280926_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/muh/aar-forelopige
280926
Laveste handelsoverskudd på 17 år
statistikk
2017-01-16T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
muh, Utenrikshandel med varer, import, eksport, handelsbalanse (eksport minus import), fastlandseksport, import utenom skip og oljeplattformer, samhandel (med land, verdensdeler og handelsområder), internasjonale varegrupperinger (for eksempel hs, sitc, bec), varegrupper (for eksempel matvarer, råolje og metaller)Utenrikshandel, Utenriksøkonomi
true
Utenrikshandelstatistikken viser utviklingen i Norges handel med utlandet, målt i verdi og mengdetall. Den gir informasjon om totaltall og landfordelt handel.

Utenrikshandel med varer2016, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Laveste handelsoverskudd på 17 år

Eksporten av varer utgjorde 747 milliarder kroner i fjor – en nedgang på 10,6 prosent fra 2015. Reduksjonen er drevet av lavere olje- og gasspriser samt en svekket fastlandseksport. Handelsoverskuddet falt hele 36,3 prosent til det laveste nivået siden 1999.

Utenrikshandel med varer
Millioner kronerAndel i prosentEndring i prosent
201620162015 - 2016
Import606 697100,0-1,5
Skip og oljeplattformer16 3992,7-39,2
 
Eksport747 135100,0-10,6
Råolje185 77124,9-5,8
Naturgass160 22221,4-27,4
Naturlige gasskondensater3 8220,5-25,9
Skip og oljeplattformer10 3401,415,7
Fastlandseksport386 98051,8-4,3
 
Handelsbalansen140 437.-36,3
Handelsbalansen fastland-203 318.-10,2

Inntektene fra fastlandseksporten gikk ned 4,3 prosent fra 2015 og endte på 387,0 milliarder i 2016.

Mye av reduksjonen skyldes fall i eksportverdien for industrimaskiner, der en stor andel går til olje- og gassrelaterte virksomheter i utlandet. Lavere eksport av raffinerte mineraloljeprodukter bidro også. I motsatt retning trakk fiskeeksporten, der en sterk økning i prisene ga rekordhøye eksportverdier i 2016.

Importverdien var nærmere 607 milliarder kroner, en tilbakegang på 1,5 prosent fra 2015. Reduksjonen påvirkes av innførselen av en oljeplattform i 2015. Dersom handelen med oljeplattformer holdes utenfor, økte importverdien i 2016 med 1,5 prosent mot 2015.

Handelsoverskuddet i 2016 utgjorde 140,4 milliarder kroner og ble ytterligere redusert, en nedgang på hele 36,3 prosent fra 2015.

Lavere olje- og gasspriser

Verdien av naturgasseksporten utgjorde 160,2 milliarder kroner i 2016 og gikk tilbake 27,4 prosent sammenlignet med 2015. Nedgangen skyldes fall i prisene for naturgass i gassform, i årsgjennomsnitt lå disse 27,5 prosent lavere enn i 2015. Antall eksporterte standard kubikkmeter endte på 109,8 milliarder og var om lag uendret fra året før.

Eksportverdien for råolje gikk ned 5,8 prosent fra 2015 og utgjorde 185,8 milliarder kroner i 2016.

Reduksjonen skyldes lavere oljepriser. Den årlige gjennomsnittsprisen endte på 363 kroner fatet og var 12,4 prosent lavere enn i 2015. Oljeprisen økte i løpet av året, fra bunnivå i januar 2016 på 266 kroner fatet til 452 kroner i desember. Eksportvolumet gikk opp for tredje året på rad. Antall eksporterte fat var 512 millioner i 2016 og steg hele 7,5 prosent fra 2015.

Andre vesentlige endringer

  • Utførselen av industrimaskiner utgjorde 40,9 milliarder kroner i 2016 og falt 24,5 prosent fra året før.
  • Eksporten av raffinerte mineraloljeprodukter endte på 27,2 milliarder kroner og var 33,5 prosent lavere enn i 2015.
  • Fiskeeksporten utgjorde 89,2 milliarder kroner i 2016, opp 23,9 prosent fra året før. Antall utførte kilo gikk ned 6,9 prosent. Høy laksepris er hovedårsaken til verdiøkningen.
  • Importen av kjøretøy for veg var 69,3 milliarder kroner og økte med 10,5 prosent mot 2015.
  • Importen av industrimaskiner utgjorde 67,5 milliarder i 2016. Dette er en nedgang på 6,6 prosent sammenlignet med 2015.