37981
/utenriksokonomi/statistikker/muh/arkiv
37981
Økt handelsoverskudd fra november
statistikk
2010-01-15T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
muh, Utenrikshandel med varer, import, eksport, handelsbalanse (eksport minus import), fastlandseksport, import utenom skip og oljeplattformer, samhandel (med land, verdensdeler og handelsområder), internasjonale varegrupperinger (for eksempel hs, sitc, bec), varegrupper (for eksempel matvarer, råolje og metaller)Utenrikshandel, Utenriksøkonomi
false

Utenrikshandel med varerdesember 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økt handelsoverskudd fra november

I desember eksporterte vi varer for 63,6 milliarder, mens importen beløp seg til 32,5 milliarder kroner. Handelsbalansen i desember endte dermed på 31,1 milliarder kroner, opp 6,9 prosent fra november. Handelsbalansen økte for fjerde måned på rad, men er likevel 9,1 prosent lavere enn på samme tid i fjor.

For omtale av året 2009, se her.

En nedgang i importverdien på 3,8 milliarder bidro til å styrke handelsbalansen sammenliknet med november. Nedgangen i handelsbalansen, mot samme periode i fjor, skyldes i stor grad lavere priser på naturgass. Gassprisen var historisk høy ved inngangen til 2009. Eksportverdien inkludert råolje, naturgass og kondensater sank med 9,3 milliarder fra samme periode i fjor, mens eksportverdien ekskludert disse varene hadde en nedgang på 1 milliard.

Volumøkning i naturgasseksporten

Eksportverdien for naturgass steg med 1,4 milliarder fra forrige måned. Dette skyldes en økning i eksporten av naturgass i gassform på 806 millioner kubikkmeter fra november. Siden september har vi sett en jevn økning i eksporten av naturgass i gassform. Sammenliknet med desember i 2008 ser vi likevel en betydelig nedgang i eksportverdien på 12,3 milliarder. Årsaken til dette er de historisk høye månedsverdiene for eksport av naturgass i desember i fjor.

Små endringer i eksporten av råolje

Det var små endringer i eksportverdien for råolje fra forrige måned. Den gjennomsnittlige prisen sank med 5 kroner, til 432 kroner per fat, fra november. Eksportverdien viser imidlertid en oppgang på hele 27,5 prosent fra desember i fjor, da oljeprisene var lave. Prisen per fat har steget med 130 kroner siden desember i fjor.

Utenrikshandelen med varer utenom skip og oljeplattformer. Millioner kroner
 
 Januar-desemberEndring i prosentDesemberEndring i prosent
 2008200920082009
 
1 Import 484 310 419 957-13,338 62332 484-15,9
2 Eksport 946 836 745 288-21,372 83663 583-12,7
Av dette      
Råolje 359 369 246 561-31,418 56523 67727,5
Naturgass 218 085 187 092-14,227 44914 735-46,3
Kondensater10 8376 486-40,1 6539-98,6
3 Eksport uten råolje, naturgass og kondensater 358 545 305 149-14,926 16925 163-3,8
4 Handelsbalanse med varer (2-1) 462 527 325 331-29,734 21331 099-9,1
5 Handelsbalanse med varer uten eksport av råolje, naturgass og kondensater (3-1)-125 764-114 808.-12 454-7 322.
 

Mer eksport av industrimaskiner og fisk

Eksporten av varer unntatt råolje, naturgass, kondensater, skip og oljeplattformer endte på 25,2 milliarder kroner i desember, og viser dermed en moderat nedgang på 1 milliard kroner sammenliknet med samme måned i fjor.

For maskiner og transportmidler sank eksportverdien med 136 millioner i desember i år sammenlignet med desember i fjor, og endte på 6,4 milliarder kroner. Innenfor denne gruppen trakk eksporten av maskiner for spesielle industrier i motsatt retning, og økte i verdi i desember i år.

I desember eksporterte vi fisk for 4,3 milliarder kroner, en økning på 692 millioner sammenlignet med samme måned i fjor. I årets tre siste måneder har verdien for fiskeeksporten vært høy - godt over 4 milliarder kroner hver måned.

I motsatt retning trakk eksportverdien for kjemiske produkter, som falt med 530 millioner kroner og endte på 3,1 milliarder i desember i år. Eksporten av kunstgjødsel sank med 449 millioner og bidro til nedgangen i den samlede eksportverdien for gruppen.

Nedgang i importen, men økt innførsel av biler

Importen av varer unntatt skip og oljeplattformer utgjorde 32,5 milliarder kroner i desember. Tilsvarende import i desember i fjor var på 38,6 milliarder kroner.

Flere grupper trakk ned importen i desember. Størst endring viste gruppen maskiner og transportmidler - som gikk ned med 2,1 milliarder, til 12,9 milliarder kroner, i desember i år. Innenfor denne gruppen trakk importen av kjøretøy for veg i motsatt retning, med en stigning på 562 millioner kroner.

Importen av bearbeidde varer endte på 4,8 milliarder kroner i desember i år. Dette tilsvarte en reduksjon på 576 millioner kroner fra desember i fjor. Her trakk jern og stål importverdien ned, mens metaller unntatt jern og stål økte.

Gruppen forskjellige ferdige varer endte på 5,1 milliarder kroner i desember i år, ned 755 millioner fra samme periode året før.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB