten). To hovedtyper av endringer er foretatt. For det første er datamaterialet gjennomgått for feil anvendt kode der kode for fylke er kjent (fylkeskodene 1-22, 29 og 91). I tillegg er det gjort maskinelle endringer på ukjent produksjonsfylke (fylkeskode 99). Kontrollene er gjennomført ved å anvende eksisterende informasjonen fra tolldeklarasjoner, og ved å utnytte opplysninger som angir sammenhenger mellom rapporterende enhet ved eksport og hvor aktiviteten (produksjonen) finner sted. Slik informasjon er tilgjengelig i Bedrift- og foretaksregisteret i SSB. I tillegg er det tatt kontakt med noen større foretak.

Endringene for de to siste årene, som er lagt ut i den publiserte tabellen, viser at eksporten fra Oslo og Akershus er gått ned - eller sagt på en annen måte ”hovedkontoreffekten er redusert”. Videre er eksporten av varer for hele eller deler av foretak flyttet til andre fylker. Til slutt er verdien for uoppgitt-fylke gått ned og verdien for ”produsert i utlandet” gått opp. Endringene for perioden 2008 frem til i dag viser samme mønster.

Tilsvarende kontroller vil bli gjennomført på datagrunnlaget som legges ut månedlig. Det vil i tillegg bli gjennomført noe utvidet kontroll ved publisering av tall for desember som gir årstall.

Oppdaterte tall er lagt ut i statistikkbanken, endringer vises i tabell 14.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB