92631
/utenriksokonomi/statistikker/muh/maaned
92631
Lavere oljeeksport
statistikk
2013-02-15T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
muh, Utenrikshandel med varer, import, eksport, handelsbalanse (eksport minus import), fastlandseksport, import utenom skip og oljeplattformer, samhandel (med land, verdensdeler og handelsområder), internasjonale varegrupperinger (for eksempel hs, sitc, bec), varegrupper (for eksempel matvarer, råolje og metaller)Utenrikshandel, Utenriksøkonomi
false

Utenrikshandel med varerjanuar 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lavere oljeeksport

I januar 2013 var naturgasseksporten høyere enn oljeeksporten. Samlet sett utgjorde vareeksporten 75,5 milliarder kroner. Dette er en nedgang på 8,6 prosent sammenlignet med januar 2012. Importen økte i samme tidsrom med 10,4 prosent til 41,9 milliarder kroner.

Utenrikshandelen med varer utenom skip og oljeplattformer. Millioner kroner
 JanuarEndring i prosent
 20122013
1 Import37 98741 93110,4
2 Eksport82 59875 469-8,6
Av dette   
Råolje26 66921 090-20,9
Naturgass25 05322 265-11,1
Kondensater965,01 20725,1
3 Eksport uten råolje, naturgass og kondensater29 91230 9073,3
4 Handelsbalanse med varer (2-1)44 61133 538-24,8
5 Handelsbalanse med varer uten eksport av råolje, naturgass og kondensater (3-1)-8 075-11 025.

Handelsoverskuddet endte på 33,5 milliarder kroner, som er en nedgang på 11,1 milliarder, eller 24,8 prosent, i forhold til januar i fjor. Nedgangen skyldes i all hovedsak lavere eksport av råolje og naturgass samt økt import av maskiner, transportmidler og raffinerte oljeprodukter.

Råoljeeksporten ned 21 prosent

Eksportverdien for råolje var 21,1 milliarder kroner i årets første måned. Dette er en nedgang på 20,9 prosent, eller 5,6 milliarder kroner, sammenlignet med januar 2012. I all hovedsak skyldes fallet lavere eksportvolum. Medvirkende faktor var tekniske problemer og delvis stengning på enkelte felt. I tillegg styrket kronekursen seg mot dollar, noe som førte til prisnedgang. Antall eksporterte fat endte på 33,4 millioner, 6,4 millioner færre fat enn i januar 2012. Gjennomsnittsprisen per fat var 632 kroner, ned 38 kroner fra januar 2012, men opp 11 kroner fra desember 2012.

Lavere eksport av naturgass

Naturgasseksporten endte på 22,3 milliarder kroner i januar. Dette er 2,8 milliarder kroner mindre enn i rekordmåneden januar 2012. Av naturgass i gassform ble det eksportert 10,1 milliarder standard kubikkmeter, i underkant av 0,3 milliarder færre sm3 enn i januar i fjor.

Rekordhøy lakseeksport

Fastlandseksporten utgjorde 30,9 milliarder kroner i januar 2013. Dette innebærer en oppgang fra januar 2012 på 3,3 prosent, tilsvarende om lag 1 milliard kroner.

Eksportverdien for fisk var 616 millioner høyere enn i januar i fjor og endte på 4,7 milliarder kroner.

Oppgangen skyldes rekordhøy lakseeksport målt for januar måned. For fersk hel oppdrettet laks gikk eksportverdien opp 780 millioner til 2,2 milliarder kroner. Tross økte volumer og sterk krone var den gjennomsnittlige kiloprisen 9 kroner høyere enn i januar i fjor og endte på 35 kroner kiloen. Fra desember 2012 økte kiloprisen med 4,60 kroner.

Oppgang i eksporten av maskiner

Størst eksportoppgang var det i hovedgruppen maskiner og transportmidler. Eksportverdien i januar utgjorde 5,8 milliarder kroner, som er snaut 1 milliard mer enn i januar 2012. Undergruppen elektriske maskiner, apparater og deler gikk opp 642 millioner kroner til 1,3 milliarder, mens eksporten av generelle industrimaskiner økte med 425 millioner til 1,4 milliarder kroner.

I likhet med foregående måneder falt eksportverdien for varegruppen ikke-jernholdige metaller. I all hovedsak skyldes dette en pris- og volumnedgang for aluminiumseksporten. Samlet gikk gruppen ned 493 millioner sett i forhold til fjorårets januartall, og endte på 3,1 milliarder kroner.

Økt import av maskiner, transportmidler og raffinerte oljeprodukter

Importen av varer, utenom skip og oljeplattformer, var på 41,9 milliarder kroner i januar 2013. Det er en oppgang på 10,4 prosent, eller 3,9 milliarder kroner, sett i forhold til januar 2012.

Størst importøkning var det i hovedgruppen maskiner og transportmidler som utgjorde 15,3 milliarder kroner. Det er 1,6 milliarder kroner mer enn i januar i fjor - en økning på 11,8 prosent. Importverdien for undergruppen andre transportmidler, som blant annet innebefatter fly og spesialfartøy, mer enn doblet seg fra 804 millioner kroner i januar 2012 til 1,8 milliarder kroner i januar 2013. Varegruppen kontormaskiner og automatiske databehandlingsutstyr økte med 254 millioner kroner til 1,6 milliarder kroner i samme tidsrom. Oppgangen skyldes økt import av bærbare pc-er og nettbrett.

Det var også en større import av raffinerte mineraloljeprodukter, hvor diesel og flydrivstoff stod for mesteparten av oppgangen. Importen endte på 2,3 milliarder kroner, opp 1 milliard fra januar 2012. På grunn av pris- og volumoppgang tredoblet importverdien av elektrisk strøm seg: Strømimporten økte med 200 millioner, til 298 millioner kroner. Videre gikk importen av organiske kjemiske produkter opp fra 457 millioner kroner til 756 millioner i samme periode.

Flere tabeller

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB