91752
/utenriksokonomi/statistikker/muh/maaned
91752
Mindre handel med utlandet
statistikk
2013-01-15T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
muh, Utenrikshandel med varer, import, eksport, handelsbalanse (eksport minus import), fastlandseksport, import utenom skip og oljeplattformer, samhandel (med land, verdensdeler og handelsområder), internasjonale varegrupperinger (for eksempel hs, sitc, bec), varegrupper (for eksempel matvarer, råolje og metaller)Utenrikshandel, Utenriksøkonomi
false

Utenrikshandel med varerdesember 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Mindre handel med utlandet

I desember utgjorde vareeksporten 73 milliarder kroner, en nedgang på 9,7 prosent sammenlignet med samme måned året før. Verdien av importerte varer gikk ned fra 40,6 milliarder kroner i desember 2011 til 37,8 milliarder i desember 2012.

Handelsbalansen endte på 35,2 milliarder kroner, drøyt 5 milliarder lavere enn i desember 2011. Se egen artikkel for omtale av året 2012.  

Lavere råoljeeksport, men økt gasseksport

Eksportverdien for råolje var 22,7 milliarder kroner, en nedgang på vel 6,4 milliarder sammenlignet med desember 2011. Fallet skyldes at det ble eksportert et langt lavere volum - 36,5 millioner fat i desember 2012 mot 45,3 millioner i samme måned året før, samt at råoljeprisen var lavere i desember 2012 enn året før.

Det ble eksportert 10,5 milliarder standard kubikkmeter naturgass i gassform i desember mot vel 9,7 milliarder samme måned i 2011. Eksportverdien endte i desember på i overkant av 23 milliarder kroner.

Utenrikshandelen med varer utenom skip og oljeplattformer. Millioner kroner
 
 Januar-desember     Endring
i prosent
Desember     Endring
i prosent
 2011201220112012
 
1 Import        491 529        498 7791,5        40 636        37 826-6,9
2 Eksport 886 602 923 8034,280 90273 068-9,7
Av dette      
Råolje 321 103 309 635-3,629 03422 678-21,9
Naturgass 196 917 245 15424,521 98723 1165,1
Kondensater8 2778 5553,4 649 632-2,5
3 Eksport uten råolje, naturgass og kondensater 360 306 360 4600,029 23326 642-8,9
4 Handelsbalanse med varer (2-1) 395 074 425 0247,640 26635 242-12,5
5 Handelsbalanse med varer uten eksport av råolje, naturgass og kondensater (3-1)-131 223-138 320.-11 404-11 184.
 

Nedgang i eksport for alle hovedgrupper

Fastlandseksporten utgjorde 26,6 milliarder kroner i desember - 2,6 milliarder lavere enn i samme måned i 2011.

Samtlige hovedgrupper viste nedgang i eksportverdi i forhold til desember 2011. Størst verdiendring var for gruppen maskiner og transportmidler, som samlet falt fra 6,2 milliarder kroner i desember 2011 til 4,7 milliarder samme måned året etter. Denne hovedgruppen, som viste en relativt stor økning i november, varierer normalt mye, blant annet på grunn av større prosjekter. Under bearbeidde varer gikk varegruppen metaller, unntatt jern og stål ned 21 prosent, og endte på 2,6 milliarder kroner. Verdien av aluminiumseksporten var 312 millioner lavere i desember 2012 enn samme måned året før. Nedgangen skyldtes både lavere eksportert mengde og lavere priser. Det var en markant nedgang i eksport av papir og papirvarer som følge av nedlegging av flere papirfabrikker siste året. Det ble eksportert papir for 289 millioner kroner i desember, en nedgang på 46 prosent fra samme periode året før.

Til tross for økt utførselsverdi for laks i desember ble den samlede eksporten av fisk 250 millioner kroner lavere i enn i samme måned i 2011. Særlig stor nedgang var det for klippfisk, hvor verdien var 159 millioner kroner lavere enn i julemåneden 2011.

Eksporten av raffinerte mineraloljeprodukter endte på 4,5 milliarder kroner i desember, en økning på 725 millioner kroner i forhold til samme periode i 2011. Dette veier dermed opp for noe av nedgangen for denne varegruppen forrige måned.

Lavere import, men økt import av mat og drikke

I desember ble det importert varer for 37,8 milliarder kroner - 6,9 prosent lavere enn i samme periode året før.

Med unntak av hovedgruppene matvarer og levende dyr samt drikkevarer og tobakk var det nedgang i importen for alle hovedgruppene. Blant matvarer var det særlig import av storfekjøtt som økte. Det ble importert for 111 millioner kroner, nærmere 38 millioner mer i desember enn samme måned året før.

Import av maskiner og transportmidler var 1,6 milliarder kroner lavere enn i desember 2011.

Undergruppen kjøretøy for veg viste en nedgang i antall importerte personbiler på rundt 1 650 kjøretøy til en verdi av 240 millioner kroner. Samlet sett var det også stor nedgang i import av mineralolje og mineraloljeprodukter.

Varegruppen metaller unntatt stål og jern gikk ned fra 664 millioner til 432 millioner kroner og import av klær viste 133 millioner kroner lavere importverdi i desember 2012 enn i samme måned året før.

Fra og med 15.januar 2013 publiseres ikke de to statistikkbanktabellene 08865 (månedstall) og 08866 (årstall) - Utenrikshandel med varer, etter varegruppe (en- og tosifret SITC). De tilsvarende opplysningene dekkes av tabell 08806 (månedstall) og 08809 (årstall) - Utenrikshandel med varer, etter varegruppe (en- og tosifret SITC) og land/handelsområde/verdensdel.

Tabeller:

Flere tabeller

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB