92635
/utenriksokonomi/statistikker/muh/maaned
92635
Lavere eksport og import
statistikk
2013-04-15T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
muh, Utenrikshandel med varer, import, eksport, handelsbalanse (eksport minus import), fastlandseksport, import utenom skip og oljeplattformer, samhandel (med land, verdensdeler og handelsområder), internasjonale varegrupperinger (for eksempel hs, sitc, bec), varegrupper (for eksempel matvarer, råolje og metaller)Utenrikshandel, Utenriksøkonomi
false

Utenrikshandel med varermars 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lavere eksport og import

Eksporten av varer beløp seg til 75,9 milliarder kroner i mars 2013, mens importen utgjorde 38,1 milliarder kroner. Dette er en nedgang på henholdsvis 16,3 og 11,9 prosent fra mars 2012. Eksportnedgangen var fordelt på både olje, naturgass og fastlandsvarer.

Utenrikshandel med varer
Millioner kronerEndring i prosentMillioner kroner - hittil i årEndring i prosent - hittil i år
Mars 2013Februar 2013 - Mars 2013Mars 2012 - Mars 2013Mars 2013Mars 2012 - Mars 2013
1Tallene for skip og oljeplattformer er, grunnet metoden for datainnsamling, ikke fullstendige ved publisering av månedstall. I ettertid vil derfor handelen med disse varene i noen tilfeller kunne medføre større endringer av tallene. For å se betydningen skip og oljeplattformer har for handelen, se tabell 2-4.
Import38 135-5,0-11,9121 216-1,0
Skip og oljeplattformer1275-57,4-46,91 93516,6
 
Eksport75 8523,9-16,3224 673-13,3
Råolje24 3981,6-20,169 506-20,8
Naturgass20 6787,2-16,862 227-15,5
Naturlige gasskondensater80572,9-1,92 478-14,7
Skip og oljeplattformer1--100,0-100,0855-40,6
Fastlandseksport29 9714,0-10,589 608-4,0
 
Handelsbalansen37 71814,8-20,2103 457-24,2
Handelsbalansen fastland-7 88826,115,2-29 67210,7

Handelsoverskuddet falt med 20,2 prosent og endte på 37,7 milliarder kroner i mars 2013. Nedgangen forårsakes av at eksporten faller mer enn importen. Hittil i år har eksporten falt med 13,3 prosent, mens importen kun har falt med 1 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Dette gir et handelsoverskudd som, så langt i år, er nesten 25 prosent lavere enn i fjor. Noe av nedgangen i import og eksport kan trolig knyttes til at påsken i år var i mars, mens den i fjor var i april.

Kraftig prisfall på olje det siste året

Verdien av råoljeeksporten beløp seg til 24,4 milliarder kroner i mars i år. Dette er en nedgang på 6,1 milliarder kroner, eller 20,1 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor. Nedgangen skyldes hovedsakelig lavere pris, men også redusert volum virker inn. Prisen per fat råolje gikk ned fra 723 kroner i mars 2012 til 636 kroner i mars 2013, noe som gir en nedgang på 12 prosent. Eksportert volum falt med 3,9 millioner fat til 38,4 millioner fat fra mars 2012 til 2013.

Eksporten av gass beløp seg til 20,7 milliarder kroner i mars, en reduksjon på 16,8 prosent fra mars i fjor. Det ble eksportert 10,3 milliarder standard kubikkmeter naturgass i gassform.

Betydelig fall i fastlandseksporten

Fastlandseksporten endte på 30 milliarder kroner i mars. Dette er 10,5 prosent mindre enn samme måned i fjor. Eksporten i første kvartal 2013 gikk ned med 4 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. For alle hovedvaregruppene, bortsett fra én, falt eksportverdien i mars sammenlignet med samme måned i fjor.

Fiskeeksporten endte på 4,4 milliarder kroner i mars 2013, en nedgang på 5,5 prosent sammenlignet med tilsvarende måned i fjor. Nedgangen kom til tross for at eksporten av fersk hel laks økte fra 2,1 milliarder til 2,4 milliarder kroner. Dette er en oppgang på 15,4 prosent fra i fjor. Det er økt pris som driver veksten i lakseeksporten, mens eksportvolumet gikk ned.

Eksporten av raffinerte mineraloljeprodukter steg med nesten 640 millioner kroner til 5,4 milliarder kroner fra mars 2012 til 2013. Eksportverdien for hovedgruppen bearbeidde varer gikk ned fra 6,6 milliarder kroner i mars 2012 til 5,2 milliarder i 2013, en reduksjon på 20,3 prosent sammenlignet med tilhørende måned i fjor. Alle undergruppene viste et fall i eksporten, der metaller unntatt jern og stål hadde det største fallet. Denne gruppen hadde en reduksjon i eksportverdien på over 800 millioner kroner sammenlignet med samme måned i fjor. Lavere eksport av aluminium er igjen årsaken til mesteparten av dette fallet.

Eksporten innenfor varegruppen maskiner og transportmidler utgjorde 5,8 milliarder kroner i foregående måned, en nedgang på 1,2 milliarder kroner fra i fjor. Av undergruppene var det eksporten av maskiner for spesielle industrier som falt mest. Denne gruppen gikk ned med over 200 millioner kroner til 1,2 milliarder kroner i mars 2013. For varegruppen forskjellige ferdigvarer ble det i mars eksportert for 1,8 milliarder kroner. Dette var nesten 350 millioner kroner lavere enn samme måned i fjor.

Lavere import

Samlet import i mars beløp seg til 38,1 milliarder kroner,11,9 prosent lavere enn samme måned året før. Det var nedgang for alle hovedvaregruppene.

Størst fall var det i varegruppen maskiner og transportmidler, som gikk tilbake med nesten 2 milliarder kroner til 14,3 milliarder kroner. Alle undergruppene her viste lavere import. Andre transportmidler stod for mesteparten, ned nesten 900 millioner fra mars i fjor. Mesteparten av dette igjen var import av skip. Av andre undergrupper kan også kjøretøyer for vei nevnes. Denne gruppen gikk ned med over 300 millioner kroner sammenlignet med fjorårets mars, og endte på 4,3 milliarder kroner i år.

Importen av bearbeidde varer gikk ned fra 7,3 milliarder i mars 2012 til 5,9 milliarder kroner i 2013. Dette utgjør et fall på 1,3 milliarder kroner. Også her er fallet bredt forankret siden alle undervaregruppene går ned.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB