92633
/utenriksokonomi/statistikker/muh/maaned
92633
Nedgang i varehandelen med utlandet
statistikk
2013-03-15T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
muh, Utenrikshandel med varer, import, eksport, handelsbalanse (eksport minus import), fastlandseksport, import utenom skip og oljeplattformer, samhandel (med land, verdensdeler og handelsområder), internasjonale varegrupperinger (for eksempel hs, sitc, bec), varegrupper (for eksempel matvarer, råolje og metaller)Utenrikshandel, Utenriksøkonomi
false

Utenrikshandel med varerfebruar 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

På grunn av tekniske feil måtte vi rette i tabellene fredag 12.april. Tallene i tekst og tabeller vil derfor avvike noe. Tallene i tabellene er de reviderte tall per mars måned.

Nedgang i varehandelen med utlandet

Importen var på nær 39 milliarder kroner i februar, ned 1,4 milliarder sammenlignet med samme måned i 2012. Eksporten falt til 72,6 milliarder kroner, og endte omlag 13 milliarder kroner lavere enn i februar i fjor, da verdien var 85,6 milliarder.

Utenrikshandel med varer
Millioner kronerEndring i prosentMillioner kroner - hittil i årEndring i prosent - hittil i år
Februar 2013Januar 2013 - Februar 2013Februar 2012 - Februar 2013Februar 2013Februar 2012 - Februar 2013
1Tallene for skip og oljeplattformer er, grunnet metoden for datainnsamling, ikke fullstendige ved publisering av månedstall. I ettertid vil derfor handelen med disse varene i noen tilfeller kunne medføre større endringer av tallene. For å se betydningen skip og oljeplattformer har for handelen, se tabell 2-4.
Import40 127-6,6-0,783 0814,9
Skip og oljeplattformer1646-36,3-41,21 66063,7
 
Eksport72 991-3,7-14,7148 821-11,6
Råolje24 01813,9-21,445 108-21,2
Naturgass19 284-13,4-18,641 549-14,8
Naturlige gasskondensater476-60,6-57,51 673-19,7
Skip og oljeplattformer1415-5,742,685567,3
Fastlandseksport28 809-6,5-3,659 637-0,3
 
Handelsbalansen32 8630,0-27,265 740-26,3
Handelsbalansen fastland-10 6724,0-13,2-21 78424,5

Handelsoverskuddet endte på 33,7 milliarder kroner i februar 2013. Dette er 11,5 milliarder lavere enn det var i samme periode i 2012, da overskuddet var på 45,2 milliarder kroner.

Fall i olje- og gasseksport

Verdien av råoljeeksporten utgjorde 24 milliarder kroner i februar, mot 30,6 milliarder i samme måned i fjor. Nedgangen skyldes i hovedsak at det ble eksportert 7,4 millioner færre fat med olje enn i februar 2012. Gjennomsnittsprisen var 654 kroner per fat i februar 2013 mot 692 kroner året før.

Det ble eksportert 8,8 milliarder standard kubikkmeter naturgass i gassform i februar, mot 10 milliarder Sm 3 i samme periode i fjor. Verdien av eksporten var på drøyt 18 milliarder kroner, mot oppunder 23 milliarder kroner i februar 2012.

Nedgang i eksporten av bearbeidde varer, fisk og elektrisk strøm

Fastlandseksporten utgjorde 28,8 milliarder kroner i februar 2013, mot 29,9 milliarder i samme måned i 2012. Hovedgruppen bearbeidde varer endte på rundt 5,4 milliarder kroner i februar, en nedgang på 466 millioner i forhold til samme måned i fjor. Det meste av fallet var innen gruppen metaller unntatt jern og stål, hvor lavere eksport av aluminium utgjorde oppunder 375 millioner kroner. Det ble eksportert aluminium for 1,7 milliarder kroner i februar. Også eksportverdien for papir og papp sank, og endte på 359 millioner kroner i februar 2013 – 114 millioner kroner lavere enn i fjor.

Fiskeeksporten falt med til sammen 324 millioner kroner til tross for at eksporten av hel fersk laks var på oppunder 2 milliarder kroner i februar, og tilsvarte en oppgang på 391 millioner kroner i forhold til samme måned i 2012. En stor del av fallet skyldes redusert eksport av tørket, saltet og røkt fisk. I denne gruppen ble det totalt eksportert fisk for 347 millioner kroner, en nedgang på mer enn 200 millioner kroner fra februar i fjor. Mye av fallet innen gruppen var for klippfisk.

Strømeksporten var oppunder 1/2 milliard kroner lavere i februar enn i samme måned året før.

Økt eksport av elektriske maskiner, varer av metall samt vitenskapelige og tekniske instrumenter

Innen maskiner og transportmidler økte eksporten i gruppen elektriske maskiner og apparater med 229 millioner kroner i februar, og endte på 1,2 milliarder kroner. Det var også oppgang i eksporten for gruppen varer av metaller, som til sammen økte med 231 millioner kroner. I hovedgruppen forskjellige ferdige varer økte særlig gruppen vitenskapelige og tekniske instrumenter. Eksportverdien for denne gruppen endte på 976 millioner kroner i februar 2013, 182 millioner mer enn i februar i fjor.

Fall i importen av malmer og avfall av metall og av kjemiske produkter

Vareimporten endte på 39 milliarder kroner i februar. Dette var 3,5 prosent lavere verdi enn i samme måned 2012. Størst nedgang hadde gruppen malmer og avfall av metall hvor importverdien falt til 1,5 milliarder kroner i februar, ned 575 millioner kroner sett i forhold til samme måned i 2012. Import av kjemiske produkter viste også et markant fall, til 3,6 milliarder kroner i februar mot drøyt 4 milliarder kroner året før. Bearbeidde varer, med nedgang for de fleste varegrupper, sank med til sammen 370 millioner kroner. Importen her kom opp i underkant av 5,9 milliarder kroner i februar 2013.

Økt import av fyringsolje, elektrisk strøm og personbiler

Størst importøkning hadde hovedgruppen brenselstoffer. Her økte importen av raffinerte mineraloljeprodukter til 1,5 milliarder kroner i februar, fra 1 milliard i samme måned i fjor. Lette fyringsoljer sto for det meste av oppgangen, med 470 millioner kroner. Totalt ble det importert lette fyringsoljer for 800 millioner kroner i februar. Import av strøm utgjorde 218 millioner kroner mer i februar enn i tilsvarende måned i fjor.

Ellers var det vekst i gruppen kjøretøyer for veg, hvor særlig import av personbiler økte med 358 millioner kroner sett i forhold til februar i fjor. Det ble importert personbiler til nærmere 2,7 milliarder kroner i februar. I alt 1 800 flere biler enn i samme måned i fjor.

Nå omtales tall med skip og oljeplattformerÅpne og lesLukk

Vi gjør oppmerksom på at vi fra og med publiseringen av februartall 2013 endrer hva tallene som omtales inneholder. Tidligere omtalte vi totaltall uten skip og oljeplattformer, nå omtales tallene med skip og oljeplattformer.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB