92637
/utenriksokonomi/statistikker/muh/maaned
92637
Handelsoverskuddet falt
statistikk
2013-05-15T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
muh, Utenrikshandel med varer, import, eksport, handelsbalanse (eksport minus import), fastlandseksport, import utenom skip og oljeplattformer, samhandel (med land, verdensdeler og handelsområder), internasjonale varegrupperinger (for eksempel hs, sitc, bec), varegrupper (for eksempel matvarer, råolje og metaller)Utenrikshandel, Utenriksøkonomi
false

Utenrikshandel med varerapril 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Handelsoverskuddet falt

I april endte handelsoverskuddet på 26,6 milliarder kroner. Dette er 29,8 prosent lavere enn foregående måned. Det var om lag samme prosentvise nedgang fra april i fjor. En markant oppgang i importen samt en nedgang i eksporten av råolje er to av hovedgrunnene til fallet.

Utenrikshandel med varer
Millioner kronerEndring i prosentMillioner kroner - hittil i årEndring i prosent - hittil i år
April 2013Mars 2013 - April 2013April 2012 - April 2013April 2013April 2012 - April 2013
1Tallene for skip og oljeplattformer er, grunnet metoden for datainnsamling, ikke fullstendige ved publisering av månedstall. I ettertid vil derfor handelen med disse varene i noen tilfeller kunne medføre større endringer av tallene. For å se betydningen skip og oljeplattformer har for handelen, se tabell 2-4.
Import45 25517,817,6166 7533,6
Skip og oljeplattformer1--100,0-100,02 213-25,3
 
Eksport71 886-5,9-5,4297 070-11,8
Råolje19 776-18,9-24,789 281-21,6
Naturgass21 7315,17,883 958-11,8
Naturlige gasskondensater538-33,1-66,73 016-39,8
Skip og oljeplattformer1100-82,8-78,01 537-18,8
Fastlandseksport29 741-0,68,4119 278-1,2
 
Handelsbalansen26 631-29,8-28,9130 316-25,8
Handelsbalansen fastland-15 514-94,7-48,5-45 26221,3

Det ble importert varer for 45,3 milliarder kroner i april, opp 17,8 prosent fra mars i år og en oppgang på 17,6 prosent fra april i fjor. Eksporten, som endte på 71,9 milliarder kroner, viste en nedgang på 5,9 prosent fra mars i år og 5,4 prosent regnet fra april i fjor. Når man sammenligner disse to månedene, er det verdt å merke seg at påsken i år var i mars, mens påsken i fjor falt i april.

Nedgang i oljeeksporten

Eksportverdien for råolje utgjorde 19,8 milliarder kroner i april i år. Dette er en nedgang på 24,7 prosent fra april i fjor og 18,9 prosent lavere en foregående måned. For første gang siden juni 2012 var gjennomsnittsprisen for et fat råolje under 600 kroner. Eksporten sank med i overkant av 5 millioner fat sammenlignet med både mars 2013 og april i fjor. Eksporten endte på 33 millioner fat.

Økt eksportverdi for naturgass

Det ble eksportert naturgass for totalt 21,7 milliarder kroner i april. Dette er en økning på 5,1 prosent fra mars i år og 7,8 prosent fra april i fjor. Eksportverdien for naturgass var dermed høyere enn for råoljen. For naturgass i gassform endte eksportvolumet på 9,1 milliarder standard kubikkmeter. Dette er om lag 200 millioner standard kubikkmeter høyere enn i april i fjor, men ned drøye 400 millioner standard kubikkmeter fra foregående måned.

Fastlandeksporten på 30 milliarder

Eksporten, med unntak av skip, oljeplattformer, råolje, naturgass og kondensater, utgjorde 29,7 milliarder kroner i april. Dette var opp 8,4 prosent fra april i fjor, men ned 0,6 prosent fra mars 2013.

Eksportverdien for fisk økte med 771 millioner i forhold til april i fjor og endte på 4,3 milliarder. Høye laksepriser bidro sterkt til oppgangen. Gruppen for organiske kjemiske produkter økte med over 400 millioner til i underkant av 1,1 milliarder kroner, mens elektriske maskiner og apparater endte på 1,3 milliarder etter en oppgang på 647 millioner kroner.

Undergruppen raffinerte oljeprodukter var 284 millioner kroner lavere enn på samme tid i fjor, mens eksporten av elektrisk strøm endte ned 256 millioner. Eksportverdien i gruppen metaller unntatt jern og stål falt med 206 millioner til 3 milliarder kroner, mens eksporten av andre transportmidler var 267 millioner kroner lavere enn på samme tid i fjor.

Økt bilimport

I alt kom vareimporten på 45,3 milliarder kroner i april 2013, opp i underkant av 18 prosent fra både måneden før og april i fjor.

De aller fleste varegrupper viste en oppgang i forhold til samme tid i fjor. Importverdien for kjøretøyer for veg økte med 900 millioner sammenlignet med april i fjor, og endte på 5,2 milliarder kroner. Det ble importert omkring 18 500 personbiler i april i år. Dette er om lag 3 000 flere enn både i mars i år og april i fjor. Importen av andre industrimaskiner og -utstyr, og gruppen elektriske maskiner og apparater økte også med henholdsvis 460 millioner og 474 millioner sett i forhold til april i fjor. Importen av elektrisk strøm var 600 millioner kroner høyere enn på samme tid i fjor. I april var det dermed en nettoimport av strøm på 486 millioner kroner. Varer av metaller endte opp 795 millioner til nesten 2,5 milliarder kroner.

Størst nedgang kunne spores til gruppen andre transportmidler. Denne gruppen består av import av varer, som skip og fly, som kan vise stor variasjon fra måned til måned. Gruppen endte 402 millioner kroner lavere enn på samme tid i fjor.

Bedrede tall for produksjonsfylke ved eksportÅpne og lesLukk

Det arbeides med å utvikle et system for bedre kontroll av denne opplysningen. Fylkesfordelte tall for perioden 2008 og framover vil bli revidert. Totaltallene vil altså ikke bli endret, kun fordelingen mellom fylker. De nye oppdaterte tallene vil bli lagt ut 15. juni.

Revisjon av utenrikshandelsstatistikken for 2011 og 2012Åpne og lesLukk

Fra 15. mai klokken 10:00 er ssb.no oppdatert med endelige tall for 2012 og korrigerte endelige tall for 2011. Revisjonen gjelder hovedsakelig eksport av naturgass, råolje og naturlige gasskondensater, se Tabell 14: Endringer i import og eksport. 2011 og 2012 , for de viktigste endringene.

Tallene er også oppdatert i Statistikkbanken .

I nasjonalregnskapet og utenriksregnskapet blir revisjonene av utenrikshandelsstatistikken for 2011 og 2012 tatt inn henholdsvis ved publiseringen i november og mai.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB